Головна сторінка     |     Про нас     |     Координати

122 Комп'ютерні науки

Освітні програми:

 • Інтелектуальні сервіс-орієнтовані розподілені обчислювання
 • Системи і методи штучного інтелекту

Які знання та компетенції отримують випускники

Особи, що навчаються за спеціальністю, набувають знання, вміння, навички та компетенції з проектування, інтеграції, обслуговування  та адміністрування складних програмних та програмно-апаратних інформаційних систем різного призначення, шляхом планування їх архітектури, створення програмного забезпечення та баз даних, організації інформаційної безпеки, побудови розподілених комп’ютерних інфраструктур з використанням сучасних Інтернет-технологій, застосування методів інтелектуальної обробки інформації, моделювання бізнес-процесів, проведення аналітичної та менеджерської діяльності.

Програма першого рівня підготовки є базовою для навчання на другому (магістерському) рівні за спеціалізацією, де слухачі отримують додаткові знання та навички з розробки застосувань на базі сучасних парадигм сервіс-орієнтованого програмування і проектування ІТ рішень (PaaS, IaaS, SaaS) у вигляді  мікросервісних екосистем, контейнерів і блокчейнів, а також з концепції розроблення систем сервісів і інтегрування інформаційних систем на базі онтології предметних галузей. Підготовка сервісних фахівців в останні кілька років розпочата в 120 провідних університетах світу, а в Україні - тільки на кафедрі системного проектування КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Випускники можуть працювати:

 • керівниками проектів по створенню  комп’ютерних інформаційних систем
 • системними архітекторами комп’ютерних інформаційних систем
 • розробниками прикладного програмного забезпечення
 • розробниками Інтернет-застосувань та веб-дизайнерами
 • розробниками баз даних та знань
 • спеціалістами з супроводження програмних і програмно-апаратних систем
 • адміністраторами комп'ютерних інформаційних систем  і мереж
 • менеджерами ІТ-проектів

Перелік основних фахових дисциплін:

.

1

Алгоритмізація та програмування

12

Системний аналіз

2

Об'єктно-орієнтоване програмування

13

Інтелектуальний аналіз даних

3

Технології розробки програмного забезпечення

14

Методи та системи штучного інтелекту

4

Кросплатформне програмування

15

Паралельні обчислення

5

Системи баз даних

16

Моделювання систем

6

Проектування інформаційних систем

17

Технології комп’ютерного проектування

7

Безпека інформаційних систем

18

Архітектура комп'ютерів

8

Веб-технології та веб-дизайн

19

Операційні системи

9

Комп’ютерна графіка

20

Комп'ютерні мережі

10

Цифрова обробка сигналів

21

Проектний менеджмент

11

Теорія інформації і кодування

.

On-line заявка

.

Рівень вищої освіти - перший

Ступінь вищої освіти - Бакалавр

122 Комп'ютерні науки

Освітні програми:

 • Інтелектуальні сервіс-орієнтовані розподілені обчислювання
 • Системи і методи штучного інтелекту

Навчання триває - 2 роки

Хто може навчатися

Особи, що мають  вищу освіту.

Умови вступу

Для вступу на навчання необхідно:

 • заповнити заявку on-line або очно;
 • подати документи;
 • пройти співбесіду;
 • укласти контракт;
 • оплатити навчання згідно з рахунком.

 

ВАРТІСТЬ НАВЧАННЯ

17 700 грн. на рік

Оплата - посеместрово

КОНТАКТИ

Адреса: м. Київ, проспект Перемоги, 37, корпус  35, ІПСА, кімната 103.

Тел. (044) 204 83 93