Головна сторінка     |     Про нас     |     Координати

Підвищення кваліфікації

Програма
курсу підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників
«Комерціалізація наукових розробок»
(спеціальність «Менеджмент»)

 

Мета курсу:

Розширення системи знань та компетенцій викладачів-науковців вищого навчального закладу щодо інноваційного менеджменту, комерціалізації наукових досліджень та основ трансферу технологій. Знайомство з передовою зарубіжною та вітчизняною практикою в цієї сфері. Надання теоретичних та нормативно-методичних положень з основ управління міжнародними проектами, формування практичних навичок пошуку інформації про міжнародні програми і гранти, підготовки та подання проектних заявок до міжнародних програм.

Основні завдання:

  • засвоїти сутність інноваційного менеджменту, прав інтелектуальної власності, комерціалізації наукових досліджень, трансферу технологій, системного підходу до управління міжнародними проектами;
  • здобути навички:
  • розроблення плану комерціалізації інноваційного проекту на базі маркетингових досліджень та бізнес аналізу та з урахуванням прав на інтелектуальну власність;
  • підготовки та подання проектних пропозицій до міжнародних освітянських та науково-технічних програм.
  • виконати:
  • практичні групові завдання;
  • план комерціалізації інноваційного проекту;
  • самостійну роботу з підготовки та розміщення інформації про проект на сайті 7-ї Рамкової Програми ЄС.

Вимоги до рівня підготовки слухача:

Курс призначено для викладачів-науковців вищих навчальних закладів, керівників підрозділів, що займаються питаннями інноваційної діяльності, комерціалізації й трансферу технологій, а також проектними заявками на участь в міжнародних проектах.

Курс може бути корисним для керівників і фахівців центрів інноваційної діяльності й трансферу технологій, інноваційно-орієнтованих підприємств й організацій різних форм власності, відділів маркетингу, патентування й трансферу технологій науково-дослідних інститутів і ВНЗ, фахівців міністерств і відомств, залучених до інноваційної діяльності й трансферу технологій.

Аудиторні заняття


п/п

Теми занять

Розподіл часу

Кількість годин

Лекції

Практичні заняття

Залік

1

Трансфер технологій - основна форма просування інновацій


Основи трансферу технологій

 

 

 

 


Поняття технології та трансферу технологій. Основні завдання трансферу технологій у життєвому циклі інновації. Нормативно-правова база трансферу технологій: організаційні та правові форми трансферу технологій. Посередники у трансфері технологій та їх функції.

2

2

 

 


Процес трансферу технологій

 

 

 

 


Ідентифікація потреби в технології. Оцінка витрат, пов'язаних з придбанням технологій. Інформаційний пошук. Порівняння і вибір технологій. Переговори між продавцями і покупцями технології. Укладення договору про передачу технології. Впровадження та використання технології.

4

2

2

 

2

Права інтелектуальної власності та ліцензування


Система  інтелектуальної власності та набуття прав на  об'єкти інтелектуальної власності

 

 

 

 


Національна та міжнародна системи інтелектуальної власності. Набуття прав на об'єкти інтелектуальної власності в Україні та за кордоном.

2

2

 

 


Використання прав інтелектуальної власності

 

 

 

 


Відбір об'єктів інтелектуальної власності для їх комерціалізації. Оцінка вартості прав на об'єкти інтелектуальної власності. Бухгалтерський облік та оподаткування інтелектуальної власності.

4

2

2

 


Ліцензійні та інші договори щодо передання та відчуження (продажу) прав на об'єкти інтелектуальної власності. Особливості управління інтелектуальною власністю в наукових установах та на промислових підприємствах.

4

2

2

 

 

Захист прав інтелектуальної власності

 

 

 

 


Основні види порушень прав інтелектуальної власності. Попередження порушень прав інтелектуальної власності. Захист прав інтелектуальної власності в судовому та спеціальному порядку.

3

2

1

 

 

Тестування

1

 

1

 

3

Ринки трансферу технологій. Створення інноваційного бізнесу


 

 

 

Маркетингові аналіз та дослідження в трансфері технологій

 

 

 

 


Оцінка розвитку галузі для трансферу технології. Оцінка зрілості ринку технологій. Оцінка конкурентної позиції запропонованої технології. Аналіз ринку збуту технології. Оцінка ризиків впровадження запропонованої технології.

4

2

2

 


Створення інноваційного бізнесу

 

 

 

 


Визначення майбутнього бізнесу. Місія, бачення, стратегія майбутнього бізнесу

4

3

1

 

Системи управління організації. Технологічна зрілість Бізнес-модель організації

4

2

2

 


Організаційно-правова форма підприємства. Вибір системи оподаткування. Ліцензії, дозволи патенти

4

2

2

 


Персонал. Формування команди компанії

4

2

2

 

4

Міжнародні програми і гранти, як джерела фінансування досліджень.


 

 

 


Діюча система міжнародних донорських організацій. Особливості управління білатеральними проектами науково-технологічного співробітництва. Управління виконанням проектів, підтриманих Українським науково-технологічним центром (STCU).

4

4

 

 


Рамкові Програми науково-технологічного розвитку Європейського Союзу. Практика роботи із сайтом Європейської Комісії.

4

2

2

 


Розробка проектної ідеї. Основні принципи пошуку партнерів проектів. Заявка на грант: підготовка і складання. Розробка проекту кошторису витрат та бюджету проекту.

4

2

2

 


Процедура подання заявки. Експертна оцінка. Правові аспекти виконання міжнародних проектів в Україні. Питання захисту прав інтелектуальної власності у міжнародних проектах і програмах.

4

4

 

 


Публічний захист проектних заявок слухачами курсів

4

 

 

4


Всього:

60

35

21

4

Консультації


п/п

Теми занять

Розподіл часу

1

Права інтелектуальної власності та ліцензування

4

2

Ринки трансферу технологій. Створення інноваційного бізнесу

4

3

Міжнародні програми і гранти, як джерела фінансування досліджень

4

Всього:

12

Самостійна робота


п/п

Теми занять

Розподіл часу

1

Оцінка комерційного потенціалу об’єкту інтелектуальної власності

12

2

Створення концепції майбутнього інноваційного бізнесу

12

3

Розроблення концепції проекту та підготовка проектної заявки в рамках однієї з міжнародних програм

12

Всього:

36

Загальна кількість кредитів ЕСTS/ годин

3/108

On-line заявка

КОНТАКТИ

Координатори навчання:

Гущіна Людмила Олексіївна -
e-mail: guschina@ipo.kpi.ua

Логінова Світлана Володимирівна -
e-mail: lana@ipo.kpi.ua

телефони: (044) 204-99-63, (044) 204-99-65.

Адреса: 03056, м. Київ проспект Перемоги, 37, корпус 1, енергокрило, офіс 40, кімната 1