Головна сторінка     |     Про нас     |     Координати

Підвищення кваліфікації

Інформаційні технології для науково-технічного перекладу

Мета курсу - ознайомити з можливостями сучасних ІКТ щодо технологічної підтримки роботи з науково-технічною літературою іноземними мовами, навчити працювати з відповідним сучасним програмним забезпеченням.

Основні завдання -засвоїти теоретичні знання про основні електронні формати документів, типи ресурсів Інтернет та їх особливості, можливості ІКТ для автоматизації процесів перекладу, класифікацію відповідних програмних засобів, особливості та межі їх використання, здобути та вдосконалити навички роботи з документами в різних електронних форматах, пошуку необхідних інформаційних та інструментальних ресурсів в мережі Інтернет, роботи з програмними засобами для вирішення фахових задач, пов'язаних з перекладом науково-технічної літератури. Виконати випускну роботу, яка включає:

  • Розроблення комплекту методичних матеріалів для проведення практичних занять за своїм предметом з використанням засобів пакету MS Office (в тому числі презентації).
  • Виконання перекладу науково-технічного тексту в середовищі WordFast.

Вимоги до рівня підготовки слухача: мати загальні знання про будову ПК, знати правила техніки безпеки при роботі з ПК, знати основи організації зберігання інформації; мати елементарні практичні навички роботи в середовищі Windows (вміти працювати з вікнами, файловою системою); мати загальні знання про Інтернет та електронну пошту та елементарні навички роботи з ними.

Знати призначення програм пакету MS Office, вміти створювати, відкривати документи Word, вводити, редагувати, шукати та заміщувати текст, форматувати документ на рівні символів, абзаців; вміти створювати, відкривати книги Excel, вводити та редагувати дані; мати загальні знання про програму PowerPoint.

Аудиторні заняття

№ п/п

Теми занять

Розподіл часу

1.

Вступ. Вхідне тестування

2

1

1

2.

Найбільш поширені формати документів. Робота з програмами пакету MS Office (Word, Excel, PowerPoint).

6

3

3

3.

Формат pdf. Його особливості. Засоби для конвертації в текстові формати.

4

2

2

4.

Використання ресурсів Інтернет в практичній роботі. Прийоми ефективної роботи, можливості і обмеження. Питання безпеки

4

2

2

5.

Інструментальні засоби для автоматизації праці перекладача. Електронні словники, Системи на основі ТМ (Translatoin Memory). Системи МТ (Machine Translation).

16

8

8

Всього:

32

16

16

Самостійна робота, консультації, випускна робота

№ п/п

Теми занять

Розподіл часу

1.

Розроблення комплекту методичних матеріалів для проведення практичних занять за своїм предметом з використанням засобів пакету MS Office

12

2.

Створення власної презентації у програмі PowerPoint

6

4.

Самостійне опрацювання довідкових матеріалів та вдосконалення навичок роботи в системі WordFast з використанням накопичувача перекладів (Translation Memory)

10

5.

Самостійне опрацювання довідкових матеріалів та вдосконалення навичок роботи з засобами для управління термінологією в системі WordFast.

10

6.

Захист роботи в очній формі

2

Всього:

40

Загальна кількість годин (аудиторні заняття та самостійна робота)          72

On-line заявка

КОНТАКТИ

Координатори навчання:

Гущіна Людмила Олексіївна -
e-mail: guschina@ipo.kpi.ua

Логінова Світлана Володимирівна -
e-mail: lana@ipo.kpi.ua

телефони: (044) 204-99-63, (044) 204-99-65.

Адреса: 03056, м. Київ проспект Перемоги, 37, корпус 1, енергокрило, офіс 40, кімната 1