Головна сторінка     |     Про нас     |     Координати

Підвищення кваліфікації

Програма «Міжнародна і національна стандартизація і сертифікація металургійної продукції»

Мета курсу - формування у слухачів знань та навичок щодо застосування на практиці принципів управління якістю на підприємстві згідно з стандартами серії ДСТУ ISO 9000; щодо підготовки та проведення сертифікації продукції, а також систем управління якістю згідно з вимогами відповідних стандартів.

Основні завдання - Засвоїти знання в галузі стандартизації та сертифікації металургійної продукції, систем управління якістю згідно зі стандартами серії ДСТУ ISO 9000.

Здобути навички:

  • в області стандартизації металургійної продукції;
  • в області сертифікації металургійної продукції;
  • в області розробки, впровадження на виробництві та аудиту систем управління якістю згідно з серії стандартів ДСТУ ISO 9000;
  • в області властивостей металів і сплавів;
  • в області контролю та керування якістю продукції за допомогою статистичних методів забезпечення якості.

Вимоги до рівня підготовки слухача:

Курс призначений для керівників та менеджерів різноманітних підприємств, діяльність яких пов'язана з виробництвом або використанням продукції із металів і сплавів.

Аудиторні заняття

№ п/п

Теми занять

Розподіл часу

Кількість годин

Лекції

Практичні

1

Сутність менеджменту якості

1

1

 

2

Еволюція управління якістю

1

1

 

3

Концепція TQM

1

1

 

4

Стандартизація продукції

1

1

 

5

Стандартизація систем управління якістю

1

1

 

6

Міжнародні стандарти ISO, QS, GMP

1

1

 

7

Державний стандарт ДСТУ ISO 9000

1

1

 

8

Функції управління якістю

1

1

 

9

Економіка якості

1

1

 

10

Методи та інструменти управління якістю

1

1

 

11

Принципи менеджменту якості

1

1

 

12

Управління підприємством згідно з ISO 9000

8

3

5

13

Аудит системи управління якістю

1

1

 

14

Підтвердження відповідності

1

1

 

15

Етапи розробки та впровадження СУЯ

6

2

4

16

Класифікація металургійної продукції

2

2

 

17

Механічні властивості сталі

2

2

 

18

Механічні властивості чавуну

2

2

 

19

Властивості феросплавів

2

2

 

20

Властивості сплавів на основі алюмінію, магнію і міді

3

3

 

21

Властивості сплавів на основі нікелю, кобальту і титану

2

2

 

22

Властивості сплавів свинцю, олова, цинку і благородних металів

2

2

 

23

Властивості сплавів тугоплавких металів

2

2

 

24

Функції металургійної продукції як товару

2

2

 

25

Якість металургійної продукції

2

2

 

26

Удосконалення технологій виробництва

2

2

 

27

Автоматизація виробничих процесів

2

2

 

28

Моделювання виробництва продукції з необхідними властивостями

2

2

 

29

Роль і значення статистичних методів у менеджменті якості

1

1

 

30

Основні поняття теорії ймовірностей

1

1

 

31

Закони розподілу

1

1

 

32

Прості методи системного аналізу

1

1

 

33

Методи збору інформації

1

1

 

34

Контрольні листки

1

1

 

35

Аналіз Парето

2

1

1

36

Схема Ісікави

2

1

1

37

Причино-наслідкова діаграма

2

1

1

38

Діаграми розсіювання

2

1

1

39

Контрольні картки

2

1

1

40

Статистичне управління процесами

2

1

1

41

Методи Тагучі

2

1

1

42

Методологія „Шість сигм"

3

2

1

43

Теорія нечітких множин

1

1

 

44

Застосування статистичних методів

3

2

1

 

Всього:

81

63

18

Самостійна робота. Консультації. Випускна робота

№ п/п

Теми занять

Розподіл часу, години

1

Самостійна робота з літературою з стандартизації, сертифікації та управління якістю. Виконання домашніх контрольних робіт. Консультації

27

2

Самостійна робота з літературою з властивостей металургійної продукції. Виконання домашніх контрольних робіт. Консультації

27

3

Самостійна робота з літературою з статистичних методів забезпечення якості. Виконання домашніх контрольних робіт. Консультації

25

4

Тестування

2

 

Всього:

81

Загальна кількість годин (аудиторні заняття та самостійна робота): 162

On-line заявка

КОНТАКТИ

Координатори навчання:

Гущіна Людмила Олексіївна -
e-mail: guschina@ipo.kpi.ua

Логінова Світлана Володимирівна -
e-mail: lana@ipo.kpi.ua

телефони: (044) 204-99-63, (044) 204-99-65.

Адреса: 03056, м. Київ проспект Перемоги, 37, корпус 1, енергокрило, офіс 40, кімната 1