Головна сторінка     |     Про нас     |     Координати

Підвищення кваліфікації

Програма «Організація захисту інформації на об'єктах інформаційної діяльності (ОІД) та в системах зв'язку»

Мета курсу: Підвищення кваліфікації фахівців із захисту інформації від загроз інформації, що здійснюються:

  • через технічні канали витоку інформації;
  • каналами спеціальних (деструктивних) впливів на інформацію або системи її захисту;
  • несанкціонованим доступом до інформації, що циркулює на ОІД, в системах зв'язку.

Основні завдання:

  • засвоїти чинні нормативно-правові документи щодо захисту інформації, що циркулює на ОІД та в системах зв'язку, головні поняття, визначення та завдання технічного захисту інформації;
  • отримати необхідні знання та практичні навички в аналізі загроз безпеці інформації, побудові моделей загроз, моделей об'єктів захисту;
  • засвоїти методику створення комплексів технічного захисту інформації (ТЗІ): етапів виконання передпроектних робіт, проектування, створення, прийняття та атестації комплексу ТЗІ;
  • ознайомитися з методами захисту мовної інформації та інформації, що передається телекомунікаційними мережами та системами зв'язку.

Розподіл часу за програмою

№ теми

Назва теми

Кількість годин

 

 

Всього

Лекції

Практичні заняття

Лабораторні роботи

Контроль знань

1.

Загальна частина

1.1

Інформація, її властивості та форми, історія розвитку проблеми захисту інформації.

2

2

 

 

 

1.2

Законодавчі та нормативно-правові засади захисту інформації.

2

2

 

 

 

1.3

Технічний захист інформації (ТЗІ). Головні поняття, визначення та завдання, стратегія та мета ТЗІ.

2

2

 

 

 

1.4

Технічні канали витоку інформації. Засоби технічної розвідки.

2

2

 

 

 

1.5

Порядок проведення атестації комплексів ТЗІ на об'єктах інформаційної діяльності, оцінювання захищеності інформації.

2

2

 

 

 

1.6

Основні відомості про захист інформації в комп'ютерних системах.

6

6

 

 

 

1.6.1

Загрози безпеці інформації в комп'ютерних системах.

2

2

 

 

 

1.6.2

Захист програмного забезпечення та програмні засоби захисту.

2

2

 

 

 

1.6.3

Захист баз даних та електронних архівів.

2

 

2

 

 

1.7

Організація будівельно-монтажних, науково-дослідних, дослідно-конструкторських, дослідно-технологічних робіт та промислового виробництва з урахуванням вимог ТЗІ.

2

2

 

 

 

1.8

Основи криптографічного захисту інформації.

6

6

 

 

 

1.8.1

Механізми шифрування. Симетричні криптосистеми.

2

2

 

 

 

1.8.2

Асиметричні криптосистеми.

4

4

 

 

 

1.9

Організація та порядок контролю за функціонуванням системи ТЗІ в Україні.

6

6

 

 

 

1.9.1

Загальні положення з організації контролю.

2

2

 

 

 

1.9.2

Визначення повноти та якості реалізації заходів з ТЗІ.

2

2

 

 

 

1.9.3

Порядок здійснення контролю за функціонуванням системи ТЗІ.

2

2

 

 

 

Разом

30

28

2

2.

Фахова частина

2.1

Порядок формування та зміст технічного завдання на виконання робіт і створення комплексу ТЗІ на ОІД.

2

2

 

 

 

2.2

Нормативне-правове забезпечення та зміст передпроектних робіт з створення комплексу захисту інформації на ОІД. Акт обстеження ОІД.

2

2

 

 

 

2.3

Рекомендації з розробки та оформлення моделі загроз для інформації під час створення комплексу ТЗІ на ОІД.

2

2

 

 

 

2.4

Захист мовної інформації.

6

4

2

 

 

2.4.1

Мовна інформація як об'єкт технічної розвідки. Загальна характеристика портативних та мікромініатюрних засобів акустичної розвідки.

2

2

 

 

 

2.4.2

Основні канали витоку мовної інформації.

2

2

 

 

 

2.4.3

Методи та засоби захисту мовної інформації в приміщеннях. Активні засоби боротьби з закладними пристроями.

2

 

2

 

 

2.5

Організація технічного захисту інформації в телекомунікаційних мережах і системах зв'язку.

34

22

10

2

 

2.5.1

Захист телефонних мереж та мереж радіомовлення від витоку мовної інформації в пасивному режимі їх роботи. Методи захисту від витоку мовної інформації через засоби оргтехніки.

3

3

 

 

 

2.5.2

Методи захисту мовних сигналів в телефонних каналах. Аналогові скремблери. Принципи побудови. Тактичний та стратегічний рівні захисту.

3

3

 

 

 

2.5.3

Цифрові системи захисту мовної інформації при передачах в системах зв'язку. Дискретизація мовних сигналів з наступним їх шифруванням.

4

2

2

 

 

2.5.4

Широкосмугові та вузькосмугові вокодерні системи з цифровим захистом мови. Принципи їх побудови, надійність захисту та якість передачі мовної інформації.

4

4

 

 

 

2.5.5

Методи та засоби забезпечення безпеки в системах циркуляції мовної інформації. Огляд апаратури засекречування мовної інформації.

2

 

2

 

 

2.5.6

Тенденції розвитку систем захисту мовної інформації.

2

2

 

 

 

2.5.7

Сучасні телекомунікаційні мережі, системи зв'язку та інформація, що передається ними.

2

2

 

 

 

2.5.8

Міжнародні та національні стандарти в галузі взаємодії відкритих систем і систем передачі інформації.

2

2

 

 

 

2.5.9

Загрози інформації в системах зв'язку і телекомунікаціях, заходи і засоби їх захисту.

4

2

2

 

 

2.5.10

Криптографічні засоби захисту інформації в телекомунікаційних мережах та системах зв'язку.

4

4

 

 

 

2.6.

Технічний захист інформації у засобах ЕОТ від витоку каналами ПЕМВН.

2

2

2

 

 

2.6.1.

Основні вимоги та рекомендації з технічного захисту інформації у засобах ЕОТ від витоку каналами ПЕМВН.

1

1

1

 

 

2.6.2.

Порядок проведення спеціальних досліджень та оцінювання захищеності об'єктів ЕОТ від витоку каналами ПЕМВН.

1

1

1

 

 

Разом

48

34

12

2

3.

Інші види занять

3.1

Співбесіда

2

 

 

 

2

3.2

Тестовий контроль знань

4

 

 

 

4

3.3

Підведення підсумків навчання

2

 

 

 

2

Разом

8

8

Загальний обсяг занять, години.

82

60

12

2

8

 

Умови навчання

On-line заявка

Місце навчання

Навчання проводиться у приміщенні НМК «Інститут післядипломної  освіти»

за адресою:

м. Київ, пр. Перемоги, 37, корпус 11.

Умови вступу

Для вступу на навчання необхідно:

  • заповнити заявку on-line або очно;
  • укласти договір;
  • оплатити навчання згідно рахунку.

 

КОНТАКТИ

Координатори навчання:

Мазуренко Оксана Анатоліївна - 0685301454
Носок Світлана Олександрівна - 0505177023

e-mail: ib@ptf.ntu-kpi.kiev.ua

Адреса: м. Київ проспект Перемоги, 37, корпус 11, кімната 206, тел. 204-83-55