Головна сторінка     |     Про нас     |     Координати

Підвищення кваліфікації

Розроблення дистанційних курсів з використанням платформи Moodle

Мета курсу:

 • навчити слухачів технології практичного створення дистанційних курсів на базі платформи підтримки дистанційного навчання Moodle;
 • ознайомити слухачів з можливостями та перспективними напрямами використання Moodle в навчальному процесі.

Основні завдання:

 • засвоїти теоретичні відомості про платформу підтримки дистанційного навчання Moodle,
 • здобути навички створення власних електронних ресурсів та їх розміщування у дистанційному курсі з використанням Moodle,
 • вміти використовувати функціональні можливості Moodle,
 • володіти навичками використання курсу в навчальному процесі та надання студентам доступу до курсу.
 • виконати випускну роботу: розробити фрагмент дистанційного курсу, що складатиметься з трьох модулів (один модуль - не менше 5 сторінок лекційного матеріалу). У фрагменті курсу використати основні функціональні можливості платформи: тестування, завдання, анкетування, швидке опитування.

Вимоги до рівня підготовки слухача:

 • знати основні відомості про Windows;
 • вміти працювати з файлами та папками на локальному комп'ютері, з електронною поштою, відкривати сайти в Інтернеті,
 • завантажувати файли на сайти,
 • працювати з програмою MS Word.

Аудиторні заняття

№ п/п

Теми занять

Розподіл часу

1.

Реєстрація в системі. Вступне тестування.

1

12.

Платформа підтримки дистанційного навчання Moodle. Перспективи використання. Можливості. Характеристики. Методичні вказівки по роботі з Moodle.

1

13.

Початок роботи з Moodle. Системні вимоги. Розміщення елементів в Moodle.

2

1

1


4.

Робота з курсом в Moodle. Ресурси курсу.

4

2

2


5.

Робота з курсом в Moodle. Функціональні можливості курсу.

4

2

2


6.

Модуль функціональних можливостей -Анкетування (Survey). Види анкетування в Moodle.

2

1

1


7.

Модуль функціональних можливостей - Швидке опитування (Choice). Створення швидкого опитування. Робота з швидким опитуванням.

2

1

1


8.

Модуль функціональних можливостей - глосарій. Створення глосарію.

2

1

1


9.

Модуль функціональних можливосте - Завдання (Assignment). Створення завдання. Робота із завданням..

2

1

1


10.

Інші функціональні можливості.

2

1

1


11.

Блоки. Загальні відомості о блоках. Додання блоку. Типи блоків.

3

2

1


12.

Фільтри. Поняття фільтра. Управління фільтрами.

2

1

1


13.

Презентація, розроблених студентами навчальних курсів.

1


1


14.

Технології дистанційного навчання.

3


3


15.

Залікове тестування

1


1


Всього:

32

Самостійна робота, консультації, випускна робота

Розроблення фрагменту дистанційного курсу з використанням e-learning платформи Moodle (3 модуля)

№ п/п

Теми занять

Розподіл часу

1.

Розроблення вступної частини:

 • Назва курсу;
 • Відомості про автора (з фотографією автора) курсу;
 • Анотація курсу (не більше 1 стор.);
 • Робоча програма курсу;
 • Зміст курсу;
 • Список використаних джерел.

 

4

2.

Розроблення змістовної частини курсу у платформі Moodle:

 1. Розроблення тексту 3-х модулів курсу, оформлений єдиним шрифтом (наприклад, Times New Roman 12), кількістю - не менше 5 ресурсів по кожному модулю, об'єм одного ресурсу - не менше однієї сторінки А4 .
 2. Розроблення глосарію до 3-х модулів курсу (не менше 10-ти термінів).

14

 1. Використання в ресурсах графічного матеріалу (не менше трьох зображень у кожному модулі) у форматі .jpg або gif.
 2. Використання таблиць у ресурсах (не менше ніж 3 таблиці на весь фрагмент).
 3. Розроблення блоку тестів у вигляді окремого модулю у кількості не менше 20 запитань

14

 1. Розміщення анкет наступних типів: ATTLS, COOLES, «Критичної події».
 2. Формування: швидкого опитування, завдання.
 3. Розміщення блоків у курсі: HTML, випадковий термін глосарію, результат тестування, календар.

6

3.

Захист роботи в очній формі

2

Всього:

40

Примітка: фрагмент дистанційного курсу повинен бути виконаний та розміщений у платформі Moodle на сервері УІІТО. Для перевірки виконаної роботи необхідно відправити викладачеві наступні дані електронною поштою:

 • Прізвище, ім'я, по-батькові;
 • Логін та група;
 • Адреса (URL) розробленого фрагменту курсу.

<

On-line заявка

КОНТАКТИ

Координатори навчання:

Гущіна Людмила Олексіївна -
e-mail: guschina@ipo.kpi.ua

Логінова Світлана Володимирівна -
e-mail: lana@ipo.kpi.ua

телефони: (044) 204-99-63, (044) 204-99-65.

Адреса: 03056, м. Київ проспект Перемоги, 37, корпус 1, енергокрило, офіс 40, кімната 1