Головна сторінка     |     Про нас     |     Координати

Підвищення кваліфікації

Управління базами даних з використанням PostgreSQL

Курс  орієнтований на осіб, що цікавляться системами управління даними, зокрема об'єктно-реляційною базою даних Postgresql. Він дає знання сучасного рівня фахівцям у технічних, фінансово-економічних сферах. Особливий акцент у курсі ставиться на одержання знань з використання засобів бази даних Postgresql у практичних цілях.

Мета курсу - одержання необхідних теоретичних знань і практичних навичок в області баз даних.

Завдання навчального курсу:

 • Вивчення основних етапів проектування інформаційної системи та її бази даних.
 • Розуміння основних принципів реляційної моделі даних.
 • Засвоєння практичних аспектів сучасних технологій розробки й керування Sql- додатків.
 • Програмування в Postgresql.
 • Одержання навичок адміністрування баз даних.

У результаті вивчення навчального курсу слухач повинен знати:

 • Способи впорядкування інформації за допомогою механізму SQL баз даних.
 • Методи управління інформацією за допомогою механізму SQL баз даних.

уміти:

 • Проектувати бази даних.
 • Маніпулювати даними.
 • Програмувати з використанням PL/pgsql.
 • Адмініструвати бази даних.

По закінченню курсу слухач вміє:

Проектувати бази даних, здійснювати досить складні маніпуляції з даними бази, адмініструвати доступ до інформації бази.

Розподіл часу

Аудиторні заняття

№ п/п

Теми занять
1.

Реляційна база даних. Проектування таблиць. Типи даних. Обмеження, що гарантують якість даних. Маніпуляція даними.

4

2

0

2

2.

SQL.  Синтаксис SQL. Вибірка даних. Фільтрація записів за умовою. Модифікація та видалення даних у таблицях.

6

2

0

0

3.

Оператори та функції PostgreSQL. Правила використання операторів. Математичні, строкові функції та функції для роботи з датами і часом. Агрегатні функції.

4

2

4

2

4.

Індекси. Забезпечення цілісності даних. Обмеження. Зв'язок між таблицями. Підзапити.

4

2

2

0

5.

Загальні відомості про PL/pgSQL. Збережені процедури та тригери. Структура програми PL/pgSQL. Перемінні PL/pgSQL. Цикли. Розгалуження. Обробка помилок і виключень.

6

2

0

0

6.

Збережені процедури. Тригери.

4

2

2

0

7.

Транзакції. Послідовності. Курсори.

2

2

2

0

8.

Адміністрування  PostgreSQL. Аутентифікація клієнта. Керування правами користувачів.

2

2

2

0

Всього:


32

10

4

4

Самостійна робота, консультації, випускна робота

Розроблення фрагменту банку інформації.

п/п

Теми занять/завдання

Розподіл години

1.

Проектування бази даних ЗАВДАННЯ. Проектування таблиць навчальної бази даних. Завантаження даних у навчальну базу.

4

2.

Запити до бази даних. ЗАВДАННЯ. Побудова запитів до навчальної бази даних.

16

3.

Убудовані функції. ЗАВДАННЯ Побудова запитів до навчальної бази даних з використанням убудованих функцій.

8

4.

Збережені процедури. PL/pgSQL. ЗАВДАННЯ. Створення та виклик збережених процедур.

6

5.

Система безпеки в SQL. ЗАВДАННЯ. Адміністрування системи безпеки (створення облікових записів і керування користувачами).

4

6.

Захист курсової роботи в очній формі

2

Всього:

40

Загальна кількість годин (теоретична та практична частина)                   72

On-line заявка

КОНТАКТИ

Координатори навчання:

Гущіна Людмила Олексіївна -
e-mail: guschina@ipo.kpi.ua

Логінова Світлана Володимирівна -
e-mail: lana@ipo.kpi.ua

телефони: (044) 204-99-63, (044) 204-99-65.

Адреса: 03056, м. Київ проспект Перемоги, 37, корпус 1, енергокрило, офіс 40, кімната 1