Головна сторінка     |     Про нас     |     Координати

Підвищення кваліфікації

Комп'ютерне тестування

Мета курсу -навчити технології практичного створення та використання у навчальній діяльності викладача комп'ютерних тестів навчальних досягнень у середовищі дистанційного навчання  Мoodle.

Основні завдання -засвоїти теоретичні положення щодо створення тестів навчальних досягнень, практики проведення тематичного тестування, оброблення та інтерпретації результатів. Здобути навички - створення специфікації тесту, написання тестових завдань, оформлення їх у шаблон, роботи у системі дистанційного навчання Мoodle, створення банку тестових завдань, формування тесту, організації тестування, реєстрації студентів на тестування, обліку результатів.

Виконати випускну роботу, яка включає:

 • Розроблення специфікації тесту зі свого предмету.
 • Розроблення банку тестових завдань (80-100 тестових завдань) відповідно до специфікації.
 • Оформлення тестових завдань у шаблоні (шаблон надається).
 • Завантаження тестових завдань у платформі Мoodle.
 • Формування з банку тестових завдань 2-х тестів відповідно до специфікації.
 • Реєстрації студентів для проходження пробного тестування.
 • Забезпечення проходження пробного тестування студентами.
 • Оформлення результатів у електронний звіт, та надання його на перевірку викладачу.

Склад звіту:

 • Специфікація тесту (тестів) (MS Word)
 • Тексти тестових завдань у шаблоні (MS Word)
 • Лист реєстрації студентів у системі Мoodle (MS Excel)
 • Результати пробного тестування (MS Excel)

Вимоги до рівня підготовки слухача:

Повинен вміти :

 • Створювати та редагувати тексти у редакторі MS Word
 • Працювати на початковому рівні у програмі MS Excel
 • Працювати у середовищі Інтернет
 • Заповнювати електронні форми
 • Працювати у форумі та чаті
 • Використовувати електронну пошту
 • Мати персональну поштову скриньку

Аудиторні заняття

№ п/п

Теми занять

Розподіл часу

1.

Вступ. Вхідне тестування.

4

2

0

2

2.

Тестування. Основні положення теорії тестування.

2

2

0

0

3.

Технологічний цикл розробки тесту. Специфікація тесту. Формати тестових завдань і правила їх написання.

8

2

4

2

4.

Інструментальні засоби розробника. Тестування у системі moodle. Шаблони тестових завдань.

4

2

2

0

5.

Поняття оцінювання і його схема. Шкали і критерії. Параметри тестів та тестових завдань у системі moodle

2

2

0

0

6.

Візуалізація результатів тестування. Характеристики тесту і тестових завдань.

4

2

2

0

7.

Практика організації поточного та тематичного тестування. Центр тестування ВНЗ.

4

2

2

0

8.

Технології дистанційного навчання

4

4

0

0

Всього:

32

18

10

4

Самостійна робота, консультації, випускна робота

Розроблення фрагменту банка тестових завдань (80 тестових завдань + 2 тести)

№ п/п

Теми занять

Розподіл часу

1.

Розроблення специфікації тесту (тестів)

4

2.

Розроблення тестових завдань відповідно до специфікації

16

3.

Компоновка тестів. Розміщення тестів в систему тестування Moodle

12

4.

Проведення пробного тестування.

4

5.

Оформлення результатів.

2

6.

Підготовка та захист курсової роботи

2

 

Всього:

40

Загальна кількість годин (теоретична та практична частина): 72

Примітка: За бажанням слухача, створені тести можуть бути розташовані на єдиному сайті тестів НТУУ «КПІ», або  у відкритому колективному центрі тестування www.testportal.org.ua. Ці тести в подальшому можуть використовуватись слухачем у своїй навчальній діяльності. За слухачем зберігається право  адмініструвати (змінювати, доповнювати, розробляти нові) свої тести, та реєструвати студентів на їх виконання.

On-line заявка

КОНТАКТИ

Координатори навчання:

Гущіна Людмила Олексіївна -
e-mail: guschina@ipo.kpi.ua

Логінова Світлана Володимирівна -
e-mail: lana@ipo.kpi.ua

телефони: (044) 204-99-63, (044) 204-99-65.

Адреса: 03056, м. Київ проспект Перемоги, 37, корпус 1, енергокрило, офіс 40, кімната 1