Головна сторінка     |     Про нас     |     Координати

Підвищення кваліфікації

Основи комп'ютерної графіки

Мета курсу - навчити слухачів професійним технологіям створення та доробки графічних елементів, відповідно до вимог друку та публікування у WEB. Ознайомити із основними тенденціями комп'ютерного графічного дизайну.

Основні завдання

  • Ознайомитись з основними принципами створення, опрацювання та використання растрової та векторної графіки, відмінностями підготовки зображень для друку та публікування у WEB,
  • ознайомитися функціональними можливостями, інструментами та сервісами професійних програмам щодо опрацювання растрової та векторної графіки Adobe PhotoShop та Adobe Illustrator,
  • здобути навички створення векторних і растрових зображень, редагування і опрацювання вже готових ілюстрацій, а також збереження результатів у відповідності до виміг друку та публікації у WEB,
  • виконати творчувипускну роботу:

Вимоги до рівня підготовки слухача: мати загальні знання про будову ПК, знати правила техніки безпеки при роботі з ПК, знати основи організації зберігання інформації; мати елементарні практичні навички роботи в середовищі Windows (вміти працювати з вікнами, файловою системою); мати загальні знання про Інтернет та електронну пошту та елементарні навички роботи з ними.

Знати призначення програм пакету MS Office.

Аудиторні заняття

№ п/п

Теми занять

Розподіл часу

Кількість годин

Лекції

Тренінги

1.

Введення в курс. Реєстрація. Поняття комп'ютерного дизайну. Сфера застосування. Історія комп'ютерного графічного дизайну. Існуючі школи дизайну. Основні положення авторського права.
Фотостоки, мікростоки та інші бази допоміжних ресурсів у мережі Інтернет.

3

2

1

2.

Відомості що до професійних програм створення комп'ютерного графічного дизайну. Основні формати зображень.

1

1

 

3.

Основи теорії кольору. Кольорове коло. Аддитивний та субтрактивний синтези. Відмінності підготовки зображень до друку та розміщенні у мережі Iнтернет.

4

3

1

4.

Растрова графіка. Робота у професійній програмі з підготовки комп'ютерної графіки Adobe PhotoShop. Інтерфейс. Інструменти. Режими роботи.
Технології доробки вже існуючого зображення.
Ретуш. Кадрування. Масштабування. Виправлення дрібних дефектів. Редагування кольорової схеми зображення.

4

1

3

5.

Створення власних зображень на основі існуючих методом компонування та редагування. Створення колажу.
Додавання фактур. Робота із шарами. Розміщення об'єктів.

4

1

3

6.

Створення фонових зображень методами растрової графіки без використання вже готових.

4

1

3

7.

Векторна графіка. Робота у професійній програмі з підготовки комп'ютерної графіки Adobe Illustrator. Інтерфейс. Інструменти. Режими роботи. Поняття про інфографіку.
Прості фігури та криві Без'є. Робота з кольором, лініями, розмірами. Взаємно розташування елементів. Дублювання.

4

1

3

8.

Створення простих векторних зображень.
Злиття та розрізування форм. Деформація. 3D обробка у програмі Adobe Illustrator. Складні градієнти (робота із кольором)

4

1

3

9.

Типографіка. Створення шрифтів. Компонування шрифтів. Поняття золотого січення.

2

1

1

10.

Компонування  векторної та растрової графіки.

2

1

1

11.

Підготовка та збереження зображення відповідно до вимог друку та публікування у WEB.
Поняття роздільної здатності, кольоровість зображень.

4

1

3

Всього:

36

14

22

Самостійна робота, консультації, випускна робота

№ п/п

Теми занять

Розподіл часу

1.

Редагування готового зображення.

6

2.

Створення колажу методами растрової графіки з підготовлених зображень.

6

3.

Створення фонового зображення методами растрової графіки без використання готових зображень.

5

4.

Підготовка даних та створення схем та діаграм методами векторної графіки.

5

5.

Створення зображення предмету із складним залиттям, методами векторної графіки.

6

6.

Компонування растрового та векторного зображень.

5

7.

Збереження створеного колажу відповідно до вимог друку (кольорове та монохромне зображення) та публікації у WEB.

2

8.

Захист роботи в очній формі

1

Всього:

36

Загальна кількість годин (аудиторні заняття та самостійна робота)      72

On-line заявка

КОНТАКТИ

Координатори навчання:

Гущіна Людмила Олексіївна -
e-mail: guschina@ipo.kpi.ua

Логінова Світлана Володимирівна -
e-mail: lana@ipo.kpi.ua

телефони: (044) 204-99-63, (044) 204-99-65.

Адреса: 03056, м. Київ проспект Перемоги, 37, корпус 1, енергокрило, офіс 40, кімната 1