Головна сторінка     |     Про нас     |     Координати

Підвищення кваліфікації

Програма «Науково-інженерні та управлінсько-економічні засади організації і сталого розвитку біотехнологічного підприємства»

Мета курсу - формування у слухачів знань та компетенцій  з організації та управління сталим розвитком підприємств біотехнологічного напряму.

Основні завдання -

 • засвоїти знання щодо нормативно-законодавчих та інженерно-управлінських принципів створення та забезпечення сталого розвитку біотехнологічного підприємства;
 • здобути компетенції та уміння застосування у практиці знань:
  • організації та контролю діяльності біотехнологічного підприємства;
  • науково-інженерних та санітарно-екологічних норм і стандартів біотехнологічного виробництва;
  • розроблення і запровадження в умовах конкретного підприємства системи управління якістю з огляду на конкурентоспроможність продукції підприємства;
  • організаційно-економічних та інженерно-наукових принципів реінжинірингу підприємства у зв'язку з маркетинговою ситуацією;
  • оптимізації менеджменту та операційної діяльності підприємства.

Вимоги до рівня підготовки слухача:

Програма призначена для керівників та менеджерів біотехнологічних підприємств, чия діяльність пов'язана з виробництвом продовольчих, кормових та медико-фармацевтичних продуктів.

Аудиторні заняття

№ п/п

Теми занять

Розподіл часу

Кількість годин

Лекції

Практичні

1

Нормативно-законодавчі та конкретно-наукові засади організації та ефективної діяльності біотехнологічного підприємства

8

4

4

2

Інженерно-технічне забезпечення логістичної та операційної діяльності біотехнологічного підприємства

16

10

6

3

Стандартизація продукції та організація систем управління якістю біотехнологічної продукції

16

8

8

4

Активний маркетинг біотехнологічних продуктів

8

4

4

5

Актуальність та напрями реінжинірингу біотехнологічного підприємства

8

6

2

6

Напрями та інструменти оптимізації системного менеджменту сталого розвитку  діяльностей біотехнологічного підприємства

16

8

8

 

Всього кількість годин аудиторних занять:

72

40

32

Самостійна робота. Консультації. Випускова робота

№ п/п

Теми занять

Розподіл часу

1

Самостійна робота з виданнями щодо нормативно-законодавчого базису діяльності біотехнологічного підприємства

10

2

Самостійна робота з літературою  стосовно інженерно-наукових засад діяльності біотехнологічного підприємства

20

3

Самостійна робота з економіко-управлінських засад діяльності біотехнологічного підприємства

10

4

Тестування

2

 

Всього:

42

Загальна кількість годин (аудиторні заняття та самостійна робота): 114

On-line заявка

КОНТАКТИ

Координатори навчання:

Гущіна Людмила Олексіївна -
e-mail: guschina@ipo.kpi.ua

Логінова Світлана Володимирівна -
e-mail: lana@ipo.kpi.ua

телефони: (044) 204-99-63, (044) 204-99-65.

Адреса: 03056, м. Київ проспект Перемоги, 37, корпус 1, енергокрило, офіс 40, кімната 1