Головна сторінка     |     Про нас     |     Координати

Підвищення кваліфікації

Програма «Комп'ютерне проектування у пакеті АСКОН КОМПАС»

Мета курсу - надання знань та навичок з проектування за допомогою комп'ютерного пакету АСКОН КОМПАС.

Основні завдання -

  • Засвоїти знання з функціональних можливостей та особливості організації комп'ютерного проектування у пакеті КОМПАС;
  • Вивчити особливості проектування із застосуванням прикладних бібліотек у системі КОМПАС-Графік та КОМПАС-3D;
  • Здобути навички комп'ютерного проектування в пакеті КОМПАС, користування прикладними бібліотеками КОМПАС, оформлення конструкторської документації.

Курс призначений для інженерів та менеджерів проектів, а також для тих, хто має намір отримати знання з комп'ютерного проектування у системі КОМПАС-Графік за наявності базових знань з основ нарисної геометрії та інженерної графіки.

Аудиторні заняття

№ п/п

Теми занять

Кількість годин

Лекції

Практичні заняття

1

Цілі та завдання курсу

2

2

 

2

Загальні відомості про КОМПАС-ГРАФИК

4

4

 

3

Основи двовимірного креслення у КОМПАС-ГРАФИК.

12

8

4

4

Побудова геометричних об'єктів, простановка  розмірів, введення технологічних позначень, редагування зображень.

8

4

4

5

Проектування складальних креслень

4

4

 

6

Створення та використання видів.

6

4

2

7

Бібліотеки. Менеджер бібліотек. Конструкторська бібліотека. Прикладна бібліотека КОМПАС.

6

4

2

8

Імпорт та експорт зображень документів КОМПАС.

2

2

 

9

Створення та редагування специфікацій.

4

2

2

11

Виведення креслень на друк. Основні настройки параметрів креслення при виведенні на друк.

2

2

 

12

Побудови тривимірних моделей у КОМПАС-ЗD. Основні команди тривимірного креслення. Деталі обертання, плоскі деталі, оболонки.

12

8

4

13

Складання тривимірних деталей у складальну одиницю.

8

4

4

Всього:

70

48

22

Самостійна робота, консультації, випускна робота

№ п/п

Теми занять

Кількість годин

1

Побудова тривимірної моделі складальної одиниці типу «шарнір», створення на її основі робочих креслень, складального креслення і специфікації.

72

 

Всього:

72

 

 

 

 

Загальна кількість годин:

142

On-line заявка

КОНТАКТИ

Координатори навчання:

Гущіна Людмила Олексіївна -
e-mail: guschina@ipo.kpi.ua

Логінова Світлана Володимирівна -
e-mail: lana@ipo.kpi.ua

телефони: (044) 204-99-63, (044) 204-99-65.

Адреса: 03056, м. Київ проспект Перемоги, 37, корпус 1, енергокрило, офіс 40, кімната 1