Головна сторінка     |     Про нас     |     Координати

Підвищення кваліфікації

Програма «Сучасні напрями розвитку метрології, невизначеність вимірювання»

Мета курсу - розширити систему знань в області сучасних напрямів розвитку метрології, оцінювання невизначеності різних видів вимірювань, застосування інформаційних технологій в метрології та напрацювати навички й уміння в складанні бюджету невизначеності прямих і опосередкованих вимірювань, а також в  оцінюванні стандартної комбінованої і розширеної невизначеності.

Основні завдання:

 • засвоїти теоретичні основи метрології (сучасний стан з урахуванням міжнародних документів і настанов з метрології):
  • систему основних понять метрології;
  • систематизацію шкал вимірювання;
  • подання результату вимірювання з невизначеністю;
  • o застосування інформаційних технологій в метрології.
 • здобути навички:
  • складання бюджету невизначеності одноразових і багаторазових прямих,
  • посередкованих сукупних і сумісних вимірювань;
  • подання результату з невизначеністю.
 • виконати випускну роботу з оцінювання невизначеності конкретного виду вимірювання, в якій будуть вирішуватись або виробничі задачі слухача, або задачі, що наведено в курсі.

Вимоги до рівня підготовки слухача:

Курс орієнтований на навчання слухачів, що мають спеціальну підготовку з метрології та вимірювальної техніки. Для спеціалістів, що не мають  спеціальної метрологічної підготовки і  бажають отримати підготовку в галузі впровадження невизначеності, пропонується розширений дистанційний курс, що дозволяє підготувати слухача до навчання за основною програмою курсу.

Розподіл часу

Аудиторні заняття

№ п/п

Теми занять

Розподіл часу

1.

Реєстрація та установче заняття.

Введення в курс. Вхідне тестування для визначення індивідуальної траєкторії навчання. Знайомство з дистанційним курсом «Невизначеність результату вимірювання».

2

2

1

1

 

1

1

2.

Система основних понять метрології згідно VIM-2008.

6

4

2

 

3.

Види шкал вимірювання. Особливості шкал. Ординальні шкали.

4

2

2

 

4.

Особливості обчислення невизначеності для різних видів шкал.

4

2

2

 

5.

Основні напрями застосування інформаційних технологій в метрології: інтернет-метрологія, електронна  простежуваність, інтернет-калібрування.

 

4

 

4

 

 

6.

Подання результату вимірювання з невизначеністю.

4

2

 

2

7.

Прямі одноразові вимірювання. Складання бюджету невизначеності і подання результату вимірювання.

 

4

 

2

 

2

 

8.

Підготовка до заліку, тестування.

2

 

 

1

1

 

Всього:

32

18

9

5

Дистанційний курс

№ п/п

Теми занять

Розподіл часу, години

1.

Прямі багаторазові вимірювання. Обробка даних з групуванням і без групування. Складання бюджету невизначеності. Виконання практичних завдань. Консультації.

10

2.

Об'єднання результатів декількох груп нерівноточних вимірювань. Непараметричні і робастні методи обробки даних прямих  багаторазових вимірювань. Виконання практичних завдань. Консультації.

4

3.

Одноразові і багаторазові опосередковані вимірювання. Складання бюджету невизначеності. Подання результату. Виконання практичних завдань. Консультації.

10

4.

Опосередковані багаторазові вимірювання з наявністю кореляційних зв'язків між аргументами. Виконання практичних завдань. Консультації.

4

5.

Обробка даних при сукупних і сумісних вимірюваннях. Складання бюджету невизначеності. Подання результату. Виконання практичних завдань. Консультації.

6

Тестування (після кожного розділу)

6

 

Всього:

40

Загальна кількість годин:                                                                                                         72

Умови навчання

On-line заявка

КОНТАКТИ

Координатори навчання:

Гущіна Людмила Олексіївна -
e-mail: guschina@ipo.kpi.ua

Логінова Світлана Володимирівна -
e-mail: lana@ipo.kpi.ua

телефони: (044) 204-99-63, (044) 204-99-65.

Адреса: 03056, м. Київ проспект Перемоги, 37, корпус 1, енергокрило, офіс 40, кімната 1