Головна сторінка     |     Про нас     |     Координати

Програма
курсу підвищення кваліфікації посадових осіб університетів та коледжів
“Застосування антикорупційних стандартів і процедур”
(спеціальність “Публічне управління та адміністрування”)

 

Мета курсу:

Ознайомити з антикорупційними стандартами і процедурами в сфері вищої освіти, основними підходами в їх застосуванні в практиці управлінської, педагогічної та науково-педагогічної діяльності та господарської діяльності університетів та коледжів для поширення серед студентів та викладачів культури несприйняття корупції.

Основні завдання:

Здобути знання щодо сучасних антикорупційних стандартів та процедур в університетах та коледжах та їх застосування, зокрема, щодо:

 • Оцінки корупційних ризиків;
 • Прийняття та реалізації антикорупційної програми;
 • Антикорупційних стандартів у відносинах із контрагентами;
 • Транспарентності (прозорості) діяльності університету (коледжу);
 • Декларування майна та доходів керівництвом;
 • Конфіденційності відносин із викривачами;

Здобути вміння щодо застосування зазначених антикорупційних стандартів і процедур, а також вміння щодо:

 • Виявлення, запобігання та усунення конфлікту інтересів;
 • Оцінки корупційних ризиків в практичній діяльності;
 • Застосування інших антикорупційних стандартів і процедур;

Вимоги до рівня підготовки слухача:

Курс призначено для посадових осіб університетів та коледжів (управлінських науково-педагогічних та педагогічних працівників).

Для навчання за курсом слухач повинен вміти:

 • Організовувати роботу науково-педагогічного (педагогічного) колективу на рівні університету (коледжу), факультету (відділення), кафедри (відділу), іншого підрозділу;
 • Застосовувати здобуті знання для вдосконалення навчально-методичної документації та практики навчання різним дисциплінам;
 • Використовувати персональну комп’ютерну техніку;
 • Працювати з нормативно-правовими актами.

Аудиторні заняття


п/п

Теми занять

Розподіл часу

Кількість годин

Лекції

Практичні заняття

Залік

1.

Основні підходи до розуміння явища корупції

1.1

Сучасне розуміння корупції та її неприйнятність у сучасному світі

2

1

1

 

1.2

Суб’єкти корупції

2

1

1

 

1.3

Загальний огляд корупційних ризиків в освіті в Україні та інших країнах

2

1

1

 

1.4

Корупційні ризики у приватній сфері

2

1

1

 

1.5

Соціологічні аспекти корупції

2

1

1

 

1.6

Кримінологічні аспекти корупції

2

1

1

 

2.

Міжнародне співробітництво в антикорупційній сфері

2

1

1

 

3.

Перспективні напрями антикорупційної освіти

 

 

 

 

3.1

Можливі антикорупційні елементи у навчанні студентів

2

1

1

 

3.2

Антикорупційне навчання персоналу як напрям сучасного менеджменту у навчальному закладі

2

1

1

 

4.

Організаційно-правові засади запобігання та виявлення корупції

 

4.1

Законодавство щодо запобігання та виявлення корупції

2

1

1

 

4.2

Антикорупційні органи в Україні

2

1

1

 

5.

Відповідальність за корупційні правопорушення

2

1

1

 

6.

Програмні антикорупційні документи: Антикорупційна стратегія та антикорупційні програми

 

6.1

Антикорупційна стратегія та загальнодержавні антикорупційні заходи

2

1

1

 

6.2

Прийняття та реалізація антикорупційної програми університету (коледжу)

2

1

1

 

7.

Антикорупційні обмеження в службовій діяльності

2

1

1

 

8.

Оцінка корупційних ризиків в університеті та коледжі

 

8.1

Корупційні ризики в навчальній та науковій діяльності

2

1

1

 

8.2

Корупційні ризики у господарській діяльності та відносинах з контрагентами

2

1

1

 

8.3

Корупційні ризики в менеджменті персоналу навчального закладу

2

1

1

 

8.4

Корупційні ризики в менеджменті персоналу навчального закладу

2

1

1

 

8.5

Корупційні ризики в менеджменті персоналу навчального закладу

2

1

1

 

9.

Запобігання та усунення конфлікту інтересів

 

9.1

Поняття конфлікту інтересів та його неприйнятність в службовій діяльності

2

1

1

 

9.2

Потенційні ризики конфлікту інтересів в освітній установі

2

1

1

 

9.3

Спільна робота родичів в освітній установі

2

1

1

 

9.4

Способи розв’язання конфлікту інтересів

2

1

1

 

10.

Антикорупційні стандарти у відносинах із контрагентами

 

11.

Транспарентність (прозорість) діяльності університету (коледжу)

2

1

1

 

11.1

Розміщення інформації про діяльність університету на сайті (сайтах) в мережі Інтернет

2

1

1

 

11.2

Відповіді на інформаційні запити та інше надання інформації: антикорупційний аспект

2

1


1

 

11.3

Декларування майна та доходів керівництвом

2

1

1

 

12.

Конфіденційність відносин із викривачами

2

1

1

 

13.

Інші сучасні антикорупційні стандарти і процедури в освітній діяльності

2

1

1

 

14.

Залік

2

 

 

Всього:

58

29

29

2

Консультації


п/п

Теми занять

Розподіл часу

1

Законодавство щодо запобігання та виявлення корупції

2

2

Антикорупційна програма університету (коледжу)

3

3

Запобігання та усунення конфлікту інтересів

3

4

Транспарентність (прозорість) діяльності університету (коледжу)

3

5

Декларування майна та доходів керівництвом університету (коледжу)

3

 

Всього:

14

Самостійна робота


п/п

Теми занять

Розподіл часу

1

Можливі антикорупційні елементи у навчанні студентів

4

2

Антикорупційне навчання персоналу як напрям сучасного менеджменту у навчальному закладі

4

3

Прийняття та реалізація антикорупційної програми університету (коледжу)

4

4

Потенційні ризики конфлікту інтересів в освітній установі

4

5

Способи розв’язання конфлікту інтересів

4

6

Оцінка інших корупційних ризиків в освітній установі

4

7

Розміщення інформації про діяльність університету на сайті (сайтах) в мережі Інтернет

4

8

Відповіді на інформаційні запити та інше надання інформації: антикорупційний аспект

4

9

Декларування майна та доходів керівництвом

Всього:

36

Загальна кількість кредитів ЕСTS/ годин

3/108

 

Голова Вченої ради факультету соціології і права

А.А.Мельниченко

Директор НМК "ІПО"

І.Г. Малюкова

Розробник програми:
Завідувач кафедри господарського та адміністративного права,
уповноважена особа університету з питань запобігання та виявлення корупції

О.О.Кравчук

On-line заявка

КОНТАКТИ

Координатори навчання:

Гущіна Людмила Олексіївна -
e-mail: guschina@ipo.kpi.ua

Логінова Світлана Володимирівна -
e-mail: lana@ipo.kpi.ua

телефони: (044) 204-99-63, (044) 204-99-65.

Адреса: 03056, м. Київ проспект Перемоги, 37, корпус 1, енергокрило, офіс 40, кімната 1