Головна сторінка     |     Про нас     |     Координати

Підвищення кваліфікації

Програма «Прогресивні безпечні технології ведення вибухових та підривних робіт»

Мета курсу - формування у слухачів знань та навичок з сучасних ефективних методів безпечного ведення вибухових робіт, для застосування їх на практиці при складанні проектів та виконанні технологічних та спеціальних вибухових робіт.

Основні завдання -

  • засвоїти знання з розробки типових проектів та паспортів на масовий вибух;
  • здобути навички з оцінки безпеки виконання вибухових робіт в нестандартних складних гірничо-геологічних умовах та в умовах наближення до промислових і цивільних об'єктів;
  • здобути навички оцінки сейсмобезпеки впливу вибухових робіт на психологічний стан населення;
  • здобути навички оцінки з екологічного навантаження на навколишнє природне середовище від продуктів вибуху (повітря, ґрунт, вода);
  • набути вміння застосовувати технологічні інструменти управління якістю подрібнених гірських масивів;
  • отримати навички з добору ефективних типів вибухових матеріалів в залежності від гірничо-геологічних умов;
  • освоїти програмне забезпечення розрахунку параметрів БВР;
  • отримати навички з оформлення експертної документації, щодо одержання дозволів на виконання ВР;
  • виконати випускну роботу у вигляді типового проекту технологічних та спеціальних БВР.

Вимоги до рівня підготовки слухача:

Курс  призначений для керівників програм вибухових робіт, а також для тих, кому необхідно одержати право на керівництво вибуховими роботами відповідно до Єдиних правил безпеки ведення вибухових робіт, спеціалістів МЧС, працівників пожежної безпеки, спеціалістів в галузі боротьби з тероризмом тощо.

Аудиторні заняття

№ п/п

Теми занять

Кількість годин

Лекції

Практичні заняття

Тренінги

1.

Стан вибухових робіт в Україні.

2

2

-

-

2.

Фізичні параметри вибуху.

8

6

2

-

3.

Наукові основи дії вибуху в різних середовищах.

12

6

6

-

4.

Сучасні промислові вибухові речовини та засоби ініціювання.

6

4

2

-

5.

Засоби механізації вибухових речовин на технологічних вибухах.

2

2

-

-

6.

Правила зберігання та транспортування  ВМ.

4

2

2

-

7.

Правила безпеки ведення вибухових робіт.

10

4

6

-

8.

Складання проекту на технологічні та спеціальні вибухи.

8

2

4

2

9.

Проектування та виконання підривних робіт спеціального призначення.

12

6

4

2

10.

Підготовка матеріалів та оформлення дозвільної документації  в Держгірпромнагляді на виконання і проектування вибухових робіт.

4

-

2

2

11.

Вимоги до експертизи щодо дотримання безпеки ведення ВР.

2

2

-

-

 

Всього

70

38

26

6

Самостійна робота, консультації, випускна робота

№ п/п

Теми занять

Кількість годин

1.

Розроблення комплексного проекту ведення гірничих робіт з вибуховою підготовкою гірського масиву

52

 

Всього

52

Загальна кількість годин:                               122

On-line заявка

КОНТАКТИ

Координатори навчання:

Гущіна Людмила Олексіївна -
e-mail: guschina@ipo.kpi.ua

Логінова Світлана Володимирівна -
e-mail: lana@ipo.kpi.ua

телефони: (044) 204-99-63, (044) 204-99-65.

Адреса: 03056, м. Київ проспект Перемоги, 37, корпус 1, енергокрило, офіс 40, кімната 1