Головна сторінка     |     Про нас     |     Координати

Підвищення кваліфікації

 

ПРОГРАМА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ

Вступ

Програму підвищення кваліфікації «Акадмічна доброчесність» складено відповідно до рекомендацій Проекту сприяння академічній доброчесності в Україні (Strengthening Academic Integrity in Ukraine Project – SAIUP), що реалізується Американськими Радами з міжнародної освіти в Україні за підтримки Посольства США та у партнерстві з Міністерством освіти і науки України.

 1. Мета і завдання курсу підвищення кваліфікації
  • Мета курсу

Мета курсу «Академічна доброчесність» ‒ сформувати у слухачів загальні (базові) та предметні (професійні) компетентності у контексті реалізації завдань запровадження і дотримання етичних принципів та визначених чинним законодавством правил в процесах навчання, викладання та провадження наукової (творчої) діяльності з метою забезпечення довіри до результатів навчання та/або наукових (творчих) досягнень. Такі компетентності передбачають:

 • здатність розуміти та застосовувати у практиці основні положення національного законодавства з питань академічної доброчесності;
 • здатність розвивати та застосовувати власні аналітичні й творчі здібності в освітній та дослідницькій діяльності;
 • здатність визначати, оцінювати та запобігати різним формам порушень академічної доброчесності;
 • здатність впливати на формування культури академічної доброчесності в освітній та науковій спільнотах;
 • усвідомлення громадянського обов’язку, нетерпимості до проявів шахрайства і корупції в академічному середовищі.
  • Основні завдання курсу

Після засвоєння курсу «Академічна доброчесність» слухачі мають продемонструвати результати навчання у вигляді сформованої системи знань, умінь та досвіду, що включають:

 • знання та розуміння академічної доброчесності як одного з основоположних принципів сучасної освітньої й наукової (творчої) діяльності;
 • знання та розуміння основних понять і фундаментальних цінностей академічної доброчесності, її впливу на академічну культуру та якість освіти;
 • знання, уміння та досвід застосовувати основні положення чинних нормативно-правових актів з питань академічної доброчесності;
 • уміння та досвід провадити наукові дослідження і наукову комунікацію відповідно до принципів академічної доброчесності;
 • уміння та досвід активно включатися в науковий та освітній процеси в університеті з урахуванням вимог академічної доброчесності;
 • уміння та досвід доброчесно оформляти результати наукових досліджень, створювати й оформляти академічні тексти;
 • знання, уміння та досвід виявляти порушення академічної доброчесності та їхні наслідки в освітньому й науковому (творчому) середовищі;
 • уміння та досвід запобігати й боротися з проявами академічної недоброчесності;
 • знання, уміння та досвід формувати культуру академічної доброчесності в освітній та науковій спільнотах.
 1. Зміст програми підвищення кваліфікації

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

№ п\п

Теми

Кількість годин

Всього

Лекції

Практичні, семінари

Консультації, самостійна робота

1

Сутність і фундаментальні цінності академічної доброчесності

6

4

2

 

2

Наукове дослідження та наукова комунікація

4

2

2

 

3

Науковий та освітній процеси в університеті

12

4

6

2

4

Основи академічного письма

12

4

6

2

5

Інтелектуальна власність в освіті та науці

10

4

4

2

6

Системи для перевірки текстів на ознаки плагіату

4

2

2

 

7

Джерела освітньої та наукової інформації й інформаційний пошук

12

4

6

2

8

Відкритий доступ як засіб сприяння академічній доброчесності

10

4

4

2

9

Текстові запозичення, оформлення посилань і цитувань в освітніх та наукових роботах

12

4

6

2

 

Підсумкова робота

20

 

 

20

 

Залік / захист підсумкових робіт

6

 

6

 

Разом

108

32

42

34

РОЗРОБНИКИ ПРОГРАМИ:

Бруй Оксана Миколаївна, канд. наук із соціал. комун

Кулик Євгенія Володимирівна, канд. наук із соціал. комун

Мельниченко Анатолій Анатолійович, канд. філос. наук, доцент

Сошинська Ярослава Євгенівна, канд. іст. наук, доцент

ПРОГРАМА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ "АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ" (завантажити)

 

 

On-line заявка

КОНТАКТИ

Адреса для електронного листування:
e-mail: pkv.ipo.kpi@gmail.com

Координатори навчання:

Гущіна Людмила Олексіївна -
e-mail: guschina@ipo.kpi.ua

Логінова Світлана Володимирівна -
e-mail: lana@ipo.kpi.ua, lana@ukr.net

Телефони: (044) 204-99-63, (044) 204-99-65.

Адреса:
03056, м. Київ проспект Перемоги, 37,
корпус 1, (енергокрило), офіс 40, кімната 1

Як нас знайти