Головна сторінка     |     Про нас     |     On-line заявка     |     Координати

Друга вища освіта

 

125 Кібербезпека (Системи і технології кібербезпеки)

Які знання та компетенції отримують випускники

Особи, що навчаються за спеціальністю, набувають грунтовні знання з інформатики та інформаційних технологій, а також компетенції з професійно-орієнтованих дисциплін для вирішення завдань щодо розробки й застосування математичних методів, моделей,  програмних і програмно-апаратних засобів захисту інформації в інформаційно-комунікаційних системах.

Фахівці отримують навички з розробки та застосування методів та технологій синтезу комплексних систем захисту інформації в інформаційно-комунікаційних системах (розробка моделей загроз та порушників, аналіз ризиків, формування політики безпеки та плану захисту інформації, аудит безпеки об'єктів інформаційної діяльності, розробка та введення в дію програмних і програмно-апаратних засобів захисту інформації тощо).

Ким можуть працювати випускники

Після завершення навчання випускники працюють в державних установах (Національний банк України, ДП "Українські спеціальні системи", Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України, Міністерство закордонних справ України), в комерційних банках України, компаніях інформаційного та телекомунікаційного напрямку ("Атлас", "Квазар-Мікро", "RG-DATA"), в міжнародних корпораціях "Microsoft", "Cisco", "Sun Microsystems" та їх представництвах в Україні.

Перелік основних фахових дисциплін

Дисципліни комп'ютерної підготовки:

  • Програмування;
  • Архітектура ЕОМ;
  • Операційні системи;
  • Системне програмування;
  • Мережі ЕОМ;
  • Бази даних та інформаційні системи тощо.

Професійно-орієнтовані дисципліни:

  • Основи захисту інформації в інформаційно-комунікаційних системах;
  • Захист програмного забезпечення та даних;
  • Криптографічні системи;
  • Теоретичні основи захисту інформації;
  • Технічні засоби і методи захисту інформації;
  • Захист в СКБД;
  • Захист в операційних системах та мережах;
  • Нормативні та правові основи захисту інформації;
  • Технологія забезпечення якості програмних засобів захисту інформації;
  • Проектування, атестація та супроводження систем захисту інформації.

Перелік орієнтовних питань на співбесіду по спеціальності

 

On-line заявки

Заявка від організаціїПерсональна заявка на навчання

.

Рівень вищої освіти - Перший

Ступінь вищої освіти - Бакалавр

125 Кібербезпека

(Системи і технології кібербезпеки)

Навчання триває - 2 роки

Хто може навчатися

Особи, що мають вищу освіту.

Умови вступу

Для вступу на навчання необхідно:

  • заповнити заявку on-line або очно;
  • подати документи;
  • пройти співбесіду;
  • укласти контракт;
  • оплатити навчання згідно з рахунком.

 

ВАРТІСТЬ НАВЧАННЯ

13 100 грн. на рік

Оплата - посеместрово

КОНТАКТИ

Адреса: м. Київ, проспект Перемоги, 37, корпус  1, енергокрило, офіс 40, кімната 5.

E-mail: dekanatipo@gmail.com,

Тел. (044) 204 92 10 ,  (044) 204 85 13