Головна сторінка     |     Про нас     |     Координати

Друга вища освіта

061 Журналістика
Освітня програма: Видавнича справа та редагування

Які знання та компетенції отримують випускники

Особи, що навчаються за спеціальністю здобувають знання, уміння і навички, які надалі допоможуть їм організовувати власні видавництва та видавничі організації, рекламні агенції, розробляти видавничу програму; створювати оригінал-макети друкованих та електронних видань; здійснювати редакторський аналіз різних видів видань; писати та редагувати тексти до різних медіа. Студенти набувають навички роботи  в Adobe InDesign, QuarkXPress, Adobe Acrobate, Adobe Reader, Adobe Photoshop, ФТП-клієнт "FileZilla",  Notepad++.

Ким можуть працювати

Випускники працюють у видавництвах, редакціях друкованих та електронних видань, редакційно-видавничих відділах підприємств, інформаційних, рекламних агентствах, на радіо й телебаченні, обіймають посади редактора, головного редактора, редактора сайтів, коректора, журналіста, керівника редакційно-видавничого відділу науково-дослідної установи, навчального закладу тощо.

Перелік основних фахових дисциплін:

 • реклама і зв’язки з громадськістю;
 • інтернет-журналістика;
 • основи професійної комунікації;
 • основи професійної діяльності;
 • основи журналістики;
 • комп’ютерна компетентність;
 • макетування і верстка;
 • комп’ютерна графіка;
 • електронні видання;
 • масова комунікація та інформація;
 • редакторсько-видавничий фах: підготовка різних видів книжкових видань;
 • редакторсько-видавничий фах: довідково-енциклопедичні видання;
 • редакторський аналіз та підготовка видання;
 • літературне редагування;
 • редагування перекладу;
 • художньо-технічне редагування;
 • редагування навчальної літератури;
 • редагування дитячих видань;
 • інформаційна журналістика;
 • редагування технічних видань;
 • редагування науково-інформаційного тексту;
 • реклама в друкованих ЗМІ.

On-line заявка

.

Рівень вищої освіти - Перший

Ступінь вищої освіти - Бакалавр

061 Журналістика

Освітня програма: Видавнича справа та редагування

Навчання триває - 3 роки

Хто може навчатися

Особи, що мають вищу освіту.

Умови вступу

Для вступу на навчання необхідно:

 • заповнити заявку on-line або очно;
 • подати документи;
 • пройти співбесіду;
 • укласти контракт;
 • оплатити навчання згідно з рахунком.

 

ВАРТІСТЬ НАВЧАННЯ

18 000 грн. на рік

Оплата - посеместрово

КОНТАКТИ

Адреса: м. Київ, проспект Перемоги, 37, корпус  1, енергокрило, офіс 40, кімната 5.

E-mail: dekanatipo@gmail.com,

Тел. (044) 204 92 10 ,  (044) 204 85 13