Головна сторінка     |     Про нас     |     Координати

Друга вища освіта

 

132 Матеріалознавство

Які знання та компетенції отримують випускники

Особи, що навчаються за спеціальністю, набувають компетенцій з розв'язання складних проблем у галузі матеріалознавства, що передбачає  проведення досліджень впливу на властивості матеріалів та виробів якісного та кількісного їх складу і технологічних параметрів їх отримання та здійснення інновацій у розробленні нових матеріалів і технологічних процесів та характеризується невизначеністю умов і вимог.

Випускники можуть працювати:

 • інженерно-технічними працівниками підприємств та організацій пов'язаних з одержанням та обробленням металевих та неметалевих матеріалів
 • спеціалістами з вибору матеріалу та технології оброблення
 • спеціалістами по верифікації якості сировини та готової продукції
 • проектувальниками технологічних процесів
 • фахівцями з супроводу технологічних процесів
 • фахівцями центральних заводських лабораторій

Перелік основних фахових дисциплін:

 • Технологія виробництва та обробки матеріалів
 • Фізична хімія
 • Кристалографія, кристалохімія, мінералогія
 • Металознавство
 • Фізичні властивості та методи дослідження матеріалів
 • Діагностика та методи структурного аналізу.
 • Основи отримання порошкових та композиційних матеріалів
 • Механічні властивості та конструкційна міцність матеріалів.
 • Корозія та захист металів
 • Стандартизація, метрологія, контроль якості продукції
 • Матеріалознавство тугоплавких та композиційних матеріалів
 • Теорія та технологія формування структури та властивостей напилених покриттів.
 • Металографія
 • Теорія та практика термічної обробки вуглицевих та легованих сталей

 

 

On-line заявка

.

Рівень вищої освіти - перший

Ступінь вищої освіти - Бакалавр

132 Матеріалознавство

Навчання триває - 3 роки

Хто може навчатися

Особи, що мають вищу освіту

Умови вступу

Для вступу на навчання необхідно:

 • заповнити заявку on-line або очно;
 • подати документи;
 • пройти співбесіду;
 • укласти контракт;
 • оплатити навчання згідно з рахунком.

 

ВАРТІСТЬ НАВЧАННЯ

11 000 грн. на рік

Оплата - посеместрово

КОНТАКТИ

Адреса: м. Київ, проспект Перемоги, 37, корпус  1, енергокрило, офіс 40, кімната 5.

E-mail: dekanatipo@gmail.com

Тел. (044) 204 92 10 ,  (044) 204 85 13