Головна сторінка     |     Про нас     |     On-line заявка     |     Координати

Друга вища освіта

 

073 Менеджмент (Менеджмент інновацій)

Які знання та компетенції отримують випускники

Особи, що навчаються за спеціальністю, набувають знання та компетенції з системного аналізу та оцінки інноваційного потенціалу підприємства, виявлення нових можливостей та цільових ринків інноваційної продукції; розроблення та вибору інноваційної стратегії підприємства з використанням сучасних технологій та методів, в т.ч. прогнозування, сценарного планування, теорії ігор, динамічного моделювання; управління різними типами інновацій радикального, підривного та еволюційного характеру, в т.ч. технологічними,  продуктовими, логістичними, організаційно-управлінськими, соціальними з урахуванням їх закономірностей та траєкторій розвитку; використання збалансованої системи показників при управлінні та оцінці інновацій; оволодіння інструментарієм управління знаннями, інноваційними ризиками, інноваційними проектами з обґрунтуванням потреб  в інвестиціях для їх реалізації; формування та розвитку креативної особистості, креативної команди, інноваційно-креативного середовища на підприємстві, в т.ч. організаційних структур та різних міжфірмових організаційних форм, інноваційної культури, систем стимулювання та мотивації, креативного кадрового потенціалу; трансферу та комерціалізації технологій, організації діяльності технопаркових структур, венчурного бізнесу.

Ким можуть працювати випускники

За спеціальністю здійснюється підготовка керівників з стратегічного управління інноваційним розвитком підприємства, аналітиків з дослідження та формування нових ринків, менеджерів з питань креативного менеджменту, управління знаннями, менеджерів-управителів інноваційних проектів та програм, фахівців з логістичної підтримки інноваційної діяльності, фінансового забезпечення інноваційної діяльності, керівників патентно-ліцензійних відділів; фахівців з комерціалізації нових товарів та послуг, спеціалістів із стандартизації, сертифікації та якості нової продукції, організаторів венчурного бізнесу.

Перелік основних фахових дисциплін

 • стратегічне управління інноваційним розвитком підприємства;
 • креативний менеджмент;
 • управління знаннями;
 • маркетинг інновацій;
 • управління інноваційними проектами;
 • логістична підтримка інноваційної діяльності;
 • управління інтелектуальною власністю;
 • трансфер технологій;
 • управління венчурним бізнесом;
 • екологічний менеджмент;
 • фінансовий менеджмент.

On-line заявки

Заявка від організаціїПерсональна заявка на навчання

.

Рівень вищої освіти - Другий

Ступінь вищої освіти - Магістр

073 Менеджмент

(Менеджмент інновацій)

Навчання триває - 1,5 роки

Хто може навчатися

Особи, що мають вищу освіту.

Умови вступу

Для вступу на навчання необхідно:

 • заповнити заявку on-line або очно;
 • подати документи;
 • пройти співбесіду;
 • укласти контракт;
 • оплатити навчання згідно з рахунком.

 

ВАРТІСТЬ НАВЧАННЯ

до 15 000 грн. на рік

Оплата - посеместрово

КОНТАКТИ

Адреса: м. Київ, проспект Перемоги, 37, корпус  1, енергокрило, офіс 40, кімната 5.

E-mail: dekanatipo@gmail.com,

Тел. (044) 204 92 10 ,  (044) 204 85 13