Головна сторінка     |     Про нас     |     On-line заявка     |     Координати

Друга вища освіта

 

051 Економіка (Економічна кібернетика)

Які знання та компетенції отримують випускники

Особи, що навчаються за спеціальністю, оволодівають сучасними методами прийняття рішень та керування економічними процесами з використанням математичних моделей та комп'ютерних систем,  набувають системних уявлень про сучасну сферу професійної діяльності економіста, глибокі знання математичних методів і обчислювальної техніки, навички аналізу економічних проблем, постановки задач і оцінки наслідків альтернативних варіантів рішень, що приймаються з використанням моделей різних класів і ефективної комп'ютерної підтримки. У процесі навчання у слухачів  формуються здібності вирішення задач в умовах впливу великої кількості випадкових дестабілізуючих чинників,  як того вимагає сучасне управління складними соціально-економічними і виробничими системами в умовах ринкової економіки.

У слухачів розвиваються аналітичні здібності і формується широкий економічний кругозір, необхідний сучасному фахівцеві в області економіки, що у поєднанні з гарною математичною підготовкою  і володінням інформаційними технологіями вигідно відрізняють фахівця з економічної кібернетики від представників інших економічних спеціальностей.

Ким можуть працювати випускники

Випускники спеціальності можуть працювати економістами, економістами-аналітиками, економістами-програмістами на підприємствах різної форми власності, в промислових, фінансових та страхових компаніях України та за її межами, в органах виконавчої влади, у банках, фінансово-економічних організаціях і фірмах, в економічних і аналітичних службах, бухгалтерії, у відділах маркетингу, прогнозування, зовнішньоекономічної діяльності.

Перелік основних фахових дисциплін

 • інформаційні системи в економіці;
 • моделювання економіки;
 • системи підтримки прийняття рішень;
 • фінансовий менеджмент;
 • математичні моделі трансформаційної економіки;
 • прогнозування соціально-економічних процесів;
 • теорія випадкових процесів;
 • сучасні операційні системи;
 • фінансова та актуарна математика;
 • системний аналіз;
 • інтелектуальні системи прийняття рішень в економіці.

 

 

On-line заявки

Заявка від організаціїПерсональна заявка на навчання

.

Рівень вищої освіти - Перший

Ступінь вищої освіти - Бакалавр

51 Економічна кібернетика

(Економічна кібернетика)

Навчання триває - 2 роки

Хто може навчатися

Особи, що мають вищу освіту.

Умови вступу

Для вступу на навчання необхідно:

 • заповнити заявку on-line або очно;
 • подати документи;
 • пройти співбесіду;
 • укласти контракт;
 • оплатити навчання згідно з рахунком.

 

ВАРТІСТЬ НАВЧАННЯ

16 100 грн. на рік

Оплата - посеместрово

КОНТАКТИ

Адреса: м. Київ, проспект Перемоги, 37, корпус  1, енергокрило, офіс 40, кімната 5.

E-mail: dekanatipo@gmail.com,

Тел. (044) 204 92 10 ,  (044) 204 85 13