Головна сторінка     |     Про нас     |     Координати

Друга вища освіта

 

051 Економіка

Освітня програма: Економічна кібернетика

Які знання та компетенції отримують випускники

Особи, що навчаються за освітньою програмою «Економічна кібернетика», оволодівають сучасними методами аналізу та прогнозування економічних ситуацій з використанням економіко-математичних моделей та новітніх інформаційних технологій, управління економічними об’єктами в умовах ризику, прийняття ефективних рішень в різних економічних системах ринкової економіки.

Освітня програма «Економічна кібернетика» орієнтована на підготовку фахівців для вирішення задач прийняття ефективних рішень та керування економічними процесами з використанням математичних моделей та інформаційних технологій в сфері практичної економіки та бізнесу.

В результаті навчання випускники отримують наступні фахові компетентності (очікуванні результати навчання):

 • застосовувати економіко-математичні методи та моделі для вирішення економічних задач;
 • прогнозувати  розвиток соціально-економічних  процесів в різних умовах;
 • застосовувати комп’ютерні технології та програмне забезпечення з обробки даних для аналізу інформації та  вирішення різних економічних завдань;
 • аналізувати та моделювати економічний ризик;
 • створювати програмне забезпечення для автоматизації діяльності суб’єктів господарювання;
 • розробляти стратегії управління бізнес-процесами;
 • проектувати бази і сховища економічних даних;
 • моделювати процес прийняття рішень з урахуванням невизначеності

Ким можуть працювати випускники

Випускники, які навчались за освітньою програмою «Економічна кібернетика», можуть працювати в різних сферах економіки: в промислових, фінансових та страхових компаніях  України та за її межам, в органах виконавчої влади,   в банках , кредитно-фінансових та виробничо-комерціних установах, ІТ-фірмах, консалтингових компаніях та ін.

Перелік основних фахових дисциплін

 • макроекономіка;
 • мікроекономіка;
 • економіко-математичні методи та моделі;
 • об’єктно-орієнтоване програмування для економічних систем;
 • економічна кібернетика;
 • імітаційне моделювання економічних систем;
 • ВЕБ-програмування;
 • інформаційні системи і технології в управлінні;
 • оптимальне керування та теорія ігор в економіці;
 • операційні системи та системне програмування;
 • прогнозування соціально-економічних процесів;
 • моделювання економіки;
 • прикладні задачі моделювання економічних процесів в умовах ризику;
 • технологія проектування та адміністрування баз даних та сховищ даних;
 • технологія створення програмних та інтелектуальних систем;
 • математичні моделі синергетичної економіки;
 • управління проектами інформатизації

КАФЕДРА МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ

 

On-line заявка

.

Рівень вищої освіти - Перший

Ступінь вищої освіти - Бакалавр

051 Економіка

Освітня програма: Економічна кібернетика

Навчання триває - 2 роки

Хто може навчатися

Особи, що мають вищу освіту.

Умови вступу

Для вступу на навчання необхідно:

 • заповнити заявку on-line або очно;
 • подати документи;
 • пройти співбесіду;
 • укласти контракт;
 • оплатити навчання згідно з рахунком.

 

ВАРТІСТЬ НАВЧАННЯ

17 700 грн. на рік

Оплата - посеместрово

КОНТАКТИ

Адреса: м. Київ, проспект Перемоги, 37, корпус  7, кімната 307 та 315.

E-mail: kafedra@mses.kpi.ua,

Тел. (044) 204 80 27 ,  (044) 204 98 59