Головна сторінка     |     Про нас     |     Координати

Друга вища освіта

 

161 Хімічні технології та інженерія

Які знання та компетенції отримують випускники

Особи, що отримують освіту за спеціальністю, набувають знання, навички та компетенції з розробки та управління:

 • хіміко-технологічними процесами переробки мінеральної (неорганічної) сировини - фосфор-, сірко-, азот-, метал- (титан, золото, срібло, кольорові метали та ін..) вмісної;
 • каталітичними процесами одержання гамми азотовмісних продуктів (аміак, азотні сполуки);
 • екологічно чистими процесами утилізації різноманітних твердих, рідких і газоподібних промислових відходів;
 • всіма сучасними процесами водопідготовки і очищення забруднених вод (коагуляція, флотоекстракція, йонна флотація, зворотній осмос, мембранні та іонообмінні процеси тощо) і одержання питної води з природної води;
 • біотехнологічними процесами переробки сировини і відходів;
 • експлуатацією і проектуванням відповідних апаратури і обладнання хімічних і суміжних підприємств.

Ким можуть працювати випускники

Випускники спеціальності можуть працювати керівниками виробництв, інженерами-хіміками, інженерами-технологами, інженерами-конструкторами, інженерами-дослідниками, майстрами виробничих дільниць та виробничих лабораторій, науковими співробітниками у науково-дослідних галузевих та академічних інститутах за фаховими напрямами: хімія, хімічна технологія, процеси і апарати хімічних виробництв.

Перелік основних фахових дисциплін

 • хімічна технологія та екологія виробництв неорганічних речовин;
 • теорія процесів виробництв неорганічних речовин;
 • алгоритмізація і програмування технологічних розрахунків;
 • прецизійні методи аналізу неорганічних речовин;
 • технічний аналіз у виробництві неорганічних речовин;
 • процеси та апарати хімічних виробництв;
 • проектування виробництв неорганічних речовин;
 • хімічна технологія каталізаторів та каталітичних процесів;
 • адсорбція, адсорбенти та каталізатори на їх основі;
 • теоретичні основи хімії та технології води;
 • технологія та обладнання одержання питної та технічної води;
 • прикладна екологія;
 • хімічна технологія і обладнання очистки стічних вод;
 • біотехнологічні процеси переробки сировини;
 • методологія наукових досліджень.

On-line заявка

.

Рівень вищої освіти - перший
Ступінь вищої освіти - Бакалавр
161 Хімічні технології та інженерія

Навчання триває - 3 роки

Хто може навчатися

Особи, що мають вищу освіту.

Умови вступу

Для вступу на навчання необхідно:

 • заповнити заявку on-line або очно;
 • подати документи;
 • пройти співбесіду;
 • укласти контракт;
 • оплатити навчання згідно з рахунком.

 

ВАРТІСТЬ НАВЧАННЯ

10 200грн на рік
Оплата - посеместрово

КОНТАКТИ

Адреса: м. Київ, пр-т Перемоги, 37, корпус  1, енергокрило, офіс 40, кімната 5.

.

E-mail: dekanatipo@gmail.com

Тел. (044) 204 92 10 ,  (044) 204 85 13

.