Головна сторінка     |     Про нас     |     On-line заявка     |     Координати

Друга вища освіта

 

281 Публічне управління та адміністрування

Спеціалізації:

 • Адміністративний менеджмент
 • Електронне урядування

ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ – це діяльність, яка пов’язана з вирішенням стратегічних завдань державних органів, підприємств, установ та організацій з урахуванням комплексу зовнішніх і внутрішніх факторів впливу і тенденцій розвитку в конкретному середовищі, а також в певній галузі суспільного виробництва і держави в цілому.

Адміністративний менеджмент – це діяльність, яка передбачає не лише реалізацію методів класичного адміністративного управління, але й конструювання та реконструювання адміністративних систем та самої адміністративної діяльності відповідно до потреб сучасного соціуму.

Здобувачі другої вищої освіти отримують поглиблені знання в сфері управління, зокрема з адміністративного менеджменту, правових засад адміністративної діяльності, фінансового менеджменту, управління людськими ресурсами, проектного та антикризового менеджменту, управлінського аудиту, PR-технологій та соціальних комунікацій, управлінського документознавства, психології управління, інформаційного забезпечення прийняття управлінських рішень, експертних технологій, ризик-менеджменту.

Випускники обіймають керівні посади працівників та фахівців апарату центральних органів державної влади та органів місцевого самоврядування, працюють професіоналами державної служби, фахівцями у сфері управління проектами та з корпоративного управління, менеджерами з адміністративної діяльності.

Електронне урядування – це форма організації управління в державному та приватному секторі, що базується на використанні сучасних інформаційно-телекомунікаційних технологій. Впровадження технологій електронного урядування сприяє розбудові інформаційного суспільства демократичного типу, орієнтованого на задоволення потреб громадян та побудованого із дотриманням принципів відкритості та прозорості у всіх сферах суспільного життя.

Здобувачі другої вищої освіти отримують поглиблені знання в сфері управління, зокрема з електронного урядування та електронного документообігу, електронних послуг, електронної демократії та виборчих технологій, інформаційної безпеки та захисту інформації, інформаційного права, маркетингу, PR-технологій та соціальних комунікацій, управління інформаційними зв’язками, управлінського документознавства, публічного управління, менеджменту якості.

Випускники обіймають керівні посади працівників та фахівців апарату центральних органів державної влади та органів місцевого самоврядування в сфері електронного урядування, спеціалістами державної служби, менеджерами систем якості в державному управлінні, фахівцями з управління проектами у сфері електронного урядування.

ПРОФЕСІЙНІ КОМПЕТЕНЦІЇ, ЯКІ ЗДОБУВАЮТЬ ВИПУСКНИКИ:

Організаційно-управлінська діяльність:

 • приймати управлінські рішення, оцінювати їх наслідки й брати відповідальність;
 • організовувати та планувати раціональну працю підлеглих;
 • аналізувати та опрацьовувати інформацію, необхідну для прийняття управлінського рішення;
 • готувати аналітичні довідки, пропозиції, доповіді;
 • проявляти ініціативу з удосконалення діяльності;
 • організовувати командну роботу;
 • здатність до контролю за реалізацією і практичним втіленням публічної політики;
 • організовувати управління процесом змін в організації;
 • організовувати громадську підтримку прийняття управлінських рішень.

Технологічна діяльність:

 • використовувати сучасні інформаційно-комунікативні технології в професійній діяльності;
 • організовувати обробку документації засобами сучасних ІКТ;
 • застосовувати комунікативні та інформаційні технології у процесі підготовки, прийняття і впровадження управлінських рішень.

Проектна діяльність:

 • керувати проектами;
 • готувати програмні документи (стратегії, програми, концепції);
 • здатність підготувати та удосконалити законодавчу і нормативно-правову базу;
 • визначати напрями розвитку галузі, території, підприємства, інших об’єктів публічного управління та  адміністрування.

Науково-дослідна і педагогічна діяльність:

 • проводити теоретичні та прикладні наукові дослідження щодо здійснення ефективної публічної політики;
 • виявляти наукову сутність проблем у професійній сфері, знаходити адекватні шляхи щодо їх розв’язання;
 • аналізувати та вибирати ефективні методи навчання;
 • застосовувати сучасні освітні технології у вищому навчальному закладі.

ПЕРЕЛІК ОСНОВНИХ ФАХОВИХ ДИСЦИПЛІН

Навчальні дисципліни  базової  підготовки:

 • Захист інтелектуальної власності;
 • Публічне управління та адміністрування;
 • Інформаційна безпека та захист приватності;
 • Управління якістю та аудит в управлінській діяльності;
 • ПР- технології та комунікації в публічному управлінні;
 • Управлінське документознавство та юридична техніка;
 • Сценарний аналіз та стратегічний форсайт;
 • Публічні фінанси;
 • Ризик-менеджмент;
 • Психологія педагогічної діяльності;
 • Основи наукових досліджень та системне мислення;
 • Практикум з іншомовного наукового спілкування;
 • Цивільний захист.

Навчальні дисципліни професійної та практичної підготовки спеціалізації «Адміністративний менеджмент»:

 • Інформаційні технології в публічному управлінні;
 • Стратегічний менеджмент;
 • Управління проектами;
 • Адміністративне та господарське право;
 • НД з моделювання та прогнозування;
 • НД з соціальної інженерії та сталого розвитку;
 • НД з електронного урядування.

Навчальні дисципліни професійної та практичної підготовки спеціалізації «Електронне урядування»:

 • Електронне урядування: політика, стратегії, правові засади;
 • Інтернет-технології та веб-програмування;
 • Електронна демократія;
 • Експертні технології в прийнятті управлінських рішень;
 • НД зі стратегічних змін та інновацій;
 • НД з впровадження електронного урядування;
 • НД з електронного бізнесу.

Більш детальна інформація - http://ktpu.kpi.ua/ua/

On-line заявки

Заявка від організаціїПерсональна заявка на навчання

.

Рівень вищої освіти - Другий

Ступінь вищої освіти - Магістр

281 Публічне управління та адміністрування

Адміністративний менеджмент/
Електронне урядування

Навчання триває - 1,5 роки

Хто може навчатися

Особи, що мають вищу освіту.

Умови вступу

Для вступу на навчання необхідно:

 • заповнити заявку on-line або очно;
 • подати документи;
 • пройти співбесіду;
 • укласти контракт;
 • оплатити навчання згідно з рахунком.

 

ВАРТІСТЬ НАВЧАННЯ

до 15 000 грн. на рік

Оплата - посеместрово

КОНТАКТИ

Адреса: м. Київ, проспект Перемоги, 37, корпус  1, енергокрило, офіс 40, кімната 5.
Тел. (044) 204 92 10, (044) 204 85 13