Головна сторінка     |     Про нас     |     Координати

Підвищення кваліфікації для співробітників НТУУ «КПІ»

Програма
курсу підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників
««Віртуальна дослідницька лабораторія на базі програмного забезпечення SolidWorks»
(спеціальність «Інформаційні технології проектування»)
»

Мета курсу - навчити викладачів та наукових співробітників інженерних факультетів НТУУ «КПІ» користуватися складними комп’ютерними системами інженерного призначення що дозволить отримати доступ до високоефективних технологій проведення досліджень складних процесів та систем за допомогою сучасного ліцензійного програмного забезпечення SolidWorks.

Це дозволить активізувати дослідницьку роботу на кафедрах особливо при виконанні дисертацій магістрів та аспірантів.

Основні завдання - викладачам та науковим співробітникам засвоїти принципи та методи роботи програмного забезпечення SolidWorks 2009-2010 для керівництва  дисертаційними роботами, які виконуються магістрантами та аспірантами кафедр.

Здобути навички - проведення комплексного тривимірного моделювання при проектуванні вузлів, агрегатів, машин та дослідження характеристик розробляємого обладнання шляхом моделювання газогідродинамічних теплових та інших складних фізичних процесів.

Виконати випускну роботу, яка включає - розробку  тривимірної  моделі  вузла, агрегату машини, і проведення дослідження засобами віртуальной лабораторіі.

Вимоги до рівня підготовки слухачів:

 • мати загальні знання про будову ПК, знати правила техніки безпеки при роботі з ПК, знати основи організації зберігання інформації;
 • мати елементарні практичні навички роботи в середовищі Windows (вміти працювати з вікнами, файловою системою).

Аудиторні заняття

№ п/п

Теми занять

Розподіл часу

Всього

Лекціі

Комп. практикум

Самостіна робота

 

Розділ 1. Технологія розробки 3-вимірної геометричної моделі деталі, вузла, агрегату

24

 3

 9

12 

1

Тема 1.1.

 1. Алгоритм розробки
  3-вимірної  моделі деталі. Робоче вікно моделі. Основні панелі інструментів.
 2. 2D редактор ескізів.
  Основні команди. Керування відображенням ескізу контура. Редагування ескіза.
 3. Геометричні зв’язки елементів у ескізі. Керуючи розміри. Стан ескіза.
  Розробка моделі деталі.
 4. Формування набору конструктивних елементів деталі. Розробка ескізів всіх конструктивних елементів деталі. Використання 3-вимірних команд «вытянуть» та «вырезать».
  Автоматизоване одержання креслення деталі по ії  3-вимірній моделі. Команди «три стандартных вида» та «именованный вид».

8

 1

 3

 4

2

Тема 1.2.
Процедура складання вузла, агрегату. Основи складання. Команди для складання вузла. Основні принципи взаємодіі деталей при складанні. Розробка моделей деталей для збірки колектору (модель труби з отворами та модель трубки для подводу води). Команди «оболочка», «линейный массив», «круговой массив», «по тректории».
Основні команди складання деталей у збірку.
Команда «сопряжение».

8

 1

3

 4

3

Тема 1.3
Розробка тривимірних геометричних моделей типових агрегатів.
Розробка 3-вимірної моделы агрегату «БАК».
 Розробка моделей всіх деталей: обечайка, кришка, фланец. Вимірювання основних характеристик  агрегату «БАК»-корисний об’єм та масса . Експресс-аналіз міцності  деталей баку.

8

 3

 4

 

Розділ 2. Моделювання фізичних процесів

46

 6

16 

22 

4

Тема 2.1
Підсистема моделювання газогідродинаміки та теплопередачі.
Flow Simulation (SolidWorks) Основні команди.
Формування плану віртуального експерименту. Граничні  та початкові умови 
Засоби відображення результатів обчислень. Засоби вимірювання результатів моделювання.
Графіки фізичних змінних (тиск, швидкість, температура)

8

 1

 3

 4

5

Тема 2.2
Дослідження процесу руху та нагріву рідини в трубі.
Ціль роботи: дослідити характеристики руху потоку у трубі шляхом виміру турбулентності в ядрі потоку та в зоні пограничного шару; обчислити: вплив турбулентності потоку на процес нагріву рідини потоку, гідравлічний опір.

8

 1

 3

6

Тема 2.3
Дослідження ефективності оребрення стінки.
Ціль роботи: дослідити ефективність оребрення стінки, яка залежить від геометрії ребер та стінки, фізичних властивостей стінки та  охолоджуючого потоку.

8

 1

 3

 4

7

Тема  2.4
Дослідження  процесу руху і нагріву рідини в  моделі теплообмінного апарату.
Ціль роботи:дослідити теплообмін між двома потоками рідини, визначити ефективність ТОА, обчислити адекватність моделі ТОА.

8

 1

 3

8

Тема 2.5
Дослідження  процесу змішувания різних потоків.
Ціль роботи: дослідити процес змішування потоків рідини з різними температурами та процес змішування різних газів; обчислити похибку моделювання.

8

 1

 3

 4

9

Тема 2.6
Дослідження  процесу теплопровідності  у теплоізоляційних матеріалах
Ціль роботи: дослідити процес теплопередачі у многошаровій стінці з урахуванням властивостей матеріалу кожного шару та властивостей контактного опору між шарами.

6

10

Залік

2

 

 2

 

 

Разом

72

 9

 27

36 

 

 

 

 

 

 

Загальна кількість годин (аудиторні заняття та самостійна робота) складає   72 години.

Директор НМК «Інститут післядипломної освіти»                                   І. Г. Малюкова

Директор НТЦ «Екотехнології та технології енергозбереження»     Г.Б. Варламов

Програму розробив доцент НТУУ «КПІ»                                                     Ю.М.Камаєв

 

On-line заявка

КОНТАКТИ

Адреса для електронного листування:
e-mail: pkv.ipo.kpi@gmail.com

Координатори навчання:

Гущіна Людмила Олексіївна -
e-mail: guschina@ipo.kpi.ua

Логінова Світлана Володимирівна -
e-mail: lana@ipo.kpi.ua, lana@ukr.net

Телефони: (044) 204-99-63, (044) 204-99-65.

Адреса:
03056, м. Київ проспект Перемоги, 37,
корпус 1, (енергокрило), офіс 40, кімната 1