Головна сторінка     |     Про нас     |     Координати

Програма
курсу підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників
«Створення і використання веб - ресурсів навчальної дисципліни»
(спеціальність «Інженерія програмного забезпечення»)

Мета курсу — Розширення системи знань та підвищення компетенції викладачів в області ефективного використання нових інформаційно-комунікаційних технологій в навчальної діяльності шляхом створення і використання інформаційних ресурсів навчальних дисциплін.

Основні завдання:

 • Засвоїти теоретичні положення щодо основних напрямів і тенденцій розвитку нових освітніх технологій; функціональних можливостей та практичних аспектів використання ІКТ у навчальній діяльності; базових засад створення та використання інформаційних ресурсів підтримки навчального процесу (зокрема таких, як дистанційні курси, комунікаційні середовища, системи тестування).
 • Здобути навички:
  • використання існуючих інформаційно-комунікаційних засобів та технологій у викладацькій діяльності;
  • створення інформаційних та мультимедійних ресурсів підтримки навчального процесу та їх використання;
  • самостійної роботи з інструментами, засобами і середовищами з метою розроблення навчальних, методичних і дидактичних матеріалів для навчальної дисципліни;
  • компонування елементів інформаційного ресурсу за розділами і темами навчальної дисципліни.
  • Використання різних засобів та середовищ для розміщення навчальних матеріалів та віддаленої навчальної комунікації
 • Виконати випускну роботу:створення фрагменту власного інформаційного ресурсу для навчальної дисципліни використанням різних платформ доступу.

Вимоги до рівня підготовки слухача: курс орієнтований на навчання слухачів, що мають достатній досвід роботи з комп’ютером та бажають використовувати сучасні інформаційно-комунікаційні технології для забезпечення навчальної дисципліни веб-ресурсами.

Для навчання за курсом слухач повинен вміти:

 • виконувати операції з файлами;
 • створювати, редагувати, форматувати тексти у редакторі MS Word;
 • працювати у середовищі Інтернет;
 • використовувати електронну пошту;

Аудиторні заняття

№ п/п

Теми занять

Розподіл часу

Кількість годин

Лекції

Практичні заняття

Залік

1

Структура та загальні задачі курсу.
Використання сучасних інформаційно-комунікаційних та дистанційних технологій у навчальному процесі

4

2

2

 

2

Підготовка та розміщення матеріалу для веб-середовища 

 

2.1

Особливості підготовки та розміщення текстового та мультимедійного матеріалу на ВЕБ-сторінках.
Вибір та обробка ілюстративного матеріалу.
Пакетна обробка зображень, та створення анімованих зображень за допомогою графічних редакторів

4

1

3

 

2.2

Цифрові відео редактори. Медіа бібліотека. Створення відеоряду (кліпів, фрагментів).  Розділ кліпів в відеоряді. Ефекти. Переходи. Звук. Слайд-шоу в документальному та учбовому фільмі. Ефекти Кена Бьорнса. Сценарій запису.
Запис відео лекцій, відео інструкцій та відео уроків

4

1

3

 

2.3

Використання платформи BLOGGER для створення WEB-ресурсів. Вибір шаблонів, тем, організація сервісного меню.
Сервіси WEB – мастерінгу. Google webmaster, Bing webmaster. Реєстрація сайтів, та керування пошуковими ботами. Формування інструкцій robots.txt

4

1

3

 

3

Сервіси Google як засіб для дистанційного навчання.
 

3.1

Диск Google. Googlе документи, таблиці, презентації, форми опитувань. Особливості створення та редагування документів різних типів. Колективна робота з документами. Освітні рішення на основі хмарних документів Google

4

2

2

 

3.2

Сайт відеохостінгу Youtube. Можливості користувачів. Канали. Підписки на канали. Створення та налаштування власного навчального youtube-каналу. Завантаження відео. Сервіс Google Hangouts для обміну повідомленнями та проведення відео трансляцій в режимі реального часу

4

2

2

 

3.3

Google ClassRoom. Просте спеціалізоване середовище для організації дистанційного навчання та супроводу звичайного навчання.  Створення та налаштування навчального курсу. Реєстрація слухачів. Створення завдань та оголошень. Організація навчальної діяльності у середовищі ClassRoom. Перевірка завдань. Перегляд журналу успішності

4

2

2

 

4

Сучасна платформа підтримки дистанційного навчання Moodle 3.4
 

4.1

Сучасна платформа підтримки дистанційного навчання Moodle 3.4. Перспективи використання. Можливості. Характеристики. Методичні вказівки по роботі з Moodle. Успішні проекти впровадження дистанційного навчання в навчальний процес

4

4

 

 

4.2

Початок роботи з системою дистанційного навчання Moodle 3.4. Інтерфейс Moodle. Створення та модифікація структури курсу. Розміщення текстових навчальних матеріалів в курсі. Ресурси Файл, Сторінка

4

2

2

 

4.3

Тестування. Основні поняття. Формати тестових завдань. Організація та проведення тестування. Оброблення результатів тестування

4

2

2

 

4.4

Тестування. Використання шаблону тестів

4

2

2

 

4.5

Створення ресурсів в дистанційному курсі: Пояснення, Гіперпосилання. Додавання елементів курсу: Завдання,  Глосарій

4

2

2

 

4.6

Адміністрування курсу в Moodle

2

2

 

 

5

Залік

2

 

 

2

Всього:

52

25

25

2

Консультації

№ п/п

Теми занять

Розподіл часу

1.

Редагування зображень у графічному редакторі

2

2.

Запис відео лекцій, відео інструкцій та відео уроків

2

3.

Використання нових шаблонів на платформі BLOGGER

2

4.

Робота з Youtube. Редагування відео. Проведення відео конференції в Hangouts.4

2

5.

e ClassRoom. Побудова персонального плану застосування G Suite for education

2

6.

Створення та модифікація структури курсу

4

7.

Розміщення текстових навчальних матеріалів в курсі

2

8.

Тестування в дистанційному курсі

4

.

Всього:

20

Самостійна робота

№ п/п

Теми занять

Розподіл часу

1.

Підготовка ілюстративного матеріалу для розміщення на ресурсі викладача

4

2.

Підготовка сценаріїв для відео уроків

4

3.

Підготовка інструкцій для пошукових ботів

4

4.

Робота з Youtube. Редагування відео. Проведення відео конференції в Hangouts

6

5.

Створення власного демонстраційного курсу у середовищі ClassRoom. Проведення пробних занять

6

6.

Створення та модифікація структури курсу в Moodle 3.4. Розміщення текстових навчальних матеріалів в курсі

8

7.

Тестування

4

 

Всього:

36

Загальна кількість кредитів ЕСTS/ годин

3,6/108

To top

On-line заявка

КОНТАКТИ

Адреса для електронного листування:
e-mail: pkv.ipo.kpi@gmail.com

Координатори навчання:

Гущіна Людмила Олексіївна -
e-mail: guschina@ipo.kpi.ua

Логінова Світлана Володимирівна -
e-mail: lana@ipo.kpi.ua

Телефони: (044) 204-99-63, (044) 204-99-65.

Адреса:
03056, м. Київ проспект Перемоги, 37,
корпус 1, (енергокрило), офіс 40, кімната 1