Головна сторінка     |     Про нас     |     On-line заявка     |     Координати

Програма
курсу підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників
«Створення і використання веб - ресурсів навчальної дисципліни»
(спеціальність «Інженерія програмного забезпечення»)

Мета курсу — Розширення системи знань та підвищення компетенції викладачів в області ефективного використання нових інформаційно-комунікаційних технологій в навчальної діяльності шляхом створення і використання інформаційних ресурсів навчальних дисциплін.

Основні завдання:

 • Засвоїти теоретичні положення щодо основних напрямів і тенденцій розвитку нових освітніх технологій; функціональних можливостей та практичних аспектів використання ІКТ у навчальній діяльності; базових засад створення та використання інформаційних ресурсів підтримки навчального процесу (зокрема таких, як дистанційні курси, комунікаційні середовища, системи тестування).
 • Здобути навички:
  • використання існуючих інформаційно-комунікаційних засобів та технологій у викладацькій діяльності;
  • створення інформаційних ресурсів підтримки навчального процесу та їх використання;
  • самостійної роботи з інструментами, засобами і середовищами з метою розроблення навчальних, методичних і дидактичних матеріалів для навчальної дисципліни;
  • компонування елементів інформаційного ресурсу за розділами і темами навчальної дисципліни.
 • Виконати випускну роботу:створення фрагменту власного інформаційного ресурсу для навчальної дисципліни.

Вимоги до рівня підготовки слухача: курс орієнтований на навчання слухачів, що мають достатній досвід роботи з комп’ютером та бажають використовувати сучасні інформаційно-комунікаційні технології для забезпечення навчальної дисципліни веб-ресурсами.

Для навчання за курсом слухач повинен вміти:

 • виконувати операції з файлами;
 • створювати, редагувати, форматувати тексти у редакторі MS Word;
 • працювати у програмі MS PowerPoint;
 • працювати у середовищі Інтернет;
 • використовувати електронну пошту;

Аудиторні заняття

№ п/п

Теми занять

Розподіл часу

Кількість годин

Лекції

Практичні заняття

Залік

1

Структура та загальні задачі курсу.
Використання інформаційно-комунікаційних та дистанційних технологій у навчальному процесі вищого навчального закладу. Практика впровадження дистанційних ресурсів з навчальних дисциплін в навчальний процес в КПІ ім. Ігоря Сікорського. Методичні, організаційні, технічні аспекти

4

4

 

 

2

Практичний досвід використання IKT в навчальному процесі. Успішні проекти впровадження дистанційного навчання в навчальний процес в КПІ ім. Ігоря Сікорського

4

4

 

 

3

Текстові електронні навчальні матеріали. Основні принципи побудови, типова структура, технічні вимоги. Послідовність обробки тексту. Елементи форматування та типові помилки. Підготовка текстових документів для створення дистанційних інформаційних ресурсів навчальної дисципліни

4

2

2

 

4

Підготовка навчальних презентацій. Презентація, як навчальна комунікація. Види презентацій. Візуалізація та ефективність презентацій. Вебінари, як форма дистанційного навчання. Підготовка презентацій для вебінарів.

4

2

2

 

5

Підготовка навчальних презентацій. Технічні питання підготовки ефективної презентації. Усунення типових помилок. Алгоритми підготовки презентаційних матеріалів.

4

2

2

 

6

Технологія розробки дистанційних курсів у середовищі Moodle. Структурні складові дистанційного курсу.

4

2

2

 

7

Розміщення текстових навчальних матеріалів в курсі. Ознайомлення і робота з програмою Uploader

4

2

2

 

8

Тестування. Основні поняття. Специфікація тесту. Формати тестових завдань. Створення та розміщення тестів в дистанційному курсі

4

2

2

 

9

Тестування. Організація та проведення тестування. Оброблення результатів тестування

4

2

2

 

10

Додавання завдання до курсу. Перемикання між ролями. Створення глосарію. Створення резервних копій курсів та їх відновлення

4

2

2

 

11

Практична робота з авторськими курсами в Moodle

4

 

4

 

12

Google інструменти для навчальної діяльності ​ викладача. Засоби і середовища навчальної комунікації та колективної роботи.

4

2

2

 

13

Web-сайт викладача. Простіші шляхи створення та використання

4

2

2

 

14

Залік

4

 

 

4

Всього:

56

28

24

4

Консультації з виконання самостійної випускної роботи

№ п/п

Теми занять

Розподіл часу

1.

Створення дистанційного курсу в середовищі Moodle

8

2.

Тестування

4

3.

Створення презентації

4

.

Всього:

18

Самостійна робота

№ п/п

Теми занять

Розподіл часу

1.

Розроблення структури дистанційного курсу

4

2.

Підготовка текстових електронних навчальних матеріалів для створення інформаційних ресурсів навчальної дисципліни

8

3.

Розміщення текстових навчальних матеріалів в курсі.

4

4.

Розроблення тестів та розміщення їх в дистанційному курсі

10

5.

Створення презентації для вебінару

6

6.

Створення власного Web-сайту викладача

4

 

Всього:

36

Загальна кількість кредитів ЕСTS/ годин

3,6/108

To top

On-line заявки

Заявка від організаціїПерсональна заявка на навчання

КОНТАКТИ

Координатори навчання:

Гущіна Людмила Олексіївна -
e-mail: guschina@ipo.kpi.ua

Логінова Світлана Володимирівна -
e-mail: lana@ipo.kpi.ualana@ukr.net

Телефони: (044) 204-99-63, (044) 204-99-65.

Адреса: 03056, м. Київ проспект Перемоги, 37,
корпус 1, (енергокрило), офіс 40, кімната 1