Головна сторінка     |     Про нас     |     On-line заявка     |     Координати

Програма
курсу підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників
«Створення і використання веб - ресурсів навчальної дисципліни»
(спеціальність «Програмна інженерія»)

Мета курсу — Розширення системи знань та підвищення компетенції викладачів в області ефективного використання нових інформаційно-комунікаційних технологій в навчальної діяльності шляхом створення і використання інформаційних ресурсів навчальних дисциплін.

Основні завдання:

 • Засвоїти теоретичні положення щодо основних напрямів і тенденцій розвитку нових освітніх технологій; функціональних можливостей та практичних аспектів використання ІКТ у навчальній діяльності; базових засад створення та використання інформаційних ресурсів підтримки навчального процесу (зокрема таких, як дистанційні курси, комунікаційні середовища, системи тестування, лабораторні роботи).
 • Здобути навички:
 • використання існуючих інформаційно-комунікаційних засобів та технологій у викладацькій діяльності;
 • створення інформаційних ресурсів підтримки навчального процесу та їх використання;
 • самостійної роботи з інструментами, засобами і середовищами з метою розроблення навчальних, методичних і дидактичних матеріалів для навчальної дисципліни;
 • компонування елементів інформаційного ресурсу за розділами і темами навчальної дисципліни.
 • Виконати випускну роботу:створення фрагменту власного інформаційного ресурсу для навчальної дисципліни.

Вимоги до рівня підготовки слухача: курс орієнтований на навчання слухачів, що мають достатній досвід роботи з комп’ютером та бажають використовувати сучасні інформаційно-комунікаційні технології для забезпечення навчальної дисципліни веб-ресурсами.

Для навчання за курсом слухач повинен вміти:

 • виконувати операції з файлами;
 • створювати, редагувати, форматувати тексти у редакторі MS Word;
 • працювати на початковому рівні у програмі MS PowerPoint;
 • працювати на початковому рівні у програмі MS Excel;
 • працювати у середовищі Інтернет;
 • використовувати електронну пошту;
 • мати персональну поштову скриньку.

Аудиторні заняття

№ п/п

Теми занять

Розподіл часу

Кількість годин

Лекції

Практичні заняття

Залік

1

Структура та загальні задачі курсу.
Використання інформаційно-комунікаційних та дистанційних технологій у навчальному процесі вищого навчального закладу. Практика НТУУ «КПІ». Види навчальних інформаційно-комунікаційних ресурсів. Методичні, педагогічні та організаційні аспекти

4

3

1

 

2

Інформаційні ресурси. Сайт Науково-технічної бiблiотеки НТУУ «КПІ», як точка доступу до інформаційних ресурсів університету

2

1

1

 

3

Текстові електронні навчальні матеріали. Основні принципи побудови, типова структура, технічні вимоги, методика створення. Послідовність обробки тексту. Елементи форматування та типові помилки.

2

1

1

 

4

Текстові електронні навчальні матеріали.. Форматування за допомогою звичайних інструментів. Розміщення графічних об’ектів. Використання таблиці. Стилі. Підготовка текстових документів для створення інформаційних ресурсів навчальної дисципліни

4

1

3

 

5

Дистанційні курси.Забезпечення дистанційної форми навчання для викладання дисципліни. Функціональні та педагогічні можливості використання. Елементи системи дистанційного навчання. Структура, логіка і послідовність подій у системі дистанційного навчання для викладача і студента. Підготовка матеріалі. Розміщення текстових навчальних матеріалів в курсі. Створення тестування.
Огляд інших засобів і інструментів IT, які використовуються в освітній діяльності

12

4

8

 

6

Тестування.Основні поняття. Специфікація тесту. Формати тестових завдань. Організація та проведення тестування. Оброблення результатів тестування

8

2

6

 

7

Підготовка навчальних презентацій.

4

2

2

 

8

Засоби і середовища навчальної комунікації та колективної роботи.

4

2

2

 

9

Використання вебінарів(веб-конференцій) в дистанційному та очному навчальному процесі.

4

2

2

 

10

Web-сайт викладача. Простіші шляхи створення та використання.

4

2

2

 

11

Практичний досвід використання IKT в навчальному процесі. Успішні проекти впровадження дистанційного навчання в навчальний процес.

4

3

1

 

12

Залік

2

 

 

2

Всього:

54

23

29

2

Консультації з виконання самостійної випускної роботи

№ п/п

Теми занять

Розподіл часу

1.

Звіт про склад інформаційних ресурсів для викладання навчальної дисципліни

4

2.

Розроблення структури дистанційного курсу

7

3.

Тестування

4

4.

Створення презентації

3

Всього:

18

Самостійна робота

№ п/п

Теми занять

Розподіл часу

1.

Описати перелік веб-ресурсів, які можуть бути використані для викладання навчальної дисципліни

4

2.

Текстові електронні навчальні матеріали

8

3.

Розроблення структури дистанційного курсу

10

4.

Розроблення специфікації тесту. Розроблення навчального тесту відповідно до специфікації

8

5.

Розроблення плану проведення вебінару. Створення презентації для вебінару

6

Всього:

36

Загальна кількість кредитів ЕСTS/ годин

3/108

Примітка: За бажанням слухача, створені інформаційні ресурси можуть бути розташовані на єдиному сайті інформаційних ресурсів НТУУ «КПІ». Ці інформаційні ресурси в подальшому можуть використовуватись слухачем у своїй навчальній діяльності. За слухачем зберігається право адмініструвати (змінювати, доповнювати, розробляти нові) свої матеріали, та реєструвати студентів на їх використання.

To top

On-line заявки

Заявка від організаціїПерсональна заявка на навчання

КОНТАКТИ

Координатори навчання:

Гущіна Людмила Олексіївна -
e-mail: guschina@ipo.kpi.ua

Логінова Світлана Володимирівна -
e-mail: lana@ipo.kpi.ualana@ukr.net

Телефони: (044) 204-99-63, (044) 204-99-65.

Адреса: 03056, м. Київ проспект Перемоги, 37,
корпус 1, (енергокрило), офіс 40, кімната 1