Головна сторінка     |     Про нас     |     Координати

Програма
курсу підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників
«Розроблення динамічних веб-сайтів із використанням Php та MySQL»
(спеціальність «Програмна інженерія»)

Мета курсу – навчити технології практичного написання динамічних сайтів за допомогою мови PHP із застосуванням СУБД MySQL. Ознайомити слухачів із технологіями Web 2.0, AJAX.

Основні завдання:

 • засвоїти теоретичні відомості про розроблення динамічних веб-ресурсів, використовувані мови програмування та СУБД, основи ООП, принципи написання коду на мові PHP, та основам SQL.
 • вивчити основи синтаксису мови програмування PHP, принципів роботи веб-сервера, та базових запитів до MySQL.
 • здобути навички розроблення структури динамічного веб-сайту, використання ООП та баз даних для сторінок сайту згідно із розробленою структурою; пройти заключне тестування.
 • виконати випускну роботу, яка включає проектування змісту веб-сайту та розроблення його із використанням мови PHP. Веб-ресурс має містити:
  • не менше трьох динамічних веб-сторінок;
  • базу даних
  • механізм авторизації написаний на PHP
  • використовувати сесії
  • працювати із файловою системою сервера

Вимоги до рівня підготовки слухача: Розуміти принципи проектування статичних веб-сторінок, володіти мовою розмітки HTML, знати та вміти використовувати каскадні таблиці стилів CSS.

Аудиторні заняття

№ п/п

Теми занять

Розподіл часу

Кількість годин

Лекції

Практичні заняття

Залік

1.

Вхідний контроль

2

 

2

 

2.

Вступ до PHP. Встановлення PHP и MySQL. Бази даних та типи даних. Використання масивів. Маніпуляції строками та масивами.

4

2

2

 

3.

Мова PHP. Регулярні вираження. Багаторазове використання коду, створення функцій.

4

2

2

 

4.

Об’єктно-орієнтоване програмування на PHP. Опрацювання помилок та виключень

8

2

6

 

5.

Проектування і створення бази даних для веб-застосувань. Робота із базою даних MySQL.

8

2

6

 

6.

Веб-доступ до бази даних MySQL за допомогою РНР. Додаткові відомості по адмініструванню MySQL.

4

2

2

 

7.

Безпека веб застосувань. Реалізація аутентифікації за допомогою PHP та MySQL. Реалізація захищених транзакцій із допомогою PHP та MySQL.

4

2

2

 

8.

Взаємодія із файловою системою та сервером. Використання функцій роботи з мережею та протоколами. Робота із датою і часом.

4

2

2

 

9.

Управління сеансами в PHP. Реалізація задач аутентифікації и персоналізації користувачів. Створення блогу.

4

2

2

 

10.

Мова JavaScript. Вваємодія клієнта та сервера за допомогою JavaScript. Створення застосувань Web 2.0 із допомогою Ajax

8

2

6

 

11.

Залікове тестування

2

 

 

2

 

Всього:

52

18

32

2

Kонсультації

№ п/п

Теми занять

Розподіл часу

1.

Вступ до PHP. Встановлення PHP и MySQL. Бази даних та типи даних. Використання масивів. Маніпуляції строками та масивами.

2

2.

Мова PHP. Регулярні вираження. Багаторазове використання коду, створення функцій.

2

3.

Об’єктно-орієнтоване програмування на PHP. Опрацювання помилок та виключень

2

4.

Проектування і створення бази даних для веб-застосувань. Робота із базою даних MySQL.

2

5.

Веб-доступ до бази даних MySQL за допомогою РНР. Додаткові відомості по адмініструванню MySQL.

2

6.

Безпека веб застосувань. Реалізація аутентифікації за допомогою PHP та MySQL. Реалізація захищених транзакцій із допомогою PHP та MySQL.

4

7.

Взаємодія із файловою системою та сервером. Використання функцій роботи з мережею та протоколами. Робота із датою і часом.

2

8.

Управління сеансами в PHP. Реалізація задач аутентифікації и персоналізації користувачів. Створення блогу.

2

9.

Мова JavaScript. Ввзаємодія клієнта та сервера за допомогою JavaScript. Створення застосувань Web 2.0 із допомогою Ajax

2

Всього:

20

Самостійна робота

№ п/п

Теми занять

Розподіл часу

1.

Проектування динамічних веб-сайтів:

 • Виділення змістовних розділів
 • Проектування функцій та методів
 • Підготовка до написання коду
 • Проектування бази даних

 

6

2.

Розроблення веб-ресурсу з використанням мови PHP та бази даних MySQL:
2.1. Створення загального шаблону сторінки
2.2. Написання функцій та класів на PHP.
2.3. Створення бази даних.
2.4. Створення динамічного вмісту, функції роботи із СУБД.
2.5. Створення механізму аутентицікації, використання сеансів.
2.6. Додання елементів AJAX.
2.7. Завантаження веб-ресурсу на хостинг.

30

 

Всього:

36

 

Загальна кількість кредитів ЕСTS/ годин

3/108

Примітка: Виконане практичне завдання в архівованому вигляді завантажується слухачем з використанням Інтернет в дистанційний курс «Створення динамічних сайтів із використанням PHP та MySQL» для подальшої перевірки і зарахування викладачем.

On-line заявка

КОНТАКТИ

Адреса для електронного листування:
e-mail: pkv.ipo.kpi@gmail.com

Координатори навчання:

Гущіна Людмила Олексіївна -
e-mail: guschina@ipo.kpi.ua

Логінова Світлана Володимирівна -
e-mail: lana@ipo.kpi.ua, lana@ukr.net

Телефони: (044) 204-99-63, (044) 204-99-65.

Адреса:
03056, м. Київ проспект Перемоги, 37,
корпус 1, (енергокрило), офіс 40, кімната 1