Головна сторінка     |     Про нас     |     Координати

Програма
курсу підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників
«Формування компетентності щодо оцінювання якості тестів з вищої математики»
(спеціальність «Інженерія програмного забезпечення»)

Мета курсу: надати знання щодо методів аналізу якості тестів, забезпечити опанування комп’ютерно орієнтованої методики оцінювання якості тестів з вищої математики (ВМ), сформувати компетентність щодо оцінювання якості тестів з ВМ

Завдання курсу:

 • здобути навички розробки тестів з ВМ;
 • засвоїти базові теоретичні відомості про оцінювання якості тестів з ВМ;
 • здобути навички оцінювання якості тестів з ВМ;
 • вивчити базовий функціонал системи автоматизованого аналізу якості тестів (СААЯТЗ);
 • опанувати комп’ютерно-орієнтовану методику оцінювання якості тестів з ВМ;
 • виконати випускну роботу, яка включає в себе:
  • складання специфікації тесту з ВМ;
  • складання тестових завдань відповідно до специфікації, компонування тесту;
  • оцінювання змістовної валідності складеного тесту;
  • розміщення тесту у системі Мoodle;
  • проведення пробного тестування студентів;
  • оцінювання за результатами тестування якості тесту з використанням комп’ютерно-орієнтованої методики;
  • оформлення узагальнюючих висновків щодо якості тесту.

Вимоги до рівня підготовки слухача:

 • знати основні відомості про Windows, вміти працювати з файлами та папками на локальному комп’ютері;
 • вміння створювати та редагувати тексти у редакторі MS Word;
 • вміння працювати на початковому рівні у програмі MS Excel;
 • вміння працювати у середовищі Інтернет;
 • наявність базових знань та умінь роботи в середовищі Moodle;
 • мати персональну поштову скриньку, вміти працювати з електронною поштою.

Аудиторні заняття

№ п/п

Теми занять

Розподіл часу

Кількість годин

Лекції

Практичні заняття

Залік

1

Проблеми розробки тестів з вищої математики

1.1

Використання тестів для контролю знань студентів з ВМ

2

2

 

 

1.2

Типи тестових завдань

4

2

2

 

1.3

Проблема вибору підходу до розробки тестів з ВМ

2

2

 

 

1.4

Питання оцінювання змістовної валідності тестів

2

2

 

 

2

Компетентність викладача щодо оцінювання якості тестів з ВМ

 

2.1

Поняття компетентності

2

2

 

 

2.2

Компетентнісний підхід у навчанні

2

2

 

 

2.3

Компоненти та рівні сформованості компетентності викладачів щодо оцінювання якості тестів з ВМ

2

2

 

 

3

Статистичні методи оцінювання якості педагогічних тестів

3.1

Аналіз якості тестів на основі методів класичної теорії тестів (КТТ)

4

2

2

 

3.2

Оцінювання якості тестів з використанням моделей Item Response Theory (IRT)

4

2

2

 

3.3

ПОцінювання ефективності тестів методами IRT

4

2

2

 

4

Система автоматизованого аналізу якості тестових завдань (СААЯТЗ)

4.1

Функціональні можливості СААЯТЗ використання методів КТТ

4

2

2

 

4.2

Функціональні можливості СААЯТЗ використання методів IRT

4

2

2

 

4.3

База каліброваних завдань для комп’ютерних тестів з ВМ

4

2

2

 

5

Методика комп’ютерно орієнтованого оцінювання якості тестів з ВМ

5.1

Базові положення методики

2

2

 

 

5.2

Схема роботи викладача з тестами з ВМ

2

2

 

 

5.3

Практичне застосування методики

6

2

4

 

6

Залік

2

 

 

2

Всього:

52

32

18

2

Kонсультації

№ п/п

Теми занять

Розподіл часу

1.

Аналіз якості тестів на основі методів класичної теорії тестів (КТТ)

2

2.

Оцінювання якості тестів з використанням моделей Item Response Theory (IRT)

2

3.

Оцінювання ефективності тестів методами IRT

2

4.

Функціональні можливості СААЯТЗ використання методів КТТ

4

5.

Функціональні можливості СААЯТЗ використання методів IRT

4

6.

База каліброваних завдань для комп’ютерних тестів з ВМ

2

7.

Практичне застосування методики

2

8.

Підготовка та захист курсової роботи

2

Всього:

20

Самостійна робота

№ п/п

Теми занять

Розподіл часу

1.

Розроблення специфікації тесту

4

2.

Розроблення тестових завдань відповідно до специфікації.

8

3.

Компоновка тестів. Розміщення тестів в систему тестування Moodle

6

4.

Проведення пробного тестування

8

5.

Оцінювання якості тесту з використанням комп’ютерно-орієнтованої методики

4

6.

Оформлення узагальнюючих висновків щодо якості тесту у формі звіту

6

Всього:

36

Загальна кількість кредитів ЕСTS/ годин

3,6/108

On-line заявка

КОНТАКТИ

Адреса для електронного листування:
e-mail: pkv.ipo.kpi@gmail.com

Координатори навчання:

Гущіна Людмила Олексіївна -
e-mail: guschina@ipo.kpi.ua

Логінова Світлана Володимирівна -
e-mail: lana@ipo.kpi.ua, lana@ukr.net

Телефони: (044) 204-99-63, (044) 204-99-65.

Адреса:
03056, м. Київ проспект Перемоги, 37,
корпус 1, (енергокрило), офіс 40, кімната 1