Головна сторінка     |     Про нас     |     Координати

Програма
курсу підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників
«Управління міжнародними проектами»
(спеціальність «Менеджмент»)

Мета курсу: Надання теоретичних та нормативно-методичних положень з основ управління міжнародними проектами, формування практичних навичок пошуку інформації про міжнародні програми і гранти, підготовки та подання проектних заявок до міжнародних програм, управління проектів з використання міжнародних стандартів.

Основні завдання:

 • засвоїти сутність системного підходу до управління проектами, а також знати і вміти використовувати на практиці основні методи та засоби проектного управління;
 • здобути навички:
  • розробки та обґрунтовування концепції проекту;
  • оцінки ефективності та ризиків проекту;
  • планування усіх фаз життєвого циклу проекту;
  • розробки кошторису витрат та бюджету проекту;
  • підбору виконавців проекту;
  • організація управління матеріально-технічним забезпеченням проекту;
  • застосування інструментів системного управління якістю продукту проекту;
  • визначення напрямів використання продукту проекту.
  • використання інформаційних технологій та комунікацій для здійснення управління проектом, пошуку інформації про міжнародні програми і гранти у освітянській та науково-технічній сферах;
  • підготовки та подання проектних пропозицій до міжнародних освітянських та науково-технічних програм.
 • виконати випускну роботу, яка включає:
  • практичні групові завдання;
  • самостійну роботу з підготовки та розміщення інформації про проект на сайті 7-ї Рамкової Програми ЄС.

Вимоги до рівня підготовки слухача:

Курс призначено для керівників та менеджерів проектів, підприємців, банківських робітників, робітників місцевих адміністрацій, а також для тих, хто має намір отримати знання по управлінню міжнародними проектами..

 

Аудиторні заняття

№ п/п

Теми занять

Розподіл часу

Кількість годин

Лекції

Практичні заняття

Залік

1

Стандарти проектного менеджменту. Знайомство з компетенціями проектних менеджерів.

2

2

 

 

2

Успішність управління проектами. Зацікавлені сторони. Вимоги та задачі проекту.

4

2

2

 

3

Задум проекту та кінцевий продукт. Проектний ризик та можливості. Якість.

4

2

2

 

4

Структура робіт. Час та фази проекту. Робота команди

4

2

2

 

5

Ресурси. Затрати та фінанси. Закупки та контракти.

4

2

2

 

6

Зміни. Вирішення проблем. Інформація та документація. Контроль та звітність.

4

2

2

 

7

Комунікації. Запуск проекту . Закриття проекту. Проектні організації.

4

2

2

 

8

Міжнародні програми і гранти, як джерела фінансування досліджень. Діюча система міжнародних донорських організацій.

2

2

 

 

9

Особливості управління білатеральними проектами науково-технологічного співробітництва. Управління виконанням проектів, підтриманих Українським науково-технологічним центром (STCU).

2

2

 

 

10

Правила участі в конкурсах та основні вимоги до реалізації проектів європейських освітянських програм. Програми академічної мобільності: Fulbright, DAAD та ін.

2

2

 

 

11

Рамкові Програми науково-технологічного розвитку Європейського Союзу. Практика роботи із сайтом Європейської Комісії.

4

2

2

 

12

Розробка проектної ідеї. Основні принципи пошуку партнерів проектів.

4

2

2

 

13

Заявка на грант: підготовка і складання. Розробка проекту кошторису витрат та бюджету проекту.

4

2

2

 

14

Процедура подання заявки. Експертна оцінка. Правові аспекти виконання міжнародних проектів в Україні. Питання захисту прав інтелектуальної власності у міжнародних проектах і програмах.

4

2

2

 

15

Публічний захист проектних заявок слухачами курсів

4

 

 

4

Всього

52

28

20

4

Консультації

№ п/п

Теми занять

Розподіл часу

1

Планування фаз проекту

2

2

Планування ресурсів проекту

2

3

Управління ризиками проекту

2

4

Аналіз концепції проекту

4

5

Вибір донорської організації для отримання фінансування проекту

2

6

Аналіз консорціуму проекту та компетенцій виконавців.

2

7

Аналіз кошторису витрат, очікуваних результатів проекту та його впливу.

4

8

Аналіз відповідності розробленої проектної заявки вимогам обраної донорської організації.

4

Всього:

20

Самостійна випускна робота

№ п/п

Теми занять

Розподіл часу

1

Розроблення проектної ідеї. Обґрунтування проекту. Заплановані результати проекту. Цільові групи проекту

4

2

Аналіз діючої системи міжнародних донорських організацій. Вибір джерела фінансування проекту

4

3

Аналіз вимог обраної Програми до змісту та оформлення проектної заявки

4

4

Пошук партнерів проекту. Розроблення стратегії управління комунікаціями

4

5

Формування команди проекту, опис повноважень та обов’язків кожного члена команди

4

6

Планування часу та фаз проекту, ресурсів проекту.

4

7

Розроблення кошторису витрат майбутнього проекту.

4

8

Аналіз ризиків та розроблення плану управління ризиками. Планування заходів по управлінню якістю проекту.

4

9

Детальний опис очікуваних короткострокових та довгострокових результатів проекту та їх впливу

4

Всього:

36

Загальна кількість кредитів ЕСTS/ годин

3/108

On-line заявка

КОНТАКТИ

Адреса для електронного листування:
e-mail: pkv.ipo.kpi@gmail.com

Координатори навчання:

Гущіна Людмила Олексіївна -
e-mail: guschina@ipo.kpi.ua

Логінова Світлана Володимирівна -
e-mail: lana@ipo.kpi.ua, lana@ukr.net

Телефони: (044) 204-99-63, (044) 204-99-65.

Адреса:
03056, м. Київ проспект Перемоги, 37,
корпус 1, (енергокрило), офіс 40, кімната 1