Головна сторінка     |     Про нас     |     Координати

Програма
курсу підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників
«Комерціалізація результатів наукових досліджень»
(спеціальність 081 «Право»)

Мета курсу:

Системне ознайомлення слухачів з інноваційним процесом від виникнення інноваційної ідеї до введення її в господарський оборот (комерціалізації) з отриманням економічного або соціального ефекту. Підвищення компетентності науково-педагогічних працівників у сферах: створення та запуску стартапів; створення та комерціалізації  інтелектуальної власності; написанні, поданні та виконанні міжнародних наукових проектів, - з метою їх використання в науковій та науково-педагогічній діяльності та в інноваційному бізнесі.

Основні завдання:

 • Отримати актуальні знання в галузях: 
  • створення та запуску інноваційних стартапів; .
  • комерціалізації результатів наукових досліджень, як об'єктів інтелектуальної власності;
  • діяльності міжнародних наукових програм, проектів та фондів.
 • Здобути практичні навички з: :
  • формування інноваційної бізнес-ідеї;
  • просування проекту щодо комерціалізації бізнес-ідеї;
  • прийомами створення стартапу;
  • оцінки вартості інтелектуальної власності;
  • відбору перспективних для комерціалізації об'єктів інтелектуальної власності;
  • підготовки та заключення ліцензійних договорів;
  • технікою написання, подання та виконання міжнародних наукових проектів.

Вимоги до рівня підготовки слухача:

Курс розрахований на наукових та  науково-педагогічних працівників, а також на працівників структурних підрозділів КПІ ім. Ігоря Сікорського, які створюють, або використовують об'єкти інтелектуальної власності у  науковій та  науково-педагогічній діяльності.

Аудиторні заняття

№ п/п

Теми занять

Розподіл часу

Кількість годин

Лекції

Практичні заняття

Залік

 

Введення до курсу
 

1

Цілі, завдання та зміст курсу

4

4

 

 

 

Модуль 1. Створення і запуск інноваційних стартапів
 

2

Формування бізнес ідеї. Дослідження ідеї. Формування бізнес-продукту. Технічні та технологічні вимоги до продукту.

4

3

1

 

3

Бізнес-модель. Моделювання бізнесу.

4

3

1

 

4

Споживчі та ринкові властивості продукту. Споживачі та конкуренти. Проектування продукту. Виробництво МVP та MSP

4

3

1

 

5

Планування проекту щодо комерціалізації бізнес-ідеї. Дорожня карта. Презентація для інвестора

4

3

1

 

 

Модуль 2. Комерціалізація інтелектуальної власності 

 

6

Результати наукових досліджень як об'єкти інтелектуальної власності (ОІВ). Політика КПІ у сфері інтелектуальної власності, зокрема, щодо її комерціалізації. Способи комерціалізації ОІВ.

4

4


 

7

Оцінка вартості інтелектуальної власності. Приклади оцінки винаходів, ноу-хау, технологій, об'єктів авторського права, торговельних марок. Методи відбору перспективних для комерціалізації ОІВ, зокрема, технологій.

4

1

3

 

8

Технологія комерціалізації ОІВ через ліцензійні договори та інноваційні стартапи. Перемовини з потенційним ліцензіатом. Приклад укладання ліцензійного договору.

4

2

2

 

 

Модуль 3. Залучення грантів через виконання міжнародних наукових проектів
 

9

Діяльність міжнародних фондів та їх зорієнтованість на Україну. Правові аспекти виконання міжнародних проектів

2

2

 

 

10

Білатеральні програми науково-технологічного співробітництва

2

1

1

 

11

Рамкові Програми науково-технологічного розвитку Європейського Союзу, умови участі.

2

1

1

 

12

Практика роботи із сайтом Європейської Комісії Funding & Tenders Portal. Пошук партнерів: огляд партнерських мереж, національні контактні пункти

2

1

1

 

13

Програми мобільності для науковців: Дії Марії Складовської-Кюрі.

2

1

1

 

14

Розроблення проектної ідеї. Типи проектів. Рівні технологічної готовності

2

1

1

 

15

Проектна пропозиція: підготовка і складання

2

1

1

 

16

Процедура подання заявки. Експертна оцінка. Питання захисту прав інтелектуальної власності у міжнародних проектах і програмах

2

1

1

 

15

Залік

4

 

 

4


Всього

52

32

16

4

Консультації

№ п/п

Теми занять

Розподіл часу

1

Створення і запуск інноваційних стартапів

7

2

Комерціалізація інтелектуальної власності

7

3

Залучення грантів через виконання міжнародних наукових проектів

6


Всього

20

Самостійна випускна робота

№ п/п

Теми занять

Розподіл часу

1

Створення і запуск інноваційних стартапів

12

2

Комерціалізація інтелектуальної власності

12

3

Залучення грантів через виконання міжнародних наукових проектів

12


Всього:

36


Загальна кількість кредитів ЕСTS/ годин

3,6/108

On-line заявка

КОНТАКТИ

Адреса для електронного листування:
e-mail: pkv.ipo.kpi@gmail.com

Координатори навчання:

Гущіна Людмила Олексіївна -
e-mail: guschina@ipo.kpi.ua

Логінова Світлана Володимирівна -
e-mail: lana@ipo.kpi.ua

Телефони: (044) 204-99-63, (044) 204-99-65.

Адреса:
03056, м. Київ проспект Перемоги, 37,
корпус 1, (енергокрило), офіс 40, кімната 1