Головна сторінка     |     Про нас     |     Координати

Програма
курсу підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників
«Основи управління проектами»
(спеціальність «Менеджмент»)

Мета курсу: Надання теоретичних та нормативно-методичних положень з основ управління проектами, формування практичних навичок управління проектів з використання міжнародних стандартів проектного управління.

засвоїти сутність системного підходу до управління проектами, а також знати і вміти використовувати на практиці основні методи та засоби проектного управління.

здобути навички:

 • розробки та обґрунтовування концепції проекту;
 • оцінки ефективності та ризиків проекту;
 • планування усіх фаз життєвого циклу проекту;
 • розробки кошторису витрат та бюджету проекту;
 • підбору виконавців проекту;
 • організація управління матеріально-технічним забезпеченням проекту;
 • застосування інструментів системного управління якістю продукту проекту;
 • визначення напрямів використання продукту проекту
 • використання інформаційних технологій для здійснення управління проектом.

виконати:

 • практичні групові завдання;
 • випускну роботу з розробки проекту, використовуючи MS Project

Вимоги до рівня підготовки слухача:

Курс призначено для керівників та менеджерів проектів, підприємців, банківських робітників, робітників місцевих адміністрацій, а також для тих, хто має намір отримати знання по управлінню проектами.

Аудиторні заняття

№ п/п

Теми занять

Розподіл часу

Кількість годин

Лекції

Практичні заняття

Залік

1

Управління проектами. Введення в курс. Структура занять. Зв'язок з іншими дисциплінами. Стандарти управління проектами. Системи міжнародної сертифікації.

2

2

 

 

2

Визначення проекту, програми, портфеля. Зв'язок між ними і продуктом проекту. Життєві цикли продуктів та пов'язаних з ними проектів.

4

2

2

 

3

Рольова модель проектної команди Міжнародної асоціації управління проектами. Ролі проектних менеджерів залежно від розв'язуваних ними завдань

2

2

 

 

4

Області компетенції професійних проектних менеджерів відповідно до міжнародних вимог до компетенції проектних менеджерів.

2

2

 

 

5

Групи процесів управління згідно Керівництву до зведення знань з управління проектами (PMBOK PMI).

4

2

2

 

6

Області знань згідно Керівництву до зведення знань з управління проектами (PMBOK PMI).

4

2

2

 

7

Управління інтеграцією проекту. Старт проекту. Статут проекту. Управління змінами.

4

2

2

 

8

Управління змістом проекту. Аналіз зацікавлених сторін проекту. Структура результатів проекту.

4

2

2

 

9

Управління змістом проекту. Структура робіт проекту. Глосарій проекту.

2

2

 

 

10

Керування строками реалізації проекту. Послідовність робіт проекту. Загальна тривалість робіт проекту. Структури проекту

4

2

2

 

11

Керування строками реалізації проекту. Мережевий графік проекту. Критичний шлях проекту. Комунікація.

4

2

2

 

12

Проектний ризик та можливості. Якість. Контроль
та звітність.

4

2

2

 

13

Ресурси проекту. Управління вартістю проекту. Формування бюджету проекту.

4

2

2

 

14

Використання програмного забезпечення для управління проектами.

8

 

8

 

15

Залік

 

 

 

2

 

Всього:

54

26

26

2

Консультації

№ п/п

Теми занять

Розподіл часу

1

Планування фаз проекту

4

2

Планування ресурсів проекту

4

3

Управління ризиками проекту

4

4

Аналіз концепції проекту

4

5

Аналіз кошторису витрат, очікуваних результатів проекту та його впливу.

2

Всього:

18

Самостійна випускна робота

№ п/п

Теми занять

Розподіл часу

1

Розроблення проектної ідеї. Обґрунтування проекту. Заплановані результати проекту. Цільові групи проекту.

4

2

Розроблення стратегії управління комунікаціями

4

3

Формування команди проекту, опис повноважень та обов’язків кожного члена команди.

4

4

Планування часу та фаз проекту, ресурсів проекту.

4

5

Розроблення кошторису витрат майбутнього проекту.

4

6

Аналіз ризиків та розроблення плану управління ризиками. Планування заходів по управлінню якістю проекту.

4

7

Детальний опис очікуваних короткострокових та довгострокових результатів проекту та їх впливу.

4

8

Розробка проекту, використовуючи MS Project

8

Всього:

36

Загальна кількість кредитів ЕСTS/ годин

3/108

On-line заявка

КОНТАКТИ

Адреса для електронного листування:
e-mail: pkv.ipo.kpi@gmail.com

Координатори навчання:

Гущіна Людмила Олексіївна -
e-mail: guschina@ipo.kpi.ua

Логінова Світлана Володимирівна -
e-mail: lana@ipo.kpi.ua, lana@ukr.net

Телефони: (044) 204-99-63, (044) 204-99-65.

Адреса:
03056, м. Київ проспект Перемоги, 37,
корпус 1, (енергокрило), офіс 40, кімната 1