Головна сторінка     |     Про нас     |     Координати

Програма
курсу підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників
«Основи комп’ютерної графіки»
(спеціальність «Програмна інженерія»)

Мета курсу – навчити слухачів професійним технологіям створення та доробки графічних елементів, відповідно до вимог друку та публікування у WEB. Ознайомити із основними тенденціями комп’ютерного графічного дизайну.

Основні завдання

  • Ознайомитись з основними принципами створення, опрацювання та використання растрової та векторної графіки, відмінностями підготовки зображень для друку та публікування у WEB,
  • ознайомитися функціональними можливостями, інструментами та сервісами професійних програмам щодо опрацювання растрової та векторної графіки Adobe PhotoShop та Adobe Illustrator,
  • здобути навички створення векторних і растрових зображень, редагування і опрацювання вже готових ілюстрацій, а також збереження результатів у відповідності до виміг друку та публікації у WEB,
  • виконати творчу випускну роботу:

Вимоги до рівня підготовки слухача: мати загальні знання про будову ПК, знати правила техніки безпеки при роботі з ПК, знати основи організації зберігання інформації; мати елементарні практичні навички роботи в середовищі Windows (вміти працювати з вікнами, файловою системою); мати загальні знання про Інтернет та електронну пошту та елементарні навички роботи з ними.

Знати призначення програм пакету MS Office.

 

Аудиторні заняття

№ п/п

Теми занять

Розподіл часу

Кількість годин

Лекції

Практичні заняття

Залік

1

Введення в курс. Реєстрація. Поняття комп’ютерного дизайну. Сфера застосування. Фотостоки, мікростокита інші бази допоміжних ресурсів у мережі Інтернет. Технології пошуку зображень у Інтернеті.

3

2

1

 

2

Загальні відомості щодо професійних програм створення комп’ютерного графічного дизайну. Основні формати зображень.

1

1

 

 

3

Основи теорії кольору. Кольорове коло. Відмінності підготовки зображень до друку та розміщенні у мережі Інтернет.

4

1

3

 

 

Растрова графіка. Робота у професійній програмі з підготовки комп’ютерної графіки AdobePhotoShop

 

 

 

 

4

Інтерфейс. Інструменти. Режими роботи. Зміна кольорової схеми зображення.

4

1

3

 

5

Технології доробки вже існуючого зображення. Кадрування. Масштабування. Виправлення дрібних дефектів.

4

1

3

 

6

Створення власних зображень на основі існуючих методом компонування та редагування. Створення колажу. Додавання фактур.Розміщення об’єктів.

4

1

3

 

7

Створення фонових зображень методами растрової графіки без використання вже готових.

4

1

3

 

8

Закони та правила композиції в фотографії. Корекція фотозображень. Ретуш. Фільтри та плагіни.

4

2

2

 

9

Інструменти виділення. Робота з шарами. Робота з текстом. Створення колажу. Автоматична зшивка фотозображень.

4

2

2

 

 

Векторна графіка. Робота у професійній програмі з підготовки комп’ютерної графіки AdobeIllustrator.

 

 

 

 

10

Інтерфейс. Інструменти. Режими роботи. Поняття про інфографіку. Прості фігури та криві Без’є. Робота з кольором, лініями, розмірами.

4

1

3

 

11

Взаємне розташування елементівта дублювання

4

1

3

 

12

Деформація векторних об’єктів та 3Dобробка у програмі AdobeIllustrator.

4

1

3

 

13

Компонування векторної та растрової графіки. Додавання надписів. Робота зі шрифтом.

4

1

3

 

14

Підготовка та збереження зображення відповідно до вимог друку та публікування у WEB.

2

 

2

 

15

Захист роботи в очній формі

2

 

 

2

Всього

52

16

34

2

Консультації

№ п/п

Теми занять

Розподіл часу

1

Редагування готового зображення

2

2

Створення колажу методами растрової графіки з підготовлених зображень.

4

3

Створення фонового зображення методами растрової графіки без використання готових зображень.

2

4

Створення зображення предмету із складним залиттям, методами векторної графіки.

4

5

Компонування растрового та векторного зображень.

2

6

Збереження створеного колажу відповідно до вимог друку (кольорове та монохромне зображення) та відповідно до вимог публікації у WEB.

2

7

Створення фотозображення розширеного динамічного діапазону ( HDR )

4

Всього:

20

Самостійна робота

№ п/п

Теми занять

Розподіл часу

1

Створення колажу із знайдених у мережі Інтернет зображень, шляхом обрізки, деформування, ретушування, накладання ефектів та зміни параметру прозорості.

17

2

Створення складного різнокольорового векторного декоративного елементу за допомогою кривих Без’є та простих об’єктів, шляхом переміщення точок, скручування, обрізки, трансформування, витягування, групування, деформування та інших спеціальних вбудованих у програму ефектів.

17

3

Скомпонувати зображення колажу та векторний декоративний елемент у єдину ілюстрацію, що матиме естетичний завершений вигляд.

16

Всього:

36

Загальна кількість кредитів ЕСTS/ годин

3/108

On-line заявка

КОНТАКТИ

Адреса для електронного листування:
e-mail: pkv.ipo.kpi@gmail.com

Координатори навчання:

Гущіна Людмила Олексіївна -
e-mail: guschina@ipo.kpi.ua

Логінова Світлана Володимирівна -
e-mail: lana@ipo.kpi.ua, lana@ukr.net

Телефони: (044) 204-99-63, (044) 204-99-65.

Адреса:
03056, м. Київ проспект Перемоги, 37,
корпус 1, (енергокрило), офіс 40, кімната 1