Головна сторінка     |     Про нас     |     On-line заявка     |     Координати

Програма
курсу підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників
«Розроблення дистанційних курсів з використанням платформи Moodle»
(спеціальність «Інженерія програмного забезпечення »)

Мета курсу: навчити слухачів технології практичного створення дистанційних курсів на базі платформи підтримки дистанційного навчання Moodle; ознайомити слухачів з можливостями та перспективними напрямами використання Moodle в навчальному процесі.

Основні завдання:

  • засвоїти теоретичні відомості про платформу підтримки дистанційного навчання Moodle,
  • здобути навички створення власних електронних ресурсів та їх розміщування у дистанційному курсі з використанням Moodle,
  • вміти використовувати функціональні можливості Moodle,
  • володіти навичками використання курсу в навчальному процесі та надання студентам доступу до курсу.
  • виконати випускну роботу: розробити дистанційний курс навчальної дисципліни. У курсу використати основні функціональні можливості платформи.

Вимоги до рівня підготовки слухача:

    знати основні відомості про Windows; вміти працювати з файлами та папками на локальному комп'ютері, з електронною поштою, відкривати сайти в Інтернеті, завантажувати файли на сайти, працювати з програмою MS Word.

Аудиторні заняття

№ п/п

Теми занять

Розподіл часу

Кількість годин

Лекції

Практичні заняття

Залік

1.

Платформа підтримки дистанційного навчання Moodle. Перспективи використання. Можливості. Характеристики. Методичні вказівки по роботі з Moodle. Успішні проекти впровадження дистанційного навчання в навчальний процес

4

4

 

 

2.

Підготовка текстових матеріалів у форматі Microsoft Word, для розміщення в Moodle

4

2

2

 

3.

Початок роботи з Moodle. Інтерфейс системи дистанційного навчання Moodle. Створення та модифікація структури курсу. Редагування параметрів курсу.

4

2

2

 

4.

Розміщення текстових навчальних матеріалів в курсі. Ресурс Веб-сторінка, ознайомлення з текстовим редактором Moodle.

4

2

2

 

5.

Розміщення текстових навчальних матеріалів в курсі. Установка, налагодження та робота з програмою Uploader

4

2

2

 

6.

Створення ресурсів в дистанційному курсі: пояснення, посилання на файл або веб-сторінку та інше

4

2

2

 

7.

Тестування. Основні поняття. Формати тестових завдань. Організація та проведення тестування. Оброблення результатів тестування

4

2

2

 

8.

Тестування. Використання шаблону тестів.

4

2

2

 

9.

Додавання завдань до курсу. Перемикання між ролями. Створення глосарію.

4

2

2

 

10.

Елемент курсу Лекція. Створення лекції.
Блоки. Загальні відомості о блоках. Додання блоку. Типи блоків.

4

2

2

 

11.

Практична робота з авторськими курсами в Moodle

4

 

4

 

12.

Адміністрування курсу в Moodle

4

2

2

 

13.

Залік

4

 

 

4

 

Всього:

52

24

24

4

Kонсультації

№ п/п

Теми занять

Розподіл часу

1.

Підготовка текстових матеріалів у форматі Microsoft Word, для розміщення в Moodle

2

2.

Створення та модифікація дистанційного курсу.

1

3.

Розміщення текстових навчальних матеріалів в курсі

4

4.

Створення ресурсів в курсі: пояснення, веб-сторінка, посилання на файл або веб-сторінку

2

5.

Створення тестів

8

6.

Додавання завдань до курсу

2

7.

Адміністрування курсу в Moodle

1

Всього:

20

Самостійна робота|

№ п/п

Теми занять

Розподіл часу

1.

Підготовка текстових матеріалів у форматі Microsoft Word, для розміщення в Moodle

10

2.

Створення та модифікація дистанційного курсу.

2

3.

Розміщення текстових навчальних матеріалів в курсі

4

4.

Створення ресурсів в курсі: пояснення, веб-сторінка, посилання на файл або веб-сторінку

4

5.

Створення тестів

12

6.

Додавання завдань до курсу

4

Всього:

36

Загальна кількість кредитів ЕСTS/годин

3,6/108

On-line заявки

Заявка від організаціїПерсональна заявка на навчання

КОНТАКТИ

Координатори навчання:

Гущіна Людмила Олексіївна -
e-mail: guschina@ipo.kpi.ua

Логінова Світлана Володимирівна -
e-mail: lana@ipo.kpi.ualana@ukr.net

Телефони: (044) 204-99-63, (044) 204-99-65.

Адреса: 03056, м. Київ проспект Перемоги, 37,
корпус 1, (енергокрило), офіс 40, кімната 1