Головна сторінка     |     Про нас     |     On-line заявка     |     Координати

Програма
курсу підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників
«Розроблення дистанційних курсів з використанням платформи Moodle»
(спеціальність «Програмна інженерія»)

Мета курсу:

 • навчити слухачів технології практичного створення дистанційних курсів на базі платформи підтримки дистанційного навчання Moodle;
 • ознайомити слухачів з можливостями та перспективними напрямами використання Moodle в навчальному процесі.

Основні завдання:

 • засвоїти теоретичні відомості про платформу підтримки дистанційного навчання Moodle,
 • здобути навички створення власних електронних ресурсів та їх розміщування у дистанційному курсі з використанням Moodle,
 • вміти використовувати функціональні можливості Moodle,
 • володіти навичками використання курсу в навчальному процесі та надання студентам доступу до курсу.
 • виконати випускну роботу: розробити фрагмент дистанційного курсу, що складатиметься з трьох модулів (один модуль – не менше 5 сторінок лекційного матеріалу). У фрагменті курсу використати основні функціональні можливості платформи: тестування, завдання, анкетування, швидке опитування.

Вимоги до рівня підготовки слухача:

 • знати основні відомості про Windows;
 • вміти працювати з файлами та папками на локальному комп'ютері, з електронною поштою, відкривати сайти в Інтернеті,
 • завантажувати файли на сайти,
 • працювати з програмою MS Word.

Аудиторні заняття

№ п/п

Теми занять

Розподіл часу

Кількість годин

Лекції

Практичні заняття

Залік

1.

Платформа підтримки дистанційного навчання Moodle. Перспективи використання. Можливості. Характеристики. Методичні вказівки по роботі з Moodle.

1

1

 

 

2.

Підготовка текстових матеріалів у форматі Microsoft Word, для розміщення в Moodle

7

2

5

 

3.

Початок роботи з Moodle. Системні вимоги. Розміщення елементів в Moodle.

4

1

3

 

4.

Робота з курсом в Moodle. Ресурси курсу.

8

4

4

 

5.

Модуль функціональних можливостей –Анкетування (Survey). Види анкетування в Moodle.

2

1

1

 

6.

Модуль функціональних можливостей – Швидке опитування (Choice). Створення швидкого опитування. Робота з швидким опитуванням.

2

1

1

 

7.

ММодуль функціональних можливостей – глосарій. Створення глосарію.

2

1

1

 

8.

Модуль функціональних можливосте – Завдання (Assignment). Створення завдання. Робота із завданням

2

1

1

 

9.

Створення тестів

8

4

4

 

10.

Блоки. Загальні відомості о блоках. Додання блоку. Типи блоків.

4

2

2

 

11.

Фільтри. Поняття фільтра. Управління фільтрами.

2

1

1

 

12.

Адміністрування курсу в Moodle

4

2

2

 

13.

Презентація, розроблених студентами навчальних курсів.

4

 

4

 

14.

Залікове тестування

2

 

 

2

 

Всього:

52

21

29

2

Kонсультації

№ п/п

Теми занять

Розподіл часу

1.

Підготовка текстових матеріалів у форматі Microsoft Word, для розміщення в Moodle

3

2.

Робота з курсом в Moodle. Ресурси курсу.

4

3.

Анкетування (Survey).

1

4.

Швидке опитування (Choice). Створення швидкого опитування. Робота з швидким опитуванням.

1

5.

Глосарій. Створення глосарію.

1

6.

Завдання (Assignment). Створення завдання. Робота із завданням.

3

7.

Створення тестів

4

8.

Блоки. Додання блоку. Типи блоків

1

9.

Фільтри. Управління фільтрами.

1

10.

Адміністрування курсу в Moodle

1

Всього:

20

Самостійна робота|
Розроблення фрагменту дистанційного курсу з використанням e-learning платформи Moodle (3 модуля)

№ п/п

Занять

Розподіл часу

1.

Розроблення вступної частини:

 • Назва курсу;
 • Відомості про автора (з фотографією автора) курсу;
 • Анотація курсу (не більше 1 стор.);
 • Робоча програма курсу;
 • Зміст курсу;
 • Список використаних джерел.

 

6

2.

Розроблення змістовної частини курсу у платформі Moodle:

 1. Розроблення тексту 3-х модулів курсу, оформлений єдиним шрифтом (наприклад, Arial 12), кількістю — не менше 5 ресурсів по кожному модулю, об’єм одного ресурсу — не менше однієї сторінки А4 .
 2. Розроблення глосарію до 3-х модулів курсу (не менше 10-ти термінів).

10

 1. Використання в ресурсах графічного матеріалу (не менше трьох зображень у кожному модулі) у форматі .jpg або gif.
 2. Використання таблиць у ресурсах (не менше ніж 3 таблиці на весь фрагмент).
 3. Розроблення блоку тестів у вигляді окремого модулю у кількості не менше 20 запитань

10

 1. Розміщення анкет наступних типів: ATTLS, COOLES, «Критичної події».
 2. Формування: швидкого опитування, завдання.
 3. Розміщення блоків у курсі: HTML, випадковий термін глосарію, результат тестування, календар.

8

3.

Захист роботи в очній формі

2

Всього:

36

Загальна кількість кредитів ЕСTS/ годин

3/108

Примітка: фрагмент дистанційного курсу повинен бути виконаний та розміщений у платформі Moodle на сервері УІІТО. Для перевірки виконаної роботи необхідно відправити викладачеві наступні дані електронною

 • Прізвище, ім’я, по-батькові;
 • Логін та група;
 • Адреса (URL) розробленого фрагменту курсу.

 

On-line заявки

Заявка від організаціїПерсональна заявка на навчання

КОНТАКТИ

Координатори навчання:

Гущіна Людмила Олексіївна -
e-mail: guschina@ipo.kpi.ua

Логінова Світлана Володимирівна -
e-mail: lana@ipo.kpi.ualana@ukr.net

Телефони: (044) 204-99-63, (044) 204-99-65.

Адреса: 03056, м. Київ проспект Перемоги, 37,
корпус 1, (енергокрило), офіс 40, кімната 1