Головна сторінка     |     Про нас     |     Координати

Програма
курсу підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників
«Прості засоби створення та підтримки WEB-сторінки викладача»
(спеціальність «Інженерія програмного забезпечення »)

Мета курсу: навчити технології створення веб-сторінок за допомогою мови логічної розмітки HТML та інструментів та сервісів Google

Основні завдання:

 • засвоїти теоретичні відомості про розроблення веб-ресурсів, використовувані кодування, формати зображень, що застосовуються в Інтернеті, засоби публікації веб-сторінок в Інтернет.
 • здобути навички роботи з інструментами та сервісами мережі Інтернет, що використаються для створення WEB- ресурсів
 • здобути навички розроблення структури веб-сайту, створення логічної розмітки для сторінок сайту згідно із розробленою структурою, розміщення інформації на зверстаних сторінках;
 • виконати випускну роботу, яка включає проектування змісту веб-ресурсу та розроблення веб-сторінок ресурсу.

Вимоги до рівня підготовки слухача:

Знати основні відомості про Windows; вміти працювати з файлами та папками на локальному комп'ютері, з електронною поштою, відкривати сайти в Інтернеті.

Аудиторні заняття

№ п/п

Теми занять

Розподіл часу

Кількість годин

Лекції

Практичні заняття

Залік

1.

Загальні відомості про мережу Інтернет. Поняття домен, сайт, «гіпертекст». Системи контролю трафіку. Права інтелектуальної власності у мережі Інтернет

4

2

2

 

2.

Формати зображень, придатних для використання в Інтернет та їх особливості. Система пошуку зображень у мережі Інтернет

4

2

2

 

3.

Поняття візуального контент-маркетингу. Використання графічних редакторів для підготовки візуального контенту сайту. Огляд програми Adobe PhotoShop. Основні інструменти та функції

4

2

2

 

4.

Використання програми Adobe PhotoShop для пакетної обробки зображень та для створення gif-анімації

4

2

2

 

5.

Системи керування контентом. WEB - конструктори.
Створення сайту з використанням сервісу Jimdo-сайти.

4

2

2

 

6.

Файлообмінні мережі. Хмарні системи збереження даних. Використання хмарних систем при розробленні WEB-сторінки

4

2

2

 

7.

Платформа BLOGGER як сервіс Google для створення інформаційних WEB-ресурсів. Використання платформи BLOGGER як програми керування контентом

4

2

2

 

8.

Використання медіа-додатків у ПКК  BLOGGER

4

2

2

 

9.

Мова логічної розмітки HTML. Додаткові функціональні html інструменти WEB-мастерінгу

4

2

2

 

10.

Засоби публікації веб-сторінок в Інтернет, поняття хостингу. Сервіси WEB - мастерінгу

4

2

2

 

11.

Основи SEO оптимізації WEB- ресурсів. Схема лінкування сторінок

4

2

2

 

12.

Оптимізація структури сайту з урахуванням мети та задач користувача. Статистика. Правила написання статей та підготовка ілюстративного матеріалу. Віджети та плагіни

4

2

2

 

13.

Залікове заняття. Презентація випускних робіт

4

 

 

4

 

Всього:

52

24

24

4

Kонсультації

№ п/п

Теми занять

Розподіл часу

1.

Загальна інформація про мережу Інтернет. Вибір Домену та типу сайту. Можливості гіпертексту

2

2.

Використання графічних редакторів для підготовки візуального контенту сайту

2

3.

Мова логічної розмітки HTML. Додатковий HTML функціонал WEB-ресурсу

2

4.

СЕО-оптимізація сайту.

2

5.

Формати зображень, придатних для використання в Інтернет та їх особливості. Підбір кольорів для сайту

4

6.

Використання графічних пакетів для підготовки ілюстрацій та gif-анімацій. Огляд програми Adobe Photoshop

4

7.

Додаткові можливості інструментів WEB-мастерінгу

4

Всього:

20

Самостійна робота

№ п/п

Теми занять

Розподіл часу

1.

Проектування структури веб-ресурсу:

 • Виділення змістовних розділів
 • Проектування схеми перелінковки сторінок. Підготовлення контенту (текстів, ілюстрацій, тощо)

 

6

2.

Розроблення веб-сторінок ресурсу:

 • Вибір платформи та програмного рушия сторінки
 • Вибір шаблону
 • Створення навігаційного меню
 • Розмітка веб-сторінок (головна сторінка, контакти,опис курсів, список публікацій тощо) та їх оформлення
 • Підготовка та додавання мультимедійного контенту

 

30

Всього:

36

Загальна кількість кредитів ЕСTS/ годин

3,6/108

On-line заявка

КОНТАКТИ

Адреса для електронного листування:
e-mail: pkv.ipo.kpi@gmail.com

Координатори навчання:

Гущіна Людмила Олексіївна -
e-mail: guschina@ipo.kpi.ua

Логінова Світлана Володимирівна -
e-mail: lana@ipo.kpi.ua

Телефони: (044) 204-99-63, (044) 204-99-65.

Адреса:
03056, м. Київ проспект Перемоги, 37,
корпус 1, (енергокрило), офіс 40, кімната 1