Головна сторінка     |     Про нас     |     Координати

Програма
курсу підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників
«Комп‘ютерне тестування »
(спеціальність «Програмна інженерія»)

Мета курсу —навчити технології практичного створення та використання у навчальній діяльності викладача комп‘ютерних тестів навчальних досягнень у середовищі дистанційного навчання Мoodle.

Основні завдання —засвоїти теоретичні положення щодо створення тестів навчальних досягнень, практики проведення тематичного тестування, оброблення та інтерпретації результатів.

Здобути навички:

 • створення специфікації тесту,
 • написання тестових завдань та оформлення їх у шаблон,
 • роботи у системі дистанційного навчання Мoodle,
 • створення банку тестових завдань,
 • формування тесту, організації тестування,
 • реєстрації студентів на тестування, обліку результатів.

Виконати випускну роботу, яка включає:

 • Формулювання очікуваних результатів навчання зі свого предмету у термінах компетентностей
 • Розроблення специфікації тесту зі свого предмету
 • Розроблення банку тестових завдань (80-100 тестових завдань) відповідно до специфікації
 • Оформлення тестових завдань у шаблоні (шаблон надається)
 • Завантаження тестових завдань у платформі Мoodle
 • Формування з банку тестових завдань 2-х тестів відповідно до специфікації.
 • Реєстрації студентів для проходження пробного тестування
 • Забезпечення проходження пробного тестування студентами.
 • Оцінювання компетентностей студентів за результатами тестування
 • Оформлення результатів у електронний звіт, та надання його на перевірку викладачу

Вимоги до рівня підготовки слухача:

Повинен вміти :

 • Створювати та редагувати тексти у редакторі MS Word
 • Працювати на початковому рівні у програмі MS Excel
 • Працювати у середовищі Інтернет
 • Заповнювати електронні форми
 • Використовувати електронну пошту та мати персональну поштову скриньку

Аудиторні заняття

№ п/п

Теми занять

Розподіл часу

Кількість годин

Лекції

Практичні заняття

Залік

1

Вступ. Огляд курсу. Вхідне тестування

4

2

2

 

2

Тестування. Основні положення теорії тестування. Специфікація тесту

2

2

 

 

3

Навчання що базується на компетентностях. Основні принципи та поняття. Національна рамка кваліфікацій

4

4

 

 

4

Репозитарій компетентностей. Структура, функціональність та принципи роботи

4

2

2

 

5

Формулювання кінцевих результатів навчання в термінах компететностей

4

2

2

 

6

Технологічний цикл розробки тесту. Формати тестових завдань і правила їх написання

8

2

6

 

7

Тестування у системі moodle. Інструментальні засоби розробника тестових завдань

4

2

2

 

8

Поняття оцінювання і його схема. Шкали і критерії. Параметри тестів та тестових завдань у системі moodle

2

2

 

 

9

Візуалізація результатів тестування. Характеристики тесту і тестових завдань

4

2

2

 

10

Практика організації поточного та тематичного тестування. Центр тестування ВНЗ

4

2

2

 

11

Застосування тестових технологій у дистанційному навчанні

4

4

 

 

12

Практика оцінювання навчальних досягнень у термінах компетентностей.

6

2

4

 

13

Залік

2

 

 

2

Всього

52

28

22

2

Консультації, випускна робота

№ п/п

Теми занять

Розподіл часу

1

Тестування. Основні положення теорії тестування. Специфікація тесту

2

2

Формулювання кінцевих результатів навчання в термінах компететностей

4

3

Тестування у системі moodle. Інструментальні засоби розробника тестових завдань

4

4

Практика організації поточного та тематичного тестування. Центр тестування ВНЗ

4

5

Практика оцінювання навчальних досягнень у термінах компетентностей

4

6

Підготовка та захист курсової роботи

2

Всього:

20

Самостійна робота

№ п/п

Теми занять

Розподіл часу

1

Опис очікуваних результатів навчання. Формування описів компетентностей для навчального тесту.

4

2

Розроблення специфікації тесту (тестів)

2

3

Розроблення тестових завдань відповідно до специфікації.

8

4

Компоновка тестів. Розміщення тестів в систему тестування Moodle

6

5

Проведення пробного тестування.

8

6

Оцінювання компетентностей студентів / слухачів

4

7

Оформлення результатів.

4

Всього:

36

Загальна кількість кредитів ЕСTS/ годин

3/108

On-line заявка

КОНТАКТИ

Адреса для електронного листування:
e-mail: pkv.ipo.kpi@gmail.com

Координатори навчання:

Гущіна Людмила Олексіївна -
e-mail: guschina@ipo.kpi.ua

Логінова Світлана Володимирівна -
e-mail: lana@ipo.kpi.ua, lana@ukr.net

Телефони: (044) 204-99-63, (044) 204-99-65.

Адреса:
03056, м. Київ проспект Перемоги, 37,
корпус 1, (енергокрило), офіс 40, кімната 1