Головна сторінка     |     Про нас     |     Координати

Програма
курсу підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників
«Комп’ютерна грамотність викладача. Рівень поглиблений»
(спеціальність «Програмна інженерія»)

Мета курсу: забезпечити поглиблене вивчення можливостей прикладних програм офісного призначення та напрацювання навичок їх використання в діяльності викладача та розширити уявлення про застосування сучасних інформаційних технологій в навчанні студентів.

Основні завдання:

 • засвоїти основні принципи електронного документообігу та функціональні можливості пакету офісних програм, які можуть бути використані у діяльності викладача, а також сформувати уявлення про можливості технологій дистанційного навчання.
 • здобути навички:
 • грамотно форматувати складні та великі документи та готувати їх до друку.
 • автоматизувати роботу з текстовим редактором за рахунок макросів, шаблонів, стилів, настроювань користувача;
 • вставляти графічні об'єкти, зміст, посилання, перехресні посилання, списки ілюстрацій, таблиць, покажчиків;
 • створювати поштові розсилання та інші зв’язані документи;
 • грамотно використовувати засоби електронних таблиць для обчислення різних типів, ефективно застосовувати форматування, використовувати функції різних категорій, захищати робочі аркуші й книги, забезпечувати побудову діаграм і графіків.
 • створювати презентації на основі шаблонів, працювати з текстом, малюнками, схемами й діаграмами на слайдах, застосовувати ефекти анімації, додавати інтерактивні елементи керування, керувати презентацією.
 • додавати ефекти зміни слайдів й анімації, підготовляти роздавальні матеріали.

Вимоги до рівня підготовки случала:

Курс призначено для слухачів, які хочуть поглибити та вдосконалити свій досвід роботи з прикладними програмами офісного призначення: текстовим редактором, електронними таблицями та програмою підготовки презентацій.

Для навчання за курсом слухач повинен вміти:

 • вільно виконувати набір тексту з клавіатури;
 • виконувати операції з файлами (збереження, перейменування, копіювання, видалення, пошук);
 • грамотно виконувати форматування текстових документів з використанням списків, таблиць, табуляції, вставлення графічних об’єктів.

Аудиторні заняття

№ п/п

Теми занять

Розподіл часу

Кількість годин

Лекції

Практичні заняття

Залік

1

Робота з текстовим редактором

1.1

Функціональне призначення програм пакету Microsoft Office 2007.
Нові можливості Microsoft Office Word 2007. Інтерфейс Word 2007.
Стрічка, вкладки, групи, панель швидкого доступу, міні-панель форматування. Настроювання вікна, режимів роботи, панелі швидкого доступу. Настроювання програми Word 2007 користувачем. Довідкова система. Меню Microsoft Office. Типи файлів.

3

2

1

 

2

Введення та редагування тексту

 

 

 

 

2.1

Правила введення тексту. Спеціальні символи. Зміна регістру. Автотекст. Виділення фрагментів документа. Навігація по документу. Перевірка правопису. Пошук і заміна.

1

 

1

 

2.2

Форматування елементів тексту за допомогою звичайних інструментів. Елементи форматування: шрифти, абзаці,списки, таблиці, графічні об’єкти. Типові помилки. Табуляція. Інструмент "формат за зразком". Використовування режиму "Пошук і заміна" для форматування

6

1

5

 

3

Робота з великими документами

3.1

Параметри документа. Нумерація сторінок. Колонтитули.

2

1

2

 

3.2

Стилі. Застосування експрес-стилів. Області задач "Стилі та форматування", "Інспектор стилів" та "Показати форматування". Створення, зміна, копіювання стилів.

4

1

3

 

4

Засоби автоматизації роботи з документом

4.1

Виноски, закладки, Назви, перехресні посилання. списки літератури. Автоматичне створення змісту, списку ілюстрацій, таблиць, формул.

2

1

1

 

4.2

Засоби рецензування документа. Статистика. Шаблони Інші питання з використання пакету програм Microsoft Office

2

1

1

 

5

Робота з електронними таблицями

5.1

Функціональне призначення програми Excel. Нові можливості Excel 2007. Інтерфейс програми. Налаштування користувацького інтерфейсу. Робота з файлами Excel. Робоча книга. Робочий аркуш. Переміщення по робочому аркушу. Виділення елементів аркуша, книги. Операції з робочим аркушем. Способи введення та редагування даних. Типи даних. Автозавершення, автозаповнення та інші засоби прискорення введення даних. Форматування в Excel Підготовка документа до друку

4

2

2

5.2

Обчислення за допомогою формул. Формули. Оператори. Правила запису. Введення. Використання посилань. Абсолютна, відносна адресація. Помилки у формулах

4

1

3

5.3

Функції Excel 2007. Майстер функцій. Формат запису функцій. Імена функцій. Аргументи функцій. Типи функцій. Функції підрахунку й підсумовування. Математичні, статистичні, текстові, логічні функції

8

2

6

5.4

Візуалізація даних. Умовне форматування. Діаграми й графіки. Типи діаграм. Створення діаграм. Форматування діаграм та їх елементів. Створення шаблонів діаграм

4

2

2

6

Робота с великими таблицями

6.1

Бази даних в Excel. Сортування й фільтрація даних. Проміжні підсумки. Таблиця Excel 2007

4

1

3

7

Створення презентацій

7.1

Робота з програмою підготовки презентацій Microsoft PowerPoint. Вікно програми. Режими. Структура презентації. Слайди: розмітка, дизайн, анімація. Об'єкти. Нотатки. Видачі. Друк. Демонстрація. Використання шаблонів. Типи та параметри збереження. Настроювання параметрів презентації. Управління демонстрацією

4

1

3

7.2

Створення та демонстрація власної презентації

2

 

2

Залік

2

2

Всього:

52

16

34

2

Консультації

№ п/п

Теми занять

Розподіл часу

1.

Робота з текстовим редактором Microsoft Word 2007

8

2.

Робота з електронними таблицями Excel 2007

8

3.

Робота з програмою презентації PowerPoint 2007

4

Всього:

20

Самостійна робота

№ п/п

Теми занять

Розподіл часу

1.

Навчання за дистанційним курсом "Microsoft Office 2007. Word". Виконання завдань з використання текстового редактора

14

2.

Виконання завдань з використання електронних таблиць Excel 2007

12

3.

Створення власної презентації

10

Всього:

36

Загальна кількість кредитів ЕСTS/ годин

3/108

On-line заявки

Заявка від організаціїПерсональна заявка на навчання

КОНТАКТИ

Координатори навчання:

Гущіна Людмила Олексіївна -
e-mail: guschina@ipo.kpi.ua

Логінова Світлана Володимирівна -
e-mail: lana@ukr.net

Телефони: (044) 454-99-63, (044) 454-99-65.

Адреса: 03056, м. Київ проспект Перемоги, 37,
корпус 1, (енергокрило), офіс 40, кімната 1