Головна сторінка     |     Про нас     |     Координати

Підвищення кваліфікації для співробітників НТУУ «КПІ»

Програма
курсу підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників
«Базова комп'ютерна підготовка (Microsoft Word 2007, PowerPoint 2007)»
(спеціальність «Педагогіка вищої школи»)

Мета курсу: забезпечити вивчення нових розширених можливостей текстового редактора Microsoft Word 2007 та програми підготовки презентацій PowerPoint 2007 та напрацювання навичок їх використання в діяльності викладача; розширити уявлення про новий пакет засобів для створення документів та зручної роботи користувача, що допомагають швидко створювати документи професійної якості.

Основні завдання:

 • засвоїти основні прийоми роботи в текстовому редакторі Word 2007
 • напрацювати навички створення та редагування текстового документу
 • напрацювати навички форматування елементів тексту та документа в цілому
 • вставляти графічні об'єкти, зміст, посилання, перехресні посилання, списки ілюстрацій, таблиць, покажчиків;
 • автоматизувати роботу з текстовим редактором за рахунок шаблонів, стилів, настроювань користувача;
 • грамотного форматувати складні та великі документи та готувати їх до друку
 • створювати поштові розсилання та інші зв'язані документи;
 • створювати презентації на основі шаблонів, працювати з текстом, малюнками, схемами й діаграмами на слайдах, застосовувати ефекти анімації, додавати інтерактивні елементи керування, керувати презентацією.
 • додавати ефекти зміни слайдів й анімації, підготовляти роздавальні матеріали.

Вимоги до рівня підготовки слухача:

Курс призначено для слухачів, які вже мають досвід роботи з будь-якою версією текстового редактора Microsoft Word, та хочуть оволодіти грамотною та ефективною роботою в текстовому редакторі Microsoft Word 2007, а також навчитись створювати ефективні презентації за допомогою програми PowerPoint 2007.

Для навчання за курсом слухач повинен вміти:

 • вільно виконувати набір тексту з клавіатури;
 • виконувати операції з файлами (збереження, перейменування, копіювання, видалення, пошук);
 • виконувати форматування текстових документів з використанням списків, таблиць, табуляції, вставлення малюнків.

Аудиторні заняття

№ п/п

Теми занять

Розподіл часу

1

Робота з текстовим редактором

 

 

 

 

 

Функціональне призначення програм пакету Microsoft Office 2007.

Нові можливості Microsoft Office Word 2007.

Інтерфейс Word 2007. Стрічка, вкладки, групи, панель швидкого доступу, міні-панель форматування. Настроювання вікна, режимів роботи, панелі швидкого доступу. Настроювання програми Word 2007 користувачем. Довідкова система.

3

2

1

 

2

Створення та збереження документу

 

 

 

 

 

Меню Microsoft Office. Типи файлів.

1

1

 

 

3

Введення тексту

 

 

 

 

 

Правила введення тексту. Вставка спеціальних символів. Зміна регістру. Автоматичне введення тексту, що часто використовується (експрес-блоки).

3

1

 

2

4

Редагування тексту

 

 

 

 

 

Виділення фрагментів документа. Навігація по документу. Перевірка правопису. Пошук і заміна.

1

 

 

1

5

Форматування елементів тексту

 

 

 

 

 

Форматування шрифтів.

2

 

 

2

 

Форматування абзаців.

2

 

 

2

 

Списки. Марковані, нумеровані, багаторівневі. Колонки. Табуляція.

4

1

1

2

 

Інструмент "формат за зразком". Використання режиму пошуку й заміни для форматування.

Застосування експрес-стилів. Операції зі стилями: створення, зміна, копіювання.

4

1

1

2

 

Створення та форматування таблиць. Робота з таблицями. Експрес-таблиці. Таблиці Excel. Стилі таблиць. Вставка формул й обчислення в таблицях. Побудова діаграм на основі таблиць.

4

1

2

1

 

Графічні зображення в текстових документах. Вставка малюнків й їхнє форматування. Вставка автофігур. Групування графічних об'єктів. Схематичні діаграми SmartArt. Редактор формул.

4

1

1

2

6

Форматування документа

 

 

 

 

 

Форматування документа в текстовому редакторі Word. Параметри документа. Нумерація сторінок. Колонтитули.

Теми. Вставка експрес-блоків (титульних сторінок, колонтитулів).

Друк документа.

2

1

1

 

7

Засоби автоматизації роботи з документом

 

 

 

 

 

Поля. Виноски, закладки, списки літератури. Назви, перехресні посилання. Автоматичне створення змісту, списку ілюстрацій, таблиць, формул.

2

1

1

 

Засоби рецензування документа. Злиття документів. Підготовка розсилання. Шаблони. Макроси. Інші питання з використання пакету програм Microsoft Office

4

2

2

 

8

Робота з програмою підготовки презентацій PowerPoint.

 

 

 

 

 

Вікно програми. Режими. Структура презентації. Слайди: розмітка, дизайн, анімація. Шаблони. Типи та параметри збереження. Настроювання параметрів презентації. Нотатки. Демонстрація.

4

2

2

 

 

Всього:

40

 

 

 

Самостійна робота. Консультації. Випускна робота.

№ п/п

Теми занять

Розподіл часу

1.

Дистанційне навчання за допомогою засобів веб-вузла Microsoft Office Online

16

2.

Виконання практичних завдань.

16

Всього:

32

Загальна кількість годин:                                                                                                        72

On-line заявка

КОНТАКТИ

Адреса для електронного листування:
e-mail: pkv.ipo.kpi@gmail.com

Координатори навчання:

Гущіна Людмила Олексіївна -
e-mail: guschina@ipo.kpi.ua

Логінова Світлана Володимирівна -
e-mail: lana@ipo.kpi.ua, lana@ukr.net

Телефони: (044) 204-99-63, (044) 204-99-65.

Адреса:
03056, м. Київ проспект Перемоги, 37,
корпус 1, (енергокрило), офіс 40, кімната 1