Головна сторінка     |     Про нас     |     On-line заявка     |     Координати

Підвищення кваліфікації для співробітників НТУУ «КПІ»

Програма
курсу підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників
«Німецька мова»
рівень «Початковий»

Мета курсу: Забезпечити розвиток всіх мовленнєвих навичок: читання, письма, говоріння та, слухання. Навчити реагувати на прості репліки іноземною мовою, уміти розповідати про себе та свою сім'ю, про плани на майбутнє, навчити спілкуватись англійською мовою у магазині, ресторані тощо.

Основні завдання:

 • навчити знайомитися, ставити запитання та давати на них відповідь,реагувати на отриману інформацію;
 • розповісти про себе, свою сім'ю, роботу, своє місто;
 • розповісти про свій робочий день;
 • розповісти про свою відпустку та дозвілля;
 • уміти спілкуватись у магазині, ресторані, театрі;
 • розповісти про плани на майбутнє тощо.

Вимоги до рівня підготовки слухача:

Курс орієнтований на навчання слухачів, які ніколи не вивчали німецьку мову, або втратили практично всі раніше набуті навички.

Аудиторні заняття

№ п/п

Теми занять

Розподіл часу

Кількість годин

Лекції

Практичні заняття

Самостійна робота

1.

Лексика:Familie Знайомство, привітання

Граматика: порядок слів у розповідному ти питальному реченнях; теперішній час (Präsens) слабких дієслів.

3

1

2

 

2.

Лексика: Lebenslauf.

Граматика: теперішній час (Präsens) сильних дієслів. Дієслова з відокремлюваними префіксами у Präsens

4

1

2

1

3.

Граматика: наказовий спосіб дієслова,

3

1

2

 

4.

Лексика: Haushalt. Küche

Граматика: Bідмінювання артиклів, відмінювання іменників, заперечення „nicht" „kein"

4

1

2

1

5.

Лексика: Im Restourant

Граматика: Часові форми дієслова в активі  - загальний огляд. Präteritum

4

1

2

1

6.

Лексика: die Stadt

Граматика: Perfekt дієслів з haben. Три форми дієслова

4

1

2

1

7.

Лексика: Im Warenhaus

Граматика: Perfekt з дієсловом sein

4

1

2

1

8.

Лексика:. Прощання

Граматика: Відмінювання прикметників. Порядкові числівники.

4

1

2

1

9.

Лексика: Mein Beruf

Граматика: Ступені порівняння прикметників та прислівників. Словотворення: Дієслова з невідокремленими префіксами.

4

1

2

 

10.

Лексика: Die Reise Mein Urlaub

Граматика: відмінювання особових та присвійних займенників. Множина іменників. Зворотні дієслова

3

1

2

11.

Лексика: Im Theater

Граматика: Прийменники з Dativ

4

1

2

12.

Лексика: Дозвілля

Граматика: Модальні дієслова Ситуації: Побажання

4

1

2

1

13.

Граматика: прийменники з Dativ, Akkusitiv

4

1

2

14.

Plusquamperfekt в активі

4

1

2

1

15.

Займенник "man"

4

1

2

1

16.

Повторення вивченого матеріалу

4

1

2

1

Всього:

58

16

32

10

Форма навчання

 

 • Аудиторні заняття (очне навчання)
 • Самостійна робота, консультації, випускна робота ( з використанням технологій дистанційного навчання)

 

Місце навчання

Заняття, в основному, відбуватимуться у приміщенні УІІТО за адресою:

пр-т Перемоги, 37, НТУУ «КПІ», корп.1, к. 258, 262

Умови вступу

Для зарахування на навчання науково-педагогічних працівників у 2011/2012 н.р. необхідно:

 • науково-педагогічним працівникам заповнити і подати завідувачеві кафедрою ЗАЯВКУ (Додаток 1);
 • завідувачам кафедр - підписати всі заявки і подати деканам факультетів/директорам інститутів;
 • деканам факультетів/директорам інститутів скласти і затвердити ГРАФІК (Додаток 2) і надати його разом із ЗАЯВКАМИ до НМК "ІПО"

 

КОНТАКТИ

Координатори навчання:

Чупріна Маргарита Олександрівна -
e-mail: chuprina@udec.ntu-kpi.kiev.ua

Кресан Тетяна Василівна -
e-mail: t-kresan@ukr.net

Адреса: 03056, м. Київ проспект Перемоги, 37, корпус 1, енергокрило, офіс 40, кімната 1

телефони (044) 454-99-63, (044) 454-99-65.