Головна сторінка     |     Про нас     |     Координати

Програма
курсу підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників

“English for Scientific Communication”
(спеціальності «Філологія»)

Мета курсу: розвинути у слухачів навички та сформувати уміння спілкування англійською мовою у різних соціальних (життєвих) ситуаціях, наприклад, під час подорожей, навчання, стажування, чи просто повсякденного спілкування із іноземними колегами чи носіями мови.

Основні завдання: засвоїти знання за індивідуальною програмою та виконати випускну роботу.

Вимоги до рівня підготовки слухача:

Курс «English for Travelling and Socializing» розрахований  на  слухачів  із середнім рівнем володіння англійською (pre-intermediate, intermediate), які можуть розуміти тексти та підтримувати бесіди на повсякденні теми. Розроблені матеріали будуть  корисними та цікавими для всіх,  хто має бажання  навчитись спілкуванню під час відряджень чи подорожей. Комунікативні вправи, а також рольові ігри та сучасний матеріал роблять даний курс ефективним та цікавим.

Аудиторні заняття

№ п/п

Теми занять

Кількість годин

Different ways of travelling

1

Airports/ Airplanes

3

2.

When you are travelling

3

3

The best way to get there

3

Hotels/Accommodations

4

Reservations and Checking in

3

5

Facilities: Enjoy your stay!

3

6

Giving information and the best hotel for you

3

Restaurants/Bars/Eating out

7

Shall we go out for dinner?

3

8

May I take your order?

3

9

Welcome to our restaurant!

3

Shopping / Buying things

10

How much is it?

3

11

I’d like a refund, please

3

Sightseeing/Entertaining

12

It’s an amazing place

3

Health/ Safety

13

A visit to a doctor

3

In a bank

14

I’d like to open an account

3

Meeting and talking to  people

15

How are things? Opening a conversation

3

16

Making conversations

3

 

Разом

48

 

Самостійна робота. Консультації. Випускна робота

Теми занять

Розподіл часу

Виконання самостійної роботи з підготовки профілю

10

Всього

10

 

 

Загальна кількість годин

58

 

On-line заявки

Заявка від організаціїПерсональна заявка на навчання

КОНТАКТИ

Координатори навчання:

Гущіна Людмила Олексіївна -
e-mail: guschina@ipo.kpi.ua

Логінова Світлана Володимирівна -
e-mail: lana@ipo.kpi.ua

телефони: (044) 204-99-63, (044) 204-99-65.

Адреса: 03056, м. Київ проспект Перемоги, 37, корпус 1, енергокрило, офіс 40, кімната 1