Головна сторінка     |     Про нас     |     On-line заявка     |     Координати

Програма
курсу підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників
«Англійська мова»
рівень «Початковий» (Starter/Beginner)

Мета курсу: Забезпечити розвиток всіх мовленнєвих навичок: читання, письма, говоріння та слухання. Навчити реагувати на прості репліки іноземною мовою, уміти розповідати про себе та свою сім'ю, про плани на майбутнє, навчити спілкуватись англійською мовою в повсякденних ситуаціях.

Основні завдання:

  • навчити знайомитися, ставити запитання та давати на них відповідь, сприймати елементарну інформацію;
  • розповісти про себе, свою сім'ю, роботу, своє місто;
  • розповісти про свій робочий день;
  • розповісти про своє дозвілля;
  • розповісти про свої вподобання;
  • уміти спілкуватися у магазині, ресторані та інших громадських місцях.

Вимоги до рівня підготовки слухача:

Курс орієнтований на навчання слухачів, які ніколи не вивчали англійську мову, або втратили майже всі раніше набуті навички.

Аудиторні заняття

№ п/п

Теми занять

Розподіл часу

Кількість годин

Лекції

Практичні заняття

Самостійна робота

1.

Лексика: Nice to meet you. Знайомство, привітання, прощання. Професії.
Граматика: особові займенники; неозначений артикль a/an з професіями.

2

1

1

2.

Лексика: How old are you? Числа. Лексика для використання на заняттях з англійської мови.
Граматика: Дієслово tobe теперішнього часу із займенниками I, you.

3

1

1

1

3.

Лексика: Countries and nationalities. Країни та національності.
Граматика: дієслово tobe у теперішньому часі з I та you; порядок слів у питальному реченні.

3

1

1

1

4.

Лексика: Complete the form. Особиста інформація для заповнення анкет.
Граматика: Питальні, стверджувальні та заперечні речення з дієсловом tobe теперішнього часу однини.

2

1

1

 

5.

Лексика: In a different country. В іншій країні.
Граматика: Множина іменників; дієслово tobe теперішнього часу з we, you, they (множини).

5

1

3

1

6.

Лексика: In a café. У кафе (їжа, ціни, замовлення та подяка)
Граматика: This/these, that/those. Питальні речення типу Can I have...?

2

1

1

 

7.

Лексика: Around town. У місті. Прийменники місця.
Граматика: Thereis/thereare для описів.

5

1

3

1

8.

Лексика:. Near my home. Біля мого будинку.
Граматика: A, some , any у стверджувальних, заперечних та питальних реченнях.

5

1

3

1

9.

Лексика: Family. Сім'я.
Граматика: Possessive 's та присвійні займенники.

3

1

1

1

10.

Лексика: Everyday routine. Повсякденні справи.
Граматика: дієслова у теперішньому часі з Iу стверджувальних, питальних та заперечних реченнях.

5

1

3

1

11.

Лексика: Personal possessions. In the shop. Особисті речі. У магазині.

4

1

3

12.

Лексика: We both like... Дієслова вподобань.
Граматика: Subject and Object Pronouns. Дієслова теперішнього часу однини з he, she у стверджувальних, питальних та заперечних реченнях.

2

1

1

 

13.

Лексика: Time. Котра година?

2

1

1

14.

Лексика: Your working day. Ваш робочий день. Дні тижня.
Граматика: Прислівники часу.

5

1

3

1

15.

Лексика: Free time. Вільний час.

5

1

3

1

16.

Повторення вивченого матеріалу

5

1

3

1

Всього:

58

16

32

10

On-line заявки

Заявка від організаціїПерсональна заявка на навчання

КОНТАКТИ

Координатори навчання:

Гущіна Людмила Олексіївна -
e-mail: guschina@ipo.kpi.ua

Логінова Світлана Володимирівна -
e-mail: lana@ipo.kpi.ua

телефони: (044) 204-99-63, (044) 204-99-65.

Адреса: 03056, м. Київ проспект Перемоги, 37, корпус 1, енергокрило, офіс 40, кімната 1