Головна сторінка     |     Про нас     |     Координати

Програма
курсу підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників

“English for Scientific Communication”
(спеціальності «Філологія»)

Мета курсу: розвинути у слухачів навички та сформувати уміння міжкультурного спілкування у найбільш поширених ситуаціях наукового та професійного середовища, а саме: знайомство та спілкування з колегами, виїзд за кордон, участь у різноманітних наукових заходах, переговорах та дискусіях, обговоренні та вирішенні проблем, виступ з презентацією та участь у відео конференціях; спілкування по телефону та Інтернету, неформальне спілкування.

Основні завдання: засвоїти знання за індивідуальною програмою та виконати випускну роботу.

Вимоги до рівня підготовки слухача:

Курс буде корисний слухачам із середнім рівнем володіння англійською (pre-intermediate – intermediate), які можуть розуміти тексти і підтримувати бесіди на повсякденні теми та хотіли б навчитись спілкуванню в науковому та професійному середовищі і поширити свій словниковий запас. Комунікативні вправи, а також рольові ігри та автентичний матеріал роблять курс ефективним і цікавим. Самостійна робота включає вправи для опанування навичок письма (написання листів, наукових анотацій, звітів, презентацій) і виконується дистанційно.

Аудиторні заняття

№ п/п

Модуль

 

Розділ

 

Мовні аспекти

Кількість годин

1.

Communicating as a Scientist

Спілкуємось як науковець

 

Introducing yourself to Scientific Audiences

Знайомство. Науково-дослідницька діяльність

 

Narrative Tenses. Used to

6

2.

Focusing on the Research

Говоримо про дослідження

 

Speaking and Writing about your Scientific Research

Обговорення наукових досліджень

 

 

Describing Changes. Present Perfect and Past Simple

6

3.

Establishing International Scientific Contacts

Встановлюємо міжнародні наукові зв’язки

 

 

 • Arranging Meetings

 • Chatting and Video conferencing

Узгодження зустрічей. Чат та відеоконференції

 

Asking and Answering Questions

6

4.

Going Abroad

Виїжджаємо за кордон

 

Travelling and socializing abroad

Подорожі та спілкування

 

 

Obeying the Rules. Modal Verbs and The Imperative

6

5.

Performing on the International Stage

Представляємо дослідження на міжнародному рівні

 

 

 • Scientific conferences and related gatherings
 • Giving Oral Presentations

Наукові конференції та поточні зустрічі. Підготовка презентацій.

 

 

Comparison. Fractions and Percentages

6

6.

Interacting During Conference Sessions

Спілкуємось під час конференцій

 

 

 

 • Dealing with Q and A sessions after presentations
 • Expressing your opinions
 • Participating in Discussions

Корисні вирази для участі у дискусіях

 

Reported Speech. Reporting Verbs. Expressing Contrast.

6

7.

Networking at International Conferences

Налагоджуємо зв’язки під час міжнародних конференцій

 

 

 • Talking about Possibilities
 • Reaching an Agreement
 • Informal Communication

Корисні вирази для досягнення домовленості та неформального спілкування

 

 

Passive Constructions. Conditionals.

6

8.

Keeping in Touch

Залишаємось на зв’язку

 

 

 • Talking about Plans

 • Discussing Innovations

 • Writing follow-up
  e-mails

Плани на майбутнє. Інновації

 

Expressing the Future. Developing or Changing Situations.

6

 

Разом

 

 

 

 

48

 

Самостійна робота. Консультації. Випускна робота

Теми занять

Розподіл часу

Виконання самостійної роботи з підготовки профілю

10

Всьго

10

 

 

Загальна кількість годин

58

 

 

On-line заявки

Заявка від організаціїПерсональна заявка на навчання

КОНТАКТИ

Координатори навчання:

Гущіна Людмила Олексіївна -
e-mail: guschina@ipo.kpi.ua

Логінова Світлана Володимирівна -
e-mail: lana@ipo.kpi.ua

телефони: (044) 204-99-63, (044) 204-99-65.

Адреса: 03056, м. Київ проспект Перемоги, 37, корпус 1, енергокрило, офіс 40, кімната 1