Головна сторінка     |     Про нас     |     On-line заявка     |     Координати

Програма
курсу підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників
«Англійська мова»
рівень «Нижче середнього» (Pre-Intermediate)

Мета курсу: Розвиток всіх мовленнєвих навичок слухачів: говоріння, слухання, читання, письма, розуміння іноземної мови, з акцентом на розмовних вправах, роботі в парах та в групах.

Основні завдання:

  • навчитися приймати участь у нескладній дискусії, висловлювати свою думку та обґрунтовувати її;
  • навчитися орієнтуватися в побутових ситуаціях, що можуть виникнути під час подорожі в англомовній країні;
  • навчитися розуміти зміст тексту, передати його своїми словами, відповісти на запитання;
  • навчитися зв'язано розповідати про свій досвід, минуле, плани на майбутнє тощо;
  • засвоїти граматичні конструкції в об'ємі даного рівня (pre-intermediate)

Вимоги до рівня підготовки слухача:

Курс орієнтований на навчання слухачів, які вже вивчали англійську мову раніше на базових рівнях (beginner та elementary), а також на тих, які володіли мовою на середньому рівні, але через відсутність практики втратили розмовні навички.

Аудиторні заняття

№ з/п

Теми занять

Розподіл часу

Кількість годин

Лекції

Практичні заняття

Самостійна робота

1.

Лексика: Біографічні відомості. Традиції та звичаї минулого століття. Ваші можливості в минулому і тепер.
Граматика: Past Simple. Used to/didn't use to. Could and be good at for the past

2

1

1

2.

Лексика: Особисті речі. Погода, одяг та пори року. Життя в тяжких погодних умовах.
Граматика: Present Simple and Continuous. Possessive adjectives/pronouns.

2

 

1

1

3.

Лексика: Весільні традиції країн. Країни та континенти. Планування відпустки.
Граматика: Giving advice: should/shouldn't. The future with going to.

2

1

1

 

4.

Лексика: порівняльні ступені прикметників для опису місць, об'єктів, характеру людини, тощо.
Граматика: comparisons/superlatives

2

1

1

 

5.

Лексика: Активний відпочинок та спортивний досвід.
Граматика: Present Perfect/Past Simple. Present Perfect with yet and already

4

1

2

1

6.

Лексика: В офісі. Американська та Британська англійська стосовно одягу та офісних термінів.
Граматика: Verb + noun combinations, can/could/shall/will for offers and requests. Have/had to for obligations.

2

1

1

 

7.

Лексика: Мильні опери.
Граматика: Will/won't for future predictions.

2

1

1

 

8.

Лексика: Магазини та галузь обслуговування - вибір та його обґрунтування.
Граматика: Because / for and infinitive of purpose.

2

 

1

1

9.

Лексика: Їжа та напої. Здорове чи нездорове харчування.
Граматика: Some, any, much, many, a lot of.

2

1

1

 

10.

Лексика: Театральні шоу.
Граматика: A/an and the.

2

1

1

 

11.

Лексика: Опис минулих подій в розповідях.
Граматика: Past Simple and Past Continuous.

2

1

1

12.

Лексика: Людська поведінка, наслідки, майбутні можливості та вплив реклами.
Граматика: If - sentences; Zero Conditional/First Conditional

4

1

2

1

13.

Лексика: Кар'єра та улюблена робота. Звички. Фразові дієслова.
Граматика: Like + ing/would like + infinitive with to. Other verbs with ing form/infinitive with to

2

1

1

 

14.

Лексика: Продукти споживання, сировина.
Граматика: Present Simple Passive.

2

 

1

1

15.

Лексика: Їжа. Планування меню. Висловлювання про час. Прийменники.
Граматика: The future with going to and will. Present continuous for future time

2

1

1

 

16.

Лексика: Самопочуття. Захворювання. Тіло людини. Думки та почуття людини
Граматика: Adjectives ending in -ed and -ing. So + adjective / such + noun

2

1

1

 

17.

Лексика: Модальні дієслова для домовленостей та припущень.
Граматика: Have to, don't have to, mustn't. May, can, could for permission. Present deduction with must be, might be, can't be.

4

1

2

1

18.

Лексика: Відомі злочини.
Граматика: Past simple passive.

2

1

1

 

19.

Лексика: Щоденні справи та робота.
Граматика: Subject and non-subject questions, present simple

2

1

1

 

20.

Лексика: Побутова техніка та її використання.
Граматика: Relative clauses with which, that, who and where

2

 

1

1

21.

Лексика: Помешкання. Меблі. Елементи інтер'єру. Імміграція
Граматика: Present perfect to describe present result  Present perfect with for/since

4

1

2

1

22.

Лексика: Поради щодо вирішення проблем. Іменники та дієслова, побудова слів
Граматика: Making and responding to suggestions

2

1

1

 

23.

Лексика: Умовні ситуації. Вечірки.
Граматика: Would + infinitive (without to). Second conditional.

4

1

2

1

24.

Повторення вивченого матеріалу

2

 

1

1

Всього:

58

19

29

10

On-line заявки

Заявка від організаціїПерсональна заявка на навчання

КОНТАКТИ

Координатори навчання:

Гущіна Людмила Олексіївна -
e-mail: guschina@ipo.kpi.ua

Логінова Світлана Володимирівна -
e-mail: lana@ipo.kpi.ua

телефони: (044) 204-99-63, (044) 204-99-65.

Адреса: 03056, м. Київ проспект Перемоги, 37, корпус 1, енергокрило, офіс 40, кімната 1