Головна сторінка     |     Про нас     |     On-line заявка     |     Координати

Програма
курсу підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників
«Англійська мова»
рівень «Середній» (Intermediate)

Мета курсу: Розвиток всіх мовленнєвих навичок слухачів: говоріння, слухання, читання, письма; значну частину часу приділити розмовним вправам, роботі в парах та в групах.

Основні завдання:

  • Навчити розуміти основні моменти знайомого матеріалу з певної теми - освіта, погода, гроші т.д;
  • Навчити справлятися з ситуаціями, що можуть виникнути під час подорожі в англомовній країні;
  • Навчити відтворювати зв'язний незнайомий текст, висловлювати свою думку стосовно головної мети тексту;
  • Навчити описувати події, розповідати про досвід, мрії, надії та прагнення;
  • Навчити швидко давати пояснення планам та думкам;
  • Розвивати вільне володіння англійською мовою.

Вимоги до рівня підготовки слухача:

Курс орієнтований на навчання слухачів, що вже раніше вивчали англійську мову на рівні нижче середнього і бажають підвищити свій рівень, а також на тих, хто володіли мовою на середньому рівні, проте дещо забули і бажають відновити знання.

Аудиторні заняття

№ п/п

Теми занять

Розподіл часу

Кількість годин

Лекції

Практичні заняття

Самостійна робота

1.

Лексика: Telling stories and exaggerating events. 
Граматика: Past simple and continuous.
Мовленнєва компетенція: Вміти розповідати про події та робити перебільшення.

2

1

1

 

2.

Лексика: Telling stories and exaggerating events. 
Граматика: Past simple and continuous.
Мовленнєва компетенція: Вміти розповідати про події та робити перебільшення.

2

1

1

 

3.

Лексика: Making decisions and giving reasons for decisions.
Граматика: Future with will and going to.
Мовленнєва компетенція: Вміти розповідати  про свої рішення й обґрунтовувати їх.

2

1

1

 

4.

Лексика: Comparing careers.
Граматика: Comparatives and superlatives.
Мовленнєва компетенція: Вміти порівнювати професії/кар'єри.

3

 

2

1

5.

Лексика: Describing reasons for actions.
Граматика: Adverbs of purpose.
Мовленнєва компетенція: Вміти описувати вміння й складнощі.

3

 

2

1

6.

Лексика: Talking about your experience.
Граматика: Present perfect simple.
Мовленнєва компетенція: Вміти розповідати про свій досвід.

2

1

1

 

7.

Лексика: Making suggestions to visitors to your area.
Граматика: First conditional.
Мовленнєва компетенція: Вміти надати інформацію про сою місцевість іноземним туристам.

2

1

1

 

8.

Лексика: Comparing past and present habits.
Граматика:Used to and would.
Мовленнєва компетенція: Уміти порівнювати теперішні й колишні звички.

2

1

1

 

9.

Лексика: Describing plans for a trip.
Граматика: Present simple and continuous for future.
Мовленнєва компетенція: Вміти розповідати про плани щодо подорожі.

2

1

1

 

10.

Лексика: Talking about relationships.
Граматика: Uses of get.
Мовленнєва компетенція: Вміти розповідати про стосунки.

3

 

2

1

11.

Лексика: Giving advice.
Граматика: Modal verbs for giving advice.
Мовленнєва компетенція: Уміти давати поради.

3

 

2

1

12.

Лексика: Lifestyle. Describing recent changes.
Граматика: Present perfect simple with yet, already and just.
Мовленнєва компетенція: Вміти описувати нещодавні зміни в житті; розповідати про свій стиль життя.

2

1

1

 

13.

Лексика: Talking about hypothetical situations.
Граматика: Second conditional.
Мовленнєва компетенція: Вміти говорити про гіпотетичні ситуації.

2

1

1

 

14.

Лексика: Food and cooking.
Граматика: Verb constructions with - ing / infinitive.
Мовленнєва компетенція: Вміти говорити про їжу та її приготування.

3

 

2

1

15.

Лексика: Travel and airports.
Граматика: Past perfect simple.
Мовленнєва компетенція: вміти розповідати про події, які відбулися у вашому житті.

2

1

1

 

16.

Лексика: Fame and success.
Граматика: Passive constructions.
Мовленнєва компетенція: Уміти описувати процес.

3

 

2

1

17.

Лексика: Communicating by phone.
Граматика: Phrasal verbs about telephoning.
Мовленнєва компетенція: Вміти спілкуватися по телефону, використовуючи мовленнєві кліше.

3

 

2

1

18.

Лексика: Comparing attitudes.
Граматика: Ways to express contrasting ideas.
Мовленнєва компетенція: Вміти робити протиставлення.

3

 

2

1

19.

Лексика: Achievements and projects.
Граматика: Present perfect simple and continuous.
Мовленнєва компетенція: вміти обговорювати особисті досягнення та поректи.

2

1

1

 

20.

Лексика: Тhe weather.
Граматика: Reported statements.
Мовленнєва компетенція: Вміти переказувати почуте та прочитане.

2

1

1

 

21.

Лексика: Predicting future events.
Граматика: Future with will and will have done.
Мовленнєва компетенція: Вміти описувати зміни.

2

1

1

 

22.

Лексика: Describing symptoms of an illness. Medical problems and symptoms.
Граматика: Phrasal verbs about illness.
Мовленнєва компетенція: Вміти описувати симптоми хвороби.

3

 

2

1

23.

Лексика: People and groups.
Граматика: Past modal verbs of deduction.
Мовленнєва компетенція: Уміти робити висновки щодо минулих подій.

2

1

1

 

24.

Лексика: Describing friendship.
Граматика: Present perfect with for and since.
Мовленнєва компетенція: Вміти характеризувати дружбу.

3

1

1

1

25.

Повторення вивченого матеріалу.

2

1

1

 

 

Всього:

58

15

33

10

On-line заявки

Заявка від організаціїПерсональна заявка на навчання

КОНТАКТИ

Координатори навчання:

Гущіна Людмила Олексіївна -
e-mail: guschina@ipo.kpi.ua

Логінова Світлана Володимирівна -
e-mail: lana@ipo.kpi.ua

телефони: (044) 204-99-63, (044) 204-99-65.

Адреса: 03056, м. Київ проспект Перемоги, 37, корпус 1, енергокрило, офіс 40, кімната 1