Головна сторінка     |     Про нас     |     Координати

Підвищення кваліфікації для співробітників НТУУ «КПІ»

Управління підрозділом університету

Мета курсу: розширити систему знань про сучасні методи управління підрозділом з використанням інформаційно-комунікаційних технологій в управлінський практиці.

Основні завдання:

 • ознайомитись і засвоїти особливості діяльності керівників у дослідницькому університеті:
 • організація науково-дослідної та навчально-методичної робити;
 • кадрова політики;
 • міжнародна співпраця;
 • особливості економічної діяльності.
 • засвоїти особливості організації навчального процесу в умовах Болонського процесу:
 • національна система кваліфікації вищої освіти, її узгодження з Європейською рамкою кваліфікації;
 • особливості кредитної системи планування навчального процесу та розроблення навчальних і робочих навчальних планів;
 • рейтингова система оцінювання досягнень студентів та її використання;
 • рейтинг науково-педагогічних працівників.
 • здобути теоретичні знання і практичні навички у подоланні етико-психологічних проблем в управлінні науково-педагогічним колективом.

Аудиторні заняття

№ п/п

Теми занять

Розподіл часу

Кількість годин

Лекції

Практичні заняття

Тренінги

Дискусії

1.

Сталий розвиток та головні загрози на початку ХХІ віку: глобальний і регіональний контексти

2

1,5

 

 

0,5

2.

Дослідницький університет: зміни у діяльності керівників підрозділів

2

1,5

 

 

0,5

3.

Особливості проведення наукових досліджень та інноваційної діяльності у дослідницькому університеті

2

1,5

 

 

0,5

4.

Використання можливості доступу до інформаційних ресурсів мережі GEANT-2

2

1

1

 

 

5.

Аспекти міжнародної співпраці дослідницького університету

2

1,5

 

 

0,5

6.

Міжнародні проекти та гранти

2

1

1

 

 

7.

Особливості економічної діяльності університету

2

1,5

 

 

0,5

8.

Охорона праці та безпека життєдіяльності

2

1,5

 

 

0,5

9.

Особливості організації навчального процесу в умовах Болонського процесу

8

7

 

 

1

9.1

Болонський процес та модернізація вищої освіти України. Національна рамка кваліфікації  вищої освіти. Компетентнісний підхід до проектування змісту освіти.

4

3,5

 

 

0,5

9.2

Університетська система управління якістю освіти

4

3,5

 

 

0,5

10.

Етико-психологічні проблеми в управлінні науково-педагогічним колективом

12

 

 

12

 

10.1

Організація ефективного функціонування кафедри в умовах змін

4

 

 

4

 

10.2

Етико-психологічні проблеми в управлінні педагогічним колективом кафедри

4

 

 

4

 

10.3

Запобігання та розв'язання конфліктів у науково-педагогічних колективах кафедри

4

 

 

4

 

Всього:

36

18

2

12

4

Форма навчання

 

 • Аудиторні заняття (очне навчання)
 • Самостійна робота, консультації, випускна робота ( з використанням технологій дистанційного навчання)

 

Місце навчання

Заняття, в основному, відбуватимуться у приміщенні УІІТО за адресою:

пр-т Перемоги, 37, НТУУ «КПІ», корп.1, к. 258, 262

Умови вступу

Для організації навчання науково-педагогічних працівників у 2009/2010 н.р. необхідно:

 • майбутнім слухачам - науково-педагогічним працівникам заповнити і подати завідувачеві кафедрою ЗАЯВКУ (Додаток 4);
 • завідувачам кафедр - підписати всі заявки і подати деканам факультетів/директорам інститутів;
 • деканам факультетів/директорам інститутів скласти і затвердити ГРАФІК (Додаток 5) і надати його разом із ЗАЯВКАМИ до ІПО до 15 червня 2009 року

 

КОНТАКТИ

Координатори навчання:

Чупріна Маргарита Олександрівна -
e-mail: chuprina@udec.ntu-kpi.kiev.ua

Кресан Тетяна Василівна -
e-mail: t-kresan@ukr.net

Адреса: 03056, м. Київ проспект Перемоги, 37, корпус 1, енергокрило, офіс 40, кімната 1

телефони (044) 454-99-63, (044) 454-99-65.