Головна сторінка     |     Про нас     |     Координати

Підвищення кваліфікації для співробітників НТУУ «КПІ»

Програма
курсу підвищення кваліфікації керівників
«Управління організацією на основі інформаційних технологій»
(спеціальність «Менеджмент»)

Мета курсу: Надання теоретичних та нормативно-методичних  положень з управління організацією на основі інформаційних технологій, інформування практичних навичок з дослідження внутрішню та зовнішню впливу на ситуацію в організації, та з розробки бізнес-рішень, що сприятимуть оптимізації бізнес-процесів за допомогою мережі Інтернет і інформаційно-комунікаційних технологій.

здобути навички:

 • стратегічного планування та підвищити ефективність управління процесами в організації на основі інформаційних технологій;
 • використання інформаційних технологій та комунікацій для підвищення ефективності основних бізнес-процесів в бізнес освіті та інших освітніх програмах та наукових дослідженнях;
 • управління або оптимізації процесів планування з метою аналізу внутрішньої та зовнішньої ситуації їх організації, розробки бачення успіху та відповідні стратегії за допомогою використання мережі Інтернет та інформаційно-комунікаційних технологій;
 • з використання інформаційних середовищ для формування процесу передачі знань та суспільного досвіду в науковому середовищі;
 • створення бізнес кейсів та проектних пропозицій для впровадження інформаційно-комунікаційних технологій.

виконати:

 • практичні групові завдання;
 • практичні індивідуальні завдання;
 • сформувати  презентації по бізнес-кейсу

Вимоги до рівня підготовки слухача: знати основні відомості про Windows; вміти працювати з файлами та папками на локальному комп'ютері, з електронною поштою, відкривати сайти в Інтернеті, завантажувати файли на сайти, працювати з програмою MS Word.

Аудиторні заняття

№ п/п

Теми занять

Розподіл часу

1

Введення в курс. Структура занять. Знайомство з інформаційними середовищами.

2

2

 

 

2

Глобальні тенденції та стратегічні вимоги до сучасних систем знань та способів їх передачі. Інтернет і бізнес тенденції.  Еволюція веб платформи, портали, базова інформаційно-телекомунікаційна інфраструктура. Інформаційні технологи та їхній вплив на організацію. Ринок і бізнес фактори. Зовнішня інтеграція і цінності бізнесу.

4

4

 

 

3

Онови стратеги управління на основі інформаційних технологій. Базові цінності організації . Економічний ефект і конкурентні переваги. Аутсорсінг і дистанційне адміністрування.

4

3

1

 

4

Організаційна готовность. Цінність організаційної готовності. ІТ-урядування і планування. На шляху до організаційної готовності. Планування організаційної готовності. Оцінка готовності та розробка планування в системі освіти.

3

3

0

 

5

Розуміння рішень на основі Інтернет. Дослідження засобів оптимізації роботи персоналу. Огляд людських ресурсів. Огляд навчання та розвитку. Відносини з клієнтами. Виробництво. Управління логістикою. Стратегічні рішення для освіти

4

3

1

 

6

Управління портфелями. Огляд управління портфелями. Метрика. Визначення нових можливостей. Управління бізнес процесами. Управління життєвим циклом проекту.
Управління реструктуризацією і стратеги адаптації.

3

3

0

 

7

Створення бізнес кейса. Фінансові концепції. Метрика та ключові показники успішності.

4

3

1

 

 

Разом:

24

21

3

 

Самостійна робота. Консультації. Випускна робота

№ п/п

Теми занять

Розподіл часу

1

Виконання самостійної роботи  , формування презентації по бізнес-кейсу

12

 

Разом

12

 

 

 

 

Загальна кількість годин:

36

Форма навчання

 

 • Аудиторні заняття (очне навчання)
 • Самостійна робота, консультації, випускна робота ( з використанням технологій дистанційного навчання)

 

Місце навчання

Заняття, в основному, відбуватимуться у приміщенні УІІТО за адресою:

пр-т Перемоги, 37, НТУУ «КПІ», корп.1, к. 258, 262

Умови вступу

Для зарахування на навчання науково-педагогічних працівників у 2011/2012 н.р. необхідно:

 • науково-педагогічним працівникам заповнити і подати завідувачеві кафедрою ЗАЯВКУ (Додаток 1);
 • завідувачам кафедр - підписати всі заявки і подати деканам факультетів/директорам інститутів;
 • деканам факультетів/директорам інститутів скласти і затвердити ГРАФІК (Додаток 2) і надати його разом із ЗАЯВКАМИ до НМК "ІПО"

 

КОНТАКТИ

Координатори навчання:

Чупріна Маргарита Олександрівна -
e-mail: chuprina@udec.ntu-kpi.kiev.ua

Кресан Тетяна Василівна -
e-mail: t-kresan@ukr.net

Адреса: 03056, м. Київ проспект Перемоги, 37, корпус 1, енергокрило, офіс 40, кімната 1

телефони (044) 454-99-63, (044) 454-99-65.