Головна сторінка     |     Про нас     |     Координати

Підвищення кваліфікаціїї співробітників КПІ ім. Ігоря Сікорського

Підвищення кваліфікації з англійської мови в НМК «ІПО» в 2018-2019 н.р.

Програми підвищення кваліфікації співробітників КПІ ім. Ігоря Сікорського

Навчально-методичний комплекс «Інститут післядипломної освіти» КПІ ім. Ігоря Сікорського(НМК "ІПО") у 2018-2019 н.р. забезпечує навчання за оновленими програмами підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників кадрового складу КПІ ім. Ігоря Сікорського (перелік програм наведений у табл. 1).

Таблиця 1. Перелік навчальних програм

№ п/п

Назва програми

1.

Сучасні методи забезпечення якості продукції та послуг на базі міжнародних стандартів

2.

Основи інноваційного підприємництва*

3.

Міжнародні проекти: написання, подання, виконання

4.

Розроблення дистанційних курсів з використанням платформи Moodle 3.4 (новa.)

5.

Створення і використання web - ресурсів навчальної дисципліни** (повністю оновлена )

6.

Використання розширених сервісів Google для навчальної діяльності

7.

Прості засоби створення та підтримки WEB-сторінки викладача

8.

Створення фото, відео, анімації для підтримки навчання

9.

Інтелектуальна власність: створення, використання, захист (нова)

10.

Основи управління інноваційними проектами (нова)

11.

Українська мова для викладачів

* Звертаємо увагу: оновлена програма «Основи інноваційного підприємництва» розрахована на авторів та учасників інноваційних проектів, які готують свої проекти до комерціалізації.

Навчатися за цим курсом можна незалежно від того, чи проходили навчання раніше за іншими курсами протягом останніх 5-ти років

** Навчатися за цим курсом можна незалежно від того, чи проходили навчання раніше за іншими курсами протягом останніх 5-ти років

Зі змістом навчальних програм можна ознайомитися:

 • на сайтах http://uiite.kpi.ua;  http://ipo.kpi.ua
 • у відділі підвищення кваліфікації НМК "ІПО" ( КПІ ім. Ігоря Сікорського , корпус 1, енергокрило, офіс 40, к. 1)

Навчання за обраною програмою складається з аудиторних занять, самостійної роботи та підготовки випускної роботи (з консультаціями викладача). Термін навчання – 6-8 тижнів. Аудиторні заняття проходять 2-3 рази на тиждень з 16.00 до 19.00.

Загальний обсяг програми навчання складає 108 акад. годин (3,6 кредитів ECTS)

Після успішного закінчення навчання слухачі отримують Свідоцтво про підвищення кваліфікації  КПІ ім. Ігоря Сікорського » (зразок, затверджений МОН України).

Для зарахування на навчання за програмами підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників у 2018/2019 н.р. необхідно:

1. науково-педагогічним працівникам:

 • обрати навчальну програму зі списку, наведеному в таблиці 1;
 • ознайомитись зі змістом навчальних програм;
 • заповнити і подати завідувачеві кафедрою заявку за формою 2018/2019 н.р.  (Додаток 1);

2. завідувачам кафедр - підписати всі заявки і подати деканам факультетів/директорам інститутів;

3. деканам факультетів/директорам інститутів: скласти і затвердити загальну заявку на підвищення кваліфікації на навчальний рік від факультету/інституту  (Додаток 2) і надати її разом із заявками науково-педагогічних працівників до НМК "ІПО".

Для оптимізації формування груп просимо, по-можливості, вказувати в загальній заявці терміни оголошення конкурсів на посаду для Вашого факультету.

Звертаємо увагу, що графік навчання за програмами підвищення кваліфікації затверджується після фактичного формування груп і залежить від кількості наданих заявок.

Термін подачі заявок: до 25 вересня 2018 р.

Додаткову інформацію можна отримати у координаторів або за телефоном: (044) 204-99-63

Підвищення кваліфікації з англійської мови в НМК «ІПО» в 2018-2019 н.р.

На виконання наказу ректора від 06.06.2013 №1-198 та розпорядження 5-67 від 27.04.2016 з метою підготовки науково-педагогічних працівників КПІ ім. Ігоря Сікорського  до викладання навчальних дисциплін іноземним студентам англійською мовою НМК «ІПО» продовжує навчання за програмами підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників з англійської мови (рівень B1-B2).

Навчання буде проводитись за двома варіантами:

 • за замовленням та за рахунок факультетів/ інститутів;
 • за власний рахунок слухачів.

Варіант І:

Навчання за замовленням факультетів/інститутів КПІ ім. Ігоря Сікорського.

(Оплату за навчання своїх науково-педагогічних працівників здійснюють факультети/інститути.)

Групи формуються з урахуванням навчальної спеціалізації викладачів та навчаються за програмою «Англійська мова професійного спрямування (рівень В2)», що  призначена для слухачів, які вже володіють англійською мовою на рівні не нижче рівня B1 за шкалою CEFR.

Обсяг програми - 108 академічних годин. Термін навчання - 1 семестр. Чисельність навчальної групи - 12 осіб. Вартість навчання 1 слухача - 3000 грн.

Навчання здійснюють викладачі факультету лінгвістикиКПІ ім. Ігоря Сікорського.

У разі успішного закінчення навчання за програмою «Англійська мова професійного спрямування (рівень В2)», слухачам надаватиметься свідоцтво про підвищення кваліфікації.

Звертаємо увагу:

 • проводиться обов'язкове попереднє тестування всіх потенційних слухачів, що зазначені в заявці факультету, на відповідність вимогам до необхідного рівня володіння англійською мовою.
 • для самостійного попереднього оцінювання власного рівня володіння мовою можна скористатися матеріалами, які додаються в окремому файлі (Додаток 3 англ.) або вільними ресурсами Інтернету.
 • НМК «ІПО» не видає міжнародні сертифікати щодо рівня володіння англійською мовою відповідно до Загальноєвропейської рекомендації з мовної освіти.

Порядок зарахування на навчання

 • декани факультетів /директори інститутів надають в НМК «ІПО» заявки на навчання за програмою «Англійська мова професійного спрямування (рівень В2)». Заявка включає список науково-педагогічних працівників та координати відповідальної особи від факультету/інституту (Додаток 1 англ);
 • відділ підвищення кваліфікації НМК «ІПО» проводить попереднє тестування згідно наданому списку та за результатами тестування формує навчальні групи;
 • НМК «ІПО» та факультети/інститути укладають договори про навчання науково-педагогічних працівників.

Термін подачі заявок: до 25 вересня 2018 р.

Контактна особа:

Корчевна Лариса Володимирівна

Тел.. (044) 204-81-63,       e-mail: lkorchevna@ipo.kpi.ua

Варіант ІІ:

Навчання за власним бажанням викладачів КПІ ім. Ігоря Сікорського.

(Оплату за навчання науково-педагогічні працівники здійснюють самостійно.)

Групи формуються за фактично наданими заявками. Навчальна програма «Англійська мова просунутого рівня В2» призначена для слухачів, які вже володіють англійською мовою на рівні не нижче рівня B1 за шкалою CEFR.

Обсяг програми - 108 академічних годин. Термін навчання - 1 семестр. Чисельність навчальної групи - 12 осіб. Вартість навчання 1 слухача - 3000 грн.

Навчання здійснюють викладачі факультету лінгвістики КПІ ім. Ігоря Сікорського.

У разі успішного закінчення навчання за програмою «Англійська мова просунутого рівня В2», слухачам надаватиметься свідоцтво про підвищення кваліфікації.

Звертаємо увагу:

 • проводиться обов'язкове попереднє тестування всіх потенційних слухачів на відповідність вимогам до необхідного рівня володіння англійською мовою.
 • для самостійного попереднього оцінювання власного рівня володіння мовою можна скористатися матеріалами, які додаються в окремому файлі (Додаток 3 англ.) або вільними ресурсами Інтернету.
 • НМК «ІПО» не видає міжнародні сертифікати щодо рівня володіння англійською мовою відповідно до Загальноєвропейської рекомендації з мовної освіти.

Порядок зарахування на навчання:

науково-педагогічним працівникам:

 • заповнити заявку (Додаток 2 англ.) та надати її у відділ підвищення кваліфікації НМК "ІПО";
 • пройти тестування (проводить відділ підвищення кваліфікації НМК «ІПО» після отримання необхідної для формування групи кількості заявок );
 • після проходження тестування, у разі підтвердження необхідного рівня володіння англійською мовою, та після формування групи, укласти договір з НМК «ІПО» про навчання та здійснити оплату.

Термін подачі заявок: до 25 вересня 2018 р.

Відділ підвищення кваліфікації: Корпус 1, енергокрило, офіс 40, к. 1,

Тел. (044) 204-99-63

Додаткова адреса для електронного листування: e-mail: pkv.ipo.kpi@gmail.com

Координатори навчання:

Логінова Світлана Володимирівна: e-mail: lana@ipo.kpi.ua

Гущіна Людмила Олексіївна : e-mail: guschina@ipo.kpi.ua

Івченко Марина Ісааківна : e-mail: mi@ipo.kpi.ua

On-line заявка

КОНТАКТИ

Адреса для електронного листування:
e-mail: pkv.ipo.kpi@gmail.com

Координатори навчання:

Гущіна Людмила Олексіївна -
e-mail: guschina@ipo.kpi.ua

Логінова Світлана Володимирівна -
e-mail: lana@ipo.kpi.ua, lana@ukr.net

Телефони: (044) 204-99-63, (044) 204-99-65.

Адреса:
03056, м. Київ проспект Перемоги, 37,
корпус 1, (енергокрило), офіс 40, кімната 1