Головна сторінка     |     Про нас     |     On-line заявка     |     Координати

Підвищення кваліфікаціїї співробітників НТУУ "КПІ"

 

Підвищення кваліфікації з англійської мови в НМК «ІПО» в 2016-2017 н.р.

Програми підвищення кваліфікації співробітників НТУУ «КПІ»

Навчально-методичний комплекс «Інститут післядипломної освіти» НТУУ «КПІ»(НМК "ІПО") у 2016-2017 н.р. забезпечує навчання за оновленими програмами підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників кадрового складу НТУУ «КПІ» (перелік програм наведений у табл. 1).

Таблиця 1. Перелік навчальних програм

№ п/п

Назва програми

1.

Загальний курс IT для користувачів

2.

Microsoft Word 2010/13. Поглиблений рівень

3.

Основи Excel 2010/13 для викладачів

4.

Ефективна робота з презентаціями (на базі PowerPoint 2010/13)

5.

Прості засоби створення та підтримки WEB-сторінки викладача

6.

Розроблення дистанційних курсів з використанням платформи Moodle

7.

Формування компетентностей та засоби їх вимірювання в умовах компетентнісного навчання в середовищі Moodle 3.1 Competencie

8.

Створення фото, відео, анімації для підтримки навчання

9.

Інформаційні технології для науково-технічного перекладу

10.

Створення і використання web - ресурсів навчальної дисципліни*

11.

Вебінари та Google інструменти для навчальної діяльності

12.

Міжнародні проекти: підготовка, подання, управління

13.

Комерціалізація наукових розробок

14.

Основи інноваційного підприємництва

* Навчатися за цим курсом можна незалежно від того, чи проходили навчання раніше за іншими курсами

Зі змістом навчальних програм можна ознайомитися:

 • на сайтах http://uiite.kpi.ua;  http://ipo.kpi.ua
 • у відділі підвищення кваліфікації НМК "ІПО" (НТУУ «КПІ», корпус 1, енергокрило, офіс 40, к. 1)

Навчання за обраною програмою складається з аудиторних занять, самостійної роботи та підготовки випускної роботи (з консультаціями викладача). Термін навчання – 6-8 тижнів. Аудиторні заняття проходять 2-3 рази на тиждень з 16.00 до 19.00.

Загальний обсяг програми навчання складає 108 акад. годин (3,6 кредити ECTS)

Після успішного закінчення навчання слухачі отримують Свідоцтво про підвищення кваліфікації НТУУ «КПІ»» (зразок, затверджений МОН України).

Для зарахування на навчання за програмами підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників у 2016/2017 н.р. необхідно:

 • науково-педагогічним працівникам заповнити і подати завідувачеві кафедрою ЗАЯВКУ за формою 2016-2017 н.р. (Додаток 1);
 • завідувачам кафедр – підписати всі заявки і подати деканам факультетів/директорам інститутів;
 • деканам факультетів/директорам інститутів скласти і затвердити загальну заявку на підвищення кваліфікації на навчальний рік від факультету/інституту (Додаток 2)і надати її разом із заявками науково-педагогічних працівників до НМК "ІПО".

Звертаємо увагу, що графік навчання за програмами підвищення кваліфікації затверджується після фактичного формування груп і залежить від кількості наданих заявок.

Термін подачі заявок: до 26 вересня 2016 р.

Додаткову інформацію можна отримати у координаторів або за телефонами:

(044) 204-99-63

Підвищення кваліфікації з англійської мови в НМК «ІПО» в 2016-2017 н.р.

На виконання наказу ректора від 06.06.2013 №1-188 та розпорядження 5-67 від 27.04.2016 з метою підготовки науково-педагогічних працівників НТУУ «КПІ» до викладання навчальних дисциплін іноземним студентам англійською мовою НМК «ІПО» починає проведення курсів підвищення кваліфікації з англійської мови (рівень B1-B2).

Навчання буде проводитись за двома варіантами:

Варіант І:

Навчання за замовленням факультетів/інститутів НТУУ «КПІ».

Оплату за навчання своїх науково-педагогічних працівників здійснюють факультети/інститути.

Групи формуються з урахуванням навчальної спеціалізації викладачів.

Навчальна програма «Англійська мова професійного спрямування (рівень В2)» призначена для слухачів, які вже володіють англійською мовою на рівні не нижче рівня B1 за шкалою CEFR.

Обсяг програми - 108 академічних годин. Термін навчання - 1 семестр. Чисельність навчальної групи - 8‑10 осіб. Вартість навчання 1 слухача - 2600 грн.

Навчання здійснюють викладачі факультету лінгвістики НТУУ «КПІ».

У разі успішного закінчення навчання за програмою «Англійська мова професійного спрямування (рівень В2)», слухачам надаватиметься свідоцтво про підвищення кваліфікації.

Звертаємо увагу: проводиться обов'язкове попереднє тестування всіх потенційних слухачів, що зазначені в заявці факультету, на відповідність вимогам до необхідного рівня володіння англійською мовою.

Для самостійного попереднього оцінювання власного рівня володіння мовою можна скористатися матеріалами, які додаються в окремому файлі (Додаток 3 англ.) або вільними ресурсами Інтернету.

Порядок зарахування на навчання:

 • декани факультетів /директори інститутів надають в НМК «ІПО» заявки на навчання за програмою «Англійська мова професійного спрямування (рівень В2)». Заявка включає список науково-педагогічних працівників та координати відповідальної особи від факультету/інституту (Додаток 1 англ);
 • відділ підвищення кваліфікації НМК «ІПО» проводить попереднє тестування згідно наданому списку та за результатами тестування формує навчальні групи;
 • НМК «ІПО» та факультети/інститути укладають договори про навчання науково-педагогічних працівників.

Термін подачі заявок: до 26 вересня 2016 р.

Контактна особа:

Корчевна Лариса Володимирівна

Тел.. (044) 204-81-63,       e-mail: lkorchevna@ipo.kpi.ua

Варіант ІІ:

Навчання за власним бажанням викладачів НТУУ «КПІ».

Оплату за навчання науково-педагогічні працівники здійснюють самостійно.

Навчальна програма «Англійська мова просунутого рівня В2» призначена для слухачів, які вже володіють англійською мовою на рівні не нижче рівня B1 за шкалою CEFR.

Обсяг програми - 108 академічних годин. Термін навчання - 1 семестр. Чисельність навчальної групи - 8‑10 осіб. Вартість навчання 1 слухача - 2600 грн.

Навчання здійснюють викладачі факультету лінгвістики НТУУ «КПІ».

У разі успішного закінчення навчання за програмою «Англійська мова просунутого рівня В2», слухачам надаватиметься свідоцтво про підвищення кваліфікації.

Звертаємо увагу: проводиться обов'язкове попереднє тестування всіх потенційних слухачів на відповідність вимогам до необхідного рівня володіння англійською мовою.

Для самостійного попереднього оцінювання власного рівня володіння мовою можна скористатися матеріалами, які додаються в окремому файлі (Додаток 3 англ.) або вільними ресурсами Інтернету.

Порядок зарахування на навчання:

науково-педагогічним працівникам:

 • заповнити заявку (Додаток 2 англ.) та надати її у відділ підвищення кваліфікації НМК "ІПО";
 • пройти тестування (проводить відділ підвищення кваліфікації НМК «ІПО»);
 • після проходження тестування, у разі підтвердження необхідного рівня володіння англійською мовою, та після формування групи, укласти договір з НМК «ІПО» про навчання та здійснити оплату.

Термін подачі заявок: до 26 вересня 2016 р.

Відділ підвищення кваліфікації: Корпус 1, енергокрило, офіс 40, к. 1,

Тел. (044) 204-99-63

Координатори навчання:

Логінова Світлана Володимирівна: e-mail: lana@ipo.kpi.ua

Гущіна Людмила Олексіївна : e-mail: guschina@ipo.kpi.ua

Керівник відділення підвищення кваліфікації:

Івченко Марина Ісааківна : e-mail: mi@ipo.kpi.ua

Інститут післядипломної освіти надає професійні освітні послуги за програмами  підвищення кваліфікації

Додаткову інформацію можна отримати у координаторів навчання за телефонами 
(044) 204-99-63 або (044) 204-99-65

Логінова Світлана Володимирівна -
e-mail: lana@ipo.kpi.ua

Гущіна Людмила Олексіївна -

e-mail: guschina@ipo.kpi.ua

Адреса: 03056, м. Київ проспект Перемоги, 37, корпус 1, енергокрило, офіс 40, кімната 1

Примітка: Викладачі НТУУ «КПІ», які пройшли навчання за програмою Підвищення кваліфікації у період з 09.2012 р. по 07.2016 р. можуть навчатись за будь-яким курсом за власні кошти.