Головна сторінка     |     Про нас     |     Координати

Підвищення кваліфікаціїї співробітників КПІ ім. Ігоря Сікорського

Інформаційний лист щодо підвищення кваліфікації співробітників
КПІ ім. Ігоря Сікорського у 2019-2020 н.р.

Навчально-методичний комплекс «Інститут післядипломної освіти» КПІ ім. Ігоря Сікорського (НМК "ІПО") у 2019-2020 н.р. забезпечує навчання за оновленими програмами підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників (перелік програм наведений у табл. 1).

Таблиця 1. Перелік навчальних програм 2019-2020 н.р.

№ п/п

Назва програми

1.

Основи інноваційного підприємництва*

2.

Міжнародні проекти: написання, подання, виконання

3.

Інтелектуальна власність: створення, використання, захист*

4.

Основи управління інноваційними проектами

5.

Створення і використання web - ресурсів навчальної дисципліни*

6.

Розроблення дистанційних курсів з використанням платформи Moodle 3.4

7.

Використання розширених сервісів Google для навчальної діяльності

8.

Прості засоби створення та підтримки WEB-сторінки викладача

9.

Створення фото, відео, анімації для підтримки навчання

10.

Сучасні методи забезпечення якості продукції та послуг на базі міжнародних стандартів

* Навчатися за цим курсом можна незалежно від того, чи проходили навчання раніше за іншими курсами протягом останніх 5-ти років

Звертаємо увагу: оновлена програма «Основи інноваційного підприємництва» розрахована на авторів та учасників інноваційних проектів, які готують свої проекти до комерціалізації.

Зі змістом навчальних програм можна ознайомитися:

  • на сайті  http://ipo.kpi.ua
  • у відділі підвищення кваліфікації НМК "ІПО" ( КПІ ім. Ігоря Сікорського , корпус 1, енергокрило, офіс 40, к. 1)

Навчання за обраною програмою складається з аудиторних занять, самостійної роботи та підготовки випускної роботи або складання заліку. Термін навчання – 6-8 тижнів. Аудиторні заняття проходять 2-3 рази на тиждень з 16.00 до 19.00.

Загальний обсяг програми навчання складає 108 акад. годин (3,6 кредитів ECTS)

Після успішного закінчення навчання слухачі отримують Свідоцтво про підвищення кваліфікації КПІ ім. Ігоря Сікорського

Для зарахування на навчання за програмами підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників у 2019/2020 н.р. необхідно:

1. науково-педагогічним працівникам:

  • обрати навчальну програму зі списку, наведеному в таблиці 1;
  • ознайомитись зі змістом навчальних програм;
  • заповнити і подати завідувачеві кафедрою заявку за формою 2019/2020 н.р.  (Додаток 1);

2. завідувачам кафедр - підписати всі заявки і подати деканам факультетів/директорам інститутів;

3. деканам факультетів/директорам інститутів: скласти і затвердити загальну заявку на підвищення кваліфікації на навчальний рік від факультету/інституту  (Додаток 2) і надати її разом із заявками науково-педагогічних працівників до НМК "ІПО".

Для оптимізації формування груп просимо, по-можливості, вказувати в загальній заявці терміни оголошення конкурсів на посаду для Вашого факультету.

Звертаємо увагу, що графік навчання за програмами підвищення кваліфікації затверджується після фактичного формування груп і залежить від кількості наданих заявок за різними курсами.

Термін подачі заявок: до 27 вересня 2019 р.

Додаткову інформацію можна отримати за телефоном: (044) 204-99-63

Координатори навчання:

Логінова Світлана Володимирівна: e-mail: lana@ipo.kpi.ua

Гущіна Людмила Олексіївна : e-mail: guschina@ipo.kpi.ua

Івченко Марина Ісааківна : e-mail: mi@ipo.kpi.ua

Додаткова адреса для електронного листування: e-mail: pkv.ipo.kpi@gmail.com

 

On-line заявка

КОНТАКТИ

Адреса для електронного листування:
e-mail: pkv.ipo.kpi@gmail.com

Координатори навчання:

Гущіна Людмила Олексіївна -
e-mail: guschina@ipo.kpi.ua

Логінова Світлана Володимирівна -
e-mail: lana@ipo.kpi.ua

Телефони: (044) 204-99-63, (044) 204-99-65.

Адреса:
03056, м. Київ проспект Перемоги, 37,
корпус 1, (енергокрило), офіс 40, кімната 1