Нарада-семінар

зареєструватися проект закону на головну сторінку
  з нормативного забезпечення дистанційної форми навчання

     

21/10/2010р.

Рішення

наради-семінару з питань нормативного забезпечення дистанційної форми навчання

Рішення

наради-семінару з питань нормативного забезпечення

дистанційної форми навчання

21 жовтня 2010 року                                                                    м. Київ

Нарада-семінар з питань нормативного забезпечення дистанційної форми навчання проводилась Міністерством освіти і науки України спільно із Українським інститутом інформаційних технологій в освіті Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» з метою:

       обговорення стану нормативного забезпечення дистанційної форми навчання;

       обговорення, доопрацювання і прийняття проекту Положення про дистанційне навчання у закладах післядипломної освіти;

       вироблення рекомендацій Міністерству освіти і науки України щодо розвитку нормативно-правового забезпечення післядипломної освіти та дистанційної форми навчання.

У нараді-семінарі взяли участь 256 представників 177 закладів післядипломної освіти, вищих навчальних закладів, науково-дослідних/наукових інститутів/центрів усіх регіонів України, в тому числі 177 з правом голосу.

Учасники наради-семінару:

       заслухали представника Міністерства освіти і науки України та обговорили стан нормативно-правового забезпечення дистанційної форми навчання;

       обговорили та доопрацювали текст проекту Положення про дистанційне навчання у закладах післядипломної освіти;

       прийняли текст проекту Положення про дистанційне навчання у закладах післядипломної освіти більшістю голосів (175 - «за», 1 - «проти», 1 - «утримались») (проект Положення додається).

При цьому учасники наради-семінару звертають увагу і наголошують на такому:

       нормативно-правове забезпечення дистанційної форми навчання вищої, післядипломної, професійно-технічної та середньої освіти недосконале, знаходиться на рівні 2004 року і потребує розроблення та затвердження до 30 червня 2011 року;

       технології дистанційного навчання широко застосовуються у навчальному процесі багатьох ВНЗ/ЗПО на рівні вищої і післядипломної освіти, але впровадження дистанційного навчання як окремої форми гальмується багатьма чинниками, зокрема відсутністю відповідної нормативної бази;

       прийняття Положення про дистанційне навчання у закладах післядипломної освіти є актуальним і необхідним, так як може вирішити більшу частину проблем, що існують у післядипломній освіті:

¨     недосконалість нормативно-правової бази;

¨     зменшення кількості фахівців, які підвищують свій фаховий рівень, із-за економічної кризи і зруйнованості системи підвищення кваліфікації;

¨     консерватизм ВНЗ/ЗПО у впровадженні нових технологій формування і передачі актуальних знань, навичок та умінь.

Нарада-семінар з питань нормативного забезпечення дистанційної форми навчання

РЕКОМЕНДУЄ Міністерству освіти і науки України:

       визначити розроблення нормативно-правового забезпечення дистанційної форми навчання та післядипломної освіти, включаючи перепідготовку,  пріоритетними завданнями Міністерства;

       розглянути і затвердити Положення про дистанційне навчання у закладах післядипломної освіти наказом МОН (до 15 листопада 2010 року);

       розробити і затвердити нормативно-правові документи щодо використання дистанційної форми навчання на різних рівнях освіти, в тому числі:

¨     Положення про дистанційне навчання у вищих навчальних закладах;

¨     Положення про дистанційне навчання у професійно-технічних закладах;

¨     Положення про дистанційне навчання у загальноосвітніх навчальних закладах

(до 30 червня 2011 року).

       затвердити склад Науково-методичної комісії МОН з дистанційного навчання. Доручити НМК розробити перелік інших нормативно-правових документів, необхідних для розвитку дистанційної форми навчання ;">(до 1 січня 2011 року).

Рішення наради-семінару з питань нормативного забезпечення дистанційної форми навчання прийнято більшістю голосів: (175 - «за», 1 - «проти», 1 - «утримались»)

 Голова наради-семінару                            Коровайченко Ю.М.

Співголова наради-семінару                      Малюкова І.Г.

Секретар                                                     Русіна Л.І.