Головна сторінка     |     Про нас     |     Координати

Інформація про курс

«Системне програмування»

Дистанційний курс призначений для викладання дисципліни «Системне програмування», а саме для отримання знань в галузі розробки та експлуатації системних програм і програмування з використанням машинно-орієнтованої мови програмування Асемблера.

В межах курсу розглядаються задачі системного програмування та засоби їхнього рішення, окремі питання структури апаратних засобів і архітектури ЕОМ, функціонування обчислювальної системи та процесу виконання програм, особливості структури програм мовою Асемблера, конструкції і команди мови Асемблера, етапи та технологічні засоби створення програм мовою Асемблера, сумісно мовою високого рівня та мовою Асемблера, створення елементів системних програм (обробників переривань, управління пристроя).

Дисципліна «Системне програмування» включена в учбовий план підготовки бакалаврів за напрямом «Метрологія та вимірювальна техніка», а також викладається студентам інших технічних спеціальностей, програми підготовки яких передбачають отримання знань з питань системного програмування та програмування мовою Асемблера та містять аналогічні курси (зокрема, для напрямів «Комп'ютерна інженерія» та «Комп'ютерні науки»).

Курс вивчається протягом 1-го семестру і складається з:

  • 1. Лекційний матеріал (12 лекцій) з вправами для самоперевірки
  • 2. Комп'ютерний практикум з завданнями, вказівками та прикладами програм (8 занять)
  • 3. Тести поточного контролю за окремими темами
  • 4. Завдання для домашньої роботи
  • 5. Питання, задачі, тести для заліку

Курс розроблений викладачами кафедри спеціалізованих комп'ютерних систем факультету прикладної математики Національного технічного університету України «КПІ»:

старшим викладачем Дробязко Іриною Павлівною та

доцентом, канд. техн. наук Тесленком Олександром Кириловичем.