Головна сторінка     |     Про нас     |     Координати

Інформація про курс

«Нарисна геометрія»

Нарисна геометрія вивчає:

  • методи зображення тривимірних об'єктів на площині;
  • способи, за допомогою яких розв'язок просторових (стереометричних) задач, можна звести до розв'язку цих задач на площині (планіметричних).

Лише методи і способи нарисної геометрії дозволяють розв'язувати просторові задачі графічно. Інші способи їх розв'язку - обчислювальні (аналітичні). Тому нарисна геометрія,  як наука,  має важливе прикладне значення. До основних задач, які вона дозволяє розв'язувати можна віднести:

  • побудову плоских зображень (креслень) різноманітних тривимірних об'єктів;
  • відтворення тривимірних об'єктів за їх плоскими зображеннями (читання креслення);
  • дослідження геометричних властивостей (форми, розмірів, взаємного розташування у просторі) об'єктів за їх плоскими зображеннями;
  • розв'язок просторових задач графічними методами;
  • розв'язок загальноосвітніх задач за допомогою використання методів нарисної геометрії як засобу пізнання світу;
  • розвиток просторового (творчого) мислення.

Задачі нарисної геометрії можна поділити на дві групи. Перша група - позиційні задачі. Це задачі, в яких необхідно визначити положення об'єкта у просторі. Друга група - метричні задачі. Це задачі, в яких досліджується метрика об'єкта, виконуються виміри відрізків, кутів, площ плоских фігур, тощо.

Гнітецька Тетяна Віталіївна закінчила факультет електронної техніки Київського політехнічного інституту у 1994 р., у 2002 р. захистила кандидатську дисертацію  на тему? Дослідження нелінійних явищ у системі гідравлічного випромінювача методами геометричного моделювання?, кандидат технічних наук, доцент кафедри нарисної геометрії, інженерної та комп?ютерної графіки НТУУ ?КПІ? .

Коло наукових інтересів ? нелінійна динаміка, детермінований хаос, фрактальна геометрія, комп?ютерне моделювання динамічних систем, комп?ютерна графіка, нарисна геометрія.

Автор 5 науково-методичних праць та більше як 20 наукових статей, має 3 патенти України.