Головна сторінка     |     Про нас     |     Координати

Інформація про курс

Microsoft Office 2003. Word

Даний дистанційний курс присвячений вивченню можливостей останньої версії текстового редактора Word 2003. Курс адресований як починаючим користувачам, так і тим, хто має деякий досвід роботи з текстовим редактором Word 2003 або його попередніми версіями.

Курс дозволяє ознайомитися з інтерфейсом, функціональними можливостями програми, засвоїти термінологію, яка використовується, а також набути практичні навички роботи.

Задачі курсу:

 1. дати слухачеві уявлення про основні можливості програм пакета Microsoft Office;
 2. ознайомити із спільними для всіх програм пакета інструментами й прийомами роботи:
 3. забезпечити:
  • вивчення функціональних можливостей текстового редактора Word 2003;
  • освоєння прийомів роботи із програмою й документами, створеними в ній, а також потрібну для цього термінологію;
  • відпрацювання навичок, необхідних на всіх етапах роботи з текстовими документами в середовищі програми Word 2003;
  • отримання досвіду використання різних прийомів та інструментів для виконання типових завдань з опрацювання тексту.

Програма складається з 6 модулів:

 1. Пакет Microsoft Office 2003.
 2. Довідкова система Office 2003.
 3. Основи Word 2003.
 4. Набір та редагування тексту.
 5. Форматування документа.
 6. Практичні завдання до курсу

Перші 2 модулі присвячені вивченню пакета Microsoft Office 2003 у цілому. Останні 3 модулі присвячені вивченню текстового редактора Microsoft Word 2003.

У курсі розглядаються всі аспекти сучасної технології створення й редагування документів - введення тексту, його редагування, форматування, макетування, перевірка орфографії, використання стилів і шаблонів, створення таблиць, розміщення в документі графічних об'єктів і багато чого іншого.

Курс насичений практичними завданнями. Методика їхньої побудови забезпечує слухачеві відпрацювання необхідних навичок і набуття досвіду практичної роботи безпосередньо в процесі вивчення курсу.

При створенні курсу використані принципи, що забезпечують його практичну спрямованість:

 • курс містить тільки ті відомості про програму, які необхідні для виконання широко розповсюджених практичних завдань;
 • структура курсу відповідає логіці освоєння програми з погляду її практичного використання;
 • крім основних відомостей, у тексті курсу наводяться 4 види додаткової інформації, важливої для виконання практичних завдань:

Види додаткової інформації

Рада (Порада)

Попередження (Увага)

Примітки (Примітка)

Доповнення (Додаткова інформація)

 • термінологічний словник і модульно-тематична структура курсу забезпечують простоту пошуку потрібної інформації;
 • курс містить понад 100 ілюстрацій, що полегшують слухачам сприйняття інформації;
 • більш 50-ти роликів демонструють виконання окремих операцій у покроковому режимі й забезпечують динамічність сприйняття інформації;
 • всі теми курсу містять тести для самотестування, що акцентують увагу наключових моментах й сприяють кращому засвоєнню матеріалу курсу;
 • всі теми курсу, вивчення яких повинне супроводжуватися напрацюваннямнавичок практичної роботи, містять відповідні практичні завдання.
 • по закінченні курсу слухач повинен пройти підсумкове тестування й виконати практичне завдання (іспит).

Авторський колектив розробників дистанційного курсу

 • Малюкова Інна - керівник проекту
 • Благовірна Світлана
 • Богачков Юрій
 • Валуйський В'ячеслав
 • Гончаренко Михайло
 • Івченко Марина
 • Моспан Катерина
 • Репухова Лариса
 • Русіна Людмила
 • Ханюк Ганна
 • Храпак Віктор
 • Ярмолович Людмила