Головна сторінка     |     Про нас     |     Координати

Інформація про курс

«Технології е-урядування»

Дистанційний курс «Технології е-урядування» розроблено в рамках проекту «Створення і підготовка діяльності Регіонального центру розвитку електронного урядування в Автономній Республіці Крим» (http://crimea.e-gov.org.ua)

Актуальність розроблення.

Необхідність підвищення рівня знань і умінь державних службовців органів виконавчої влади та посадових осіб місцевого самоврядування в Україні, і, зокрема, в Автономній Республіці Крим щодо впровадження і використання технологій електронного урядування (е-урядування) та інших інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) у професійній діяльності та ефективній взаємодії органів виконавчої влади, місцевого самоврядування із громадянами, недержавними громадськими організаціями та бізнес-структурами.

Даний курс є дистанційним і частиною загального курсу, який, окрім дистанційного навчання і тестування, також включає очні тренінги для державних службовців, службовців місцевого самоврядування, представників громадянського суспільства та бізнесу.

Мета курсу

підготовка кваліфікованих фахівців - органів публічної адміністрації (державних службовців, службовців місцевого самоврядування), представників бізнесу та третього сектору - які володітимуть глибокими теоретичними знаннями та практичними навичками у сфері застосування технологій е-урядування у діяльності публічної адміністрації, її взаємодії з бізнес-структурами та громадським сектором.

Після вивчення курсу «Технологій е-урядування» слухачі повинні:

отримати і поглибити теоретичні знання щодо:

 • можливостей і переваг технологій е-урядування для публічної адміністрації, бізнесу та третього сектору;
 • позитивного досвіду (practices)
 • впровадження технологій е-урядування у зарубіжних країнах;
 • завдань та етапів впровадження е-урядування;
 • правового забезпечення е-урядування в Україні;
 • організації електронного документообігу та використання електронного цифрового підпису;
 • вимог, що ставляться до веб-сайту органа влади;
 • основних проблем впровадження технологій е-урядування в Україні

здобути навички:

 • створення електронних документів та роботи з ними;
 • використання інтерактивних можливостей Єдиним веб-порталу органів виконавчої влади та веб-сайтів інших органів влади;
 • використання електронної пошти для роботи із зверненнями громадян;
 • організації та порядку надання електронних адміністративних послуг  

виконати випускну роботу, яка включає в себе:

 • виконання практичних завдань;
 • створення алгоритму отримання електронної адміністративної послуги - на вибір;
 • виконання тестування за дистанційним курсом

Вимоги до рівня підготовки слухача:

Курс орієнтований на навчання слухачів, що мають навички роботи з комп'ютером та попередньо пройшли відповідне тестування. освоїли курси «Комп'ютерна грамотність» та «Комп'ютерна компетентність»

Демкова Мар'яна Станіславівна

Науковий ступінь, посади:

 • Експерт, керівник проектів з інформаційного права, заст. Голови Правління,
 • Директор ЦППР,
 • к.ю.н., доцент кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права юридичного ф-ту Київського університету туризму, економіки та права
 • Заст. Голови Правління ЦІЕУ

Публікації:

 • Доступ до інформації та електронне урядування / Автори-упорядники М.С. Демкова, М.В. Фігель. - К.: Факт, 2004. - 343 с.;
 • Демкова М., Коліушко І. Електронне урядування: світовий досвід та українські реалії // Електронне урядування: окремі аспекти становлення. Вісник Програми сприяння Парламенту України - К. - 2002. - С. 33-57;
 • Демкова М. Інформаційне право: стан та перспективи розвитку в Україні (з круглого столу) // Право України, 2004, №5. - С. 169-171;
 • Коліушко І.Б., Демкова М.С. Електронне урядування - шлях до ефективності та прозорості державного управління // Інформаційне суспільство. Шлях України.- К.: Бібліотека інформаційного суспільства. - 2004. - С. 138-143;
 • Демкова М., Фігель М. Інформація як основа інформаційного суспільства: визначення поняття та правове регулювання // Інформаційне суспільство. Шлях України. - К.: Бібліотека інформаційного суспільства. - 2004. - С. 150-164;
 • Демкова М. Електронне урядування - запорука прозорості та ефективності влади // Юридичний журнал. - №3 (57), 2007. - С.124-126;
 • Електронне урядування в Україні: аналіз та рекомендації. Результати дослідження / О.А. Баранов, І.Б. Жиляєв, М.С. Демкова, І.Г. Малюкова. За ред. І.Г. Малюкової. - К.: ООО «Поліграф-Плюс», 2007 р. - 254 с.

Участь у проектах, пов'язаних із розвитком інформаційного суспільства, зокрема, з е-урядуванням:

 • ГРГ «Електронна Україна» (юридичний напрямок Національної стратегії розвитку Інформаційного суспільства України); РІ МФВ «Створення та діяльність центрів е-урядування»