Головна сторінка     |     Про нас     |     Координати

Інформація про курс

«Microsoft Office 2003. Excel»

Програма Excel 2003 входить до складу пакета програм Microsoft Office 2003.

Програма призначена для створення і управління електронними таблицями, роботи з табличними даними, автоматизації обчислень. Програма Excel 2003 має безліч функцій, дозволяє структурувати, аналізувати і порівнювати дані, робити обчислення різної складності , автоматизувати їхнє виконання, представляти дані в графічному вигляді.

Задачі курсу:

 • дати слухачеві уявлення про основні можливості програм пакета Microsoft Office;
 • ознайомити із спільними для всіх програм пакета інструментами й прийомами роботи:
 • забезпечити:
  • вивчення функціональних можливостей програми Excel 2003;
  • освоєння прийомів роботи з програмою й документами, створеними в ній, а також потрібну для цього термінологію;
  • відпрацювання навичок, необхідних на всіх етапах роботи з електронними таблицями в середовищі програми Excel 2003;
  • отримання досвіду використання різних прийомів та інструментів для виконання типових завдань з опрацювання даних електронних таблиць.

Програма складається з 8 модулів:

 1. Пакет Microsoft Office 2003.
 2. Довідкова система Office 2003.
 3. Основи Excel 2003.
 4. Форматування даних у Excel 2003.
 5. Використання формул.
 6. Використання функцій
 7. Створення діаграм в Excel 2003

Перші 2 модулі присвячені вивченню пакета Microsoft Office 2003 у цілому. Останні 6 модулів присвячені вивченню електронних таблиць Microsoft Excel 2003.

У курсі розглядаються технології створення, редагування й форматування електронних таблиць, роботи з різними типами даних, організації їх обчислень, забезпечення графічної форми представлення табличних даних.

При створенні курсу використані принципи, що забезпечують його практичну спрямованість:

 • курс містить тільки ті відомості про програму, які необхідні для виконання широко розповсюджених практичних завдань;
 • структура курсу відповідає логіці освоєння програми з погляду її практичного використання;
 • крім основних відомостей, у тексті курсу наводяться 4 види додаткової інформації, яка має практичну спрямованість:

Види додаткової інформації

Рада (Порада)

Попередження (Увага)

Примітки (Примітка)

Доповнення (Додаткова інформація)

 • термінологічний словник і модульно-тематична структура курсу забезпечують простоту пошуку потрібної інформації;
 • курс містить понад 100 ілюстрацій, що полегшують слухачам сприйняття інформації;
 • більш 50-ти роликів демонструють виконання окремих операцій у покроковому режимі й забезпечують динамічність сприйняття інформації;
 • всі модулі курсу містять тести для самотестування, що акцентують увагу на ключових моментах й сприяють кращому засвоєнню матеріалу курсу;
 • по закінченні курсу слухач повинен пройти підсумкове тестування й виконати практичне завдання (іспит).

По завершенні навчання за даним курсом слухач зможе успішно використовувати електронні таблиці Excel 2003 для проектування, редагування та форматування таблиць, виконання обчислень, створення діаграм и графіків.

НМК «Інститут післядипломної освіти» надає професійні освітні послуги за програмами дистанційного навчання

On-line заявки

Заявка від організаціїПерсональна заявка на навчання

Строк навчання

2-3 місяці в залежності від складності курсу

Умови вступу

Для вступу на навчання необхідно:

 • заповнити заявку on-line;
 • оплатити навчання згідно з надісланим нами рахунком електронною поштою або на вказані Вами факс чи адресу;
 • надати копію платіжного доручення чи квитанції (для організація - довідку платника ПДВ);
 • на Ваш e-maіl надсилається «ім'я користувача», пароль та правила їх використання;
 • після закінчення навчання Вам висилається поштою акт про виконання робіт та податкова накладна;
 • після повернення підписаного акту висилається сертифікат.

 

КОНТАКТИ

Координатор навчання:

Репухова Лариса Борисівна
e-mail: repuhova@ipo.kpi.ua

тел. (044) 406-81-07

Адреса: 03056, м. Київ, просп. Перемоги, 37,
корпус 1, офіс 258.